Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Kladská historická krajina

MAPY A VEDUTY ZDARMA KE STAŽENÍ:1
Kladsko na mapě Čech Johanna Christopha Müllera, 1720
Mappa geographica regni Bohemiae in duodecim circulos  divisae cum comitatu Glacensi et districtu Egerano  adjunctis...à Joh: Christoph: Müller...A:C:M.DCC.XX. Michael  Kauffer sculp-sit Augusta Vind:. Mědirytina, grafické  měřítko [cca 1:132 000], sekce X, XV, rozměr sekce 465x540 mm, celkem 2403x2822 mm. © Historický ústav AV ČR, v. v. i.


2
Kladsko na mapě Tobiase Mayera, 1747
Comitatus Glaciensis tabula geogr. et autographis delineationibus ideprompta edentibus Homannianis heredibus 1747. La comte de Glatz avec le principaut de Munsterberg dresseé sur les desins autographes par Tob. Meyer aux depans des Heritiers de Homann Nüremberg. 1747. Kolorovaná mědirytina, grafické měřítko [cca 1:155 000], 460x554 mm. © Historický ústav AV ČR, v. v. i.

 

3
Český koutek v Kladsku na mapě Josefa Štefana Kubína, 1926
Český koutek v Kladsku. 1 : 33 000. Tisk, nedatováno [1926], 365x175 mm. In: KUBÍN, Josef Štefan: České Kladsko. Nástin lidopisný. Praha 1926. © Historický ústav AV ČR, v. v. i.


4
Kladsko na mapě Stanislava Vorla a Karla Kuchaře, 1946
Kladsko. Navrhli dr. Stanislav Vorel a dr. K. Kuchař. Vydala Společnost přátel Kladska, Praha I, Husova. Barevný tisk, nedatováno [1946], 1:200 000. 385x338mm. In: Naše Kladsko. Sborník prací členů výzkumného vědeckého sboru Svazu přátel Kladska. Praha, Orbis 1946. © Historický ústav AV ČR, v. v. i.


5
Pohled na město Kladsko z jihovýchodu od Matthaeuse Meriana, 1650.
Glatz. Mědirytina, 195x325 mm. In: ZEILER, Martin: Topographia Bohemiae, Moraviae et Silesiae. Frankfurt am Main, Matthaeus Merian 1650. © Soukromá sbírka.


6
Pohled na město Kladsko z jihovýchodu od Johanna Georga (Mauritia) Vogta, 1712
Glatz. Mědirytina, 134x162 mm. In: VOGT, Johann Georgan (Mauritius): Das jetzlebende Königreich Böhmen. Frankfurt-Leipzig 1712. © Historický ústav AV ČR, v. v. i.
KLADSKÁ KRAJINA VE FOTOGRAFII: