Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Obecná charakteristika


Historický ústav Akademie věd ČR
systematicky podporuje spolupráci s oborovými akademickými i univerzitními pracovišti střední Evropy, především Polska, Rakouska, Německa a Slovenska. Podle individuálního zaměření se dále jednotliví badatelé či týmy účastní spolupráce na dvoustranných a mnohostranných projektech s dalšími zeměmi.

Prostřednictvím Českého historického ústavu v Římě je ústav začleněn do mezinárodní federace historických ústavů se sídlem v Římě - Unione Internazionale degli istituti deľ archeologia, storia e storia deľ arte.»  Nejvýznamnější mezinárodní projekty Historického ústavu AV ČR

»  Práce v oborových komisích a národních komitétech


»  XXII. Mezinárodní kongres historických věd - Jinan, Čína 2015