Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Jinan 2015

XXII. Mezinárodní kongres historických věd

 

             23. - 29. srpen 2015 - Jinan, Čína

Po prvé se sešli historikové na Mezinárodním kongresu historických věd (International Congress of Historical Sciences - ICHS ) v Paříži v roce 1900. Od tohoto roku se kongres konal s pravidelností každých pět let a získal pověst "olympiády historiků". Již posledního - 21. kongresu v nizozemském  Amsterdamu – se účastnilo přes 3 000 účastníků, což je důkazem o významu vědy historické ale rovněž důkazem zájmu lidí o vlastní historii.

Po 115 letech se kongres bude poprvé konat v Asii, a tedy předpokládáme, že počet účastníků vysoko překročí amsterdamskou hranici. 22. Mezinárodní kongres historických věd (ICHS) se bude konat v Jinanu, hlavním městě východočínské provincie Shandong a rodném městě filozofa, politika a státníka Konfucia. Jinan je moderní subprovinční město rozkládající se na ploše 8 177 km² s počtem obyvatel 6 813 800. Pro 72 artéských pramenů, jež se nacházejí uvnitř města, je Jinan nazýván též městem jara (podrobně http://www.jinan.gov.cn/ ).

Čínsky organizační výbor vkládá do 22. ICHS velikou naději a předpokládá, že po olympijských hrách v Pekingu je to příležitost opět ukázat dlouhou historii a bohatou kulturu Číny, ale též její současný ekonomický a celospolečenský rozkvět. Kongres ale rovněž chápe jako udělenou možnost zobrazit historii a kultury celého světa. Neskrývá své ambice být mezinárodní koordinační platformou pro historický výzkum a současně pro zobrazení historie a kultury každé země; a proto organizuje i v době kongresu řadu aktivit pro zjednodušení komunikace o historii a kulturách
.
XXII. Mezinárodní kongres historických věd se uskuteční v Jinanu ve dnech 23. až 29. srpna 2015 formou prezentace čtyř hlavních témat, třiceti specializovaných témat, jednadvaceti kulatých stolů, devatenácti společných a speciálních zasedání.


Pracovníci Historického ústavu AV ČR podali Mezinárodnímu komitétu XXII. Mezinárodního kongresu historických věd pět návrhů, ze kterých byly v roce 2012 pro jednání v Jinanu přijaty dva:

1. European Reformation as a Model for Revolutions and Crises (Round Tables)
         
(garant: PhDr. Eva Doležalová, Ph.D. , Historický ústav AV ČR, Praha)

2. Frontiers, Massacres and Resettlement of Populations (Specialised Theme 24)  
         
(garanti: prof. Lyndall Ryan , The University of Newcastle, Australia 
         a doc. PhDr. Zlatica Zudová-Lešková, CSc. , Historický ústav AV ČR, Praha)


Program                   Důležité termíny


                                                      XXII. MEZINÁRODNÍ KONGRES HISTORICKÝCH VĚD

Ve dnech 23.-29. srpna 2015 se v čínském Jinanu uskutečnil 

XXII. mezinárodní kongres historických věd
(International Congress of Historical Sciences - ICHS),

kterého se účastníli rovněž vědečtí pracovníci Historického ústavu AV ČR.  

XXII. Mezinárodní kongres historických věd: 23.-29. srpen 2015 - Jinan, Čína
The 22nd International Congress of Historical Sciences
XXII. Mezinárodní kongres historických věd Jinan 2015


      
    
  
Foto: Eva Doležalová a archiv Zlatici Zudové-Leškové

Článek v Akademickém bulletinu zde