Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Archiv výstav

SVATÁ ANEŽKA ČESKÁ – KRÁLOVSKÁ DCERA, SVĚTICE A PATRONKA ZEMĚ

Život svaté Anežky České, ohlas jejího díla i dlouhá cesta k její kanonizaci, od níž 12. listopadu 2019 uplynulo třicet let, se staly ústředním námětem výstavy Svatá Anežka Česká – královská dcera, světice a patronka země.

Výstavu pod záštitou místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR Miluše Horské připravil Historický ústav AV ČR ve spolupráci s Univerzitou Pardubice.

Slavnostní zahájení výstavy se uskutečnilo 10. září 2019 od 17:00 hod. ve Valdštejnské zahradě.

Výstava umístěná v Mytologické chodbě Valdštejnského paláce (Valdštejnské náměstí 17/4, Praha 1) se konala od 5. 9. 2019 do 5. 1. 2020.

Pozvánka-koncert-vernisáž     Pozvánka-výstava

Fotografie z vernisáže výstavy:
 
  
Foto: Pavlína Heřmánková / Senát PČR

ROZBITÍ ČESKOSLOVENSKA 1938-1939

Federální archivní agentura RF, Metropolitní univerzita v Praze a Historický ústav AV ČR uspořádaly ve dnech 1. – 30. září 2019 výstavu Rozbití Československa 1938-1939. Nově zpřístupněné dokumenty ruských archivů.

Součástí vernisáže výstavy 16. září 2019 byla i mezinárodní vědecká konference Sovětský svaz a Mnichov 1938.

Více: https://www.mup.cz/kalendar/vystava-rozbiti-ceskoslovenska-1938-1939/

Pozvánka

Fotografie z vernisáže:
   
Foto: Jaroslav Novotný, Historický ústav AV ČR

IN MONTE OLIVETI

Regionální muzeum v Litomyšli, Historický ústav Akademie věd ČR, tiskárna H. R. G. Litomyšl a Fakulta restaurování Univerzity Pardubice uspořádaly ve dnech 6. června – 8. září 2019 výstavu In monte Oliveti. Litomyšl a knižní kultura jednoty bratrské v 16. století.

Reprezentativní výstava představila Litomyšl jako významné kulturní a náboženské centrum v době první poloviny 16. století. Prezentována byla řada knih vytištěných v litomyšlské tiskárně Pavla Olivetského a Alexandra Oujezdeckého, díla bratrských tiskáren v Ivančicích a Kralicích včetně několika vydání Bible kralické a velkých bratrských kancionálů, velký interaktivní model, který představuje Litomyšl v první polovině 16. století a také unikátní funkční replika tiskařského lisu.

Pozvánka

Více:
http://www.rml.cz/cs/novinky/aktualita/in-monte-oliveti-br-litomysl-a-knizni-kultura-jednoty-bratrske-v-16-stoleti-2019-06-06

     

Foto: Tomáš Čermák, Regionální muzeum v Litomyšli

VÝSTAVA

Technické muzeum v Brně uspořádalo v souvislosti s oslavami 100 let trvání Československa výstavu pod názvem Průmysl na Moravě 1918, na které se odborně podílel vědecký pracovník ústavu Mgr. Aleš Vyskočil, Ph.D. 
Expozici bylo možné navštívit v termínu 23. října 201821. dubna 2019

VÝSTAVA

Ministerstvo zahraničních věcí ČR a Velvyslanectví SRN v ČR ve spolupráci s Historickým ústavem AV ČR a Národním muzeem připravilo výstavu Diplomacie mezi Prahou a Berlínem - dvojí začátek 1918/1993 / Diplomatie zwischen Prag und Berlin - ein doppelter Anfang 1918/1993. Výstava, jejímiž autory jsou Katrin Bock (Velvyslanectví SRN), Jiří Čistecký (MZV ČR) a doc. PhDr. Jan Němeček, DrSc. (HÚ)  byla uvedena vernisáží s odbornou diskusí historiků a diplomatů na téma výstavy 20. listopadu 2018 a konala se do 15. prosince 2018.

Program 

     
Foto: Deutsche Botschaft in Prag
 

VÝSTAVA
Ve dnech od 16. října do 14. prosince 2018 probíhala ve foyer Národního archivu, Archivní 4, Praha 4, výstava Pravda vítězí. Československo 1918-1992.

Výstavu připravil Historický ústav AV ČR spolu s Národním archivem.

Pozvánka_výstava
VÝSTAVA
Ve dnech 13. září 2018 13. ledna 2019 se v Mytologické (Ovidiově) chodbě sídla Senátu Parlamentu ČR ve Valdštejnském paláci, Praha 1 - Malá Strana, konala výstava Mnichovská dohoda v kontextu evropských dějin 20. století.

Pozvánka

Fotografie z vernisáže:
   
Foto: Jaroslav Novotný, Historický ústav AV ČR


VÝSTAVA

Od 2. července do 31. října 2018 byla v pražské Valdštejnské zahradě, součásti sídla Senátu Parlamentu České republiky (v prostoru před krápníkovou stěnou), k vidění výstava Československo v proměnách Evropy 20. století. Výstavu odborně připravili pracovníci Historického ústavu AV ČR.

Vstup volný.
Fotografie z vernisáže:
         
         
 
Foto: Jan Němeček, Jaroslav Novotný, Historický ústav AV ČR; Petr Zuda

Ohlasy:

Foto: Eva Semotanová, Historický ústav AV ČR, 18. 7. 2018

Otevřeno viz:
http://www.senat.cz/informace/pro_verejnost/valdstejnska_zahrada/index.php 

INTERAKTIVNÍ VÝSTAVA

Ve dnech od 15. května do 28. října 2018 probíhala v budově historického pivovaru v areálu hradu Velhartice interaktivní výstava Ve službách krále. Diplomacie v době Lucemburků.

Výstavu připravil Národní památkový ústav a Státní hrad Velhartice ve spolupráci s Historickým ústavem AV ČR a Výzkumným centrem Dvory a rezidence ve středověku HU AV ČR.

Pozvánka