Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Výstavy

IN MONTE OLIVETI

Regionální muzeum v Litomyšli, Historický ústav Akademie věd ČR, tiskárna H. R. G. Litomyšl a Fakulta restaurování Univerzity Pardubice zvou ve dnech 6. června – 8. září 2019 na výstavu

In monte Oliveti. Litomyšl a knižní kultura jednoty bratrské v 16. století

Reprezentativní výstava představuje Litomyšl jako významné kulturní a náboženské centrum v době první poloviny 16. století. Prezentována je řada knih vytištěných v litomyšlské tiskárně Pavla Olivetského a Alexandra Oujezdeckého, díla bratrských tiskáren v Ivančicích a Kralicích včetně několika vydání Bible kralické a velkých bratrských kancionálů, velký interaktivní model, který představuje Litomyšl v první polovině 16. století a také unikátní funkční replika tiskařského lisu.

Pozvánka

Více:
http://www.rml.cz/cs/novinky/aktualita/in-monte-oliveti-br-litomysl-a-knizni-kultura-jednoty-bratrske-v-16-stoleti-2019-06-06

     
Foto: Tomáš Čermák, Regionální muzeum v Litomyšli

ROZBITÍ ČESKOSLOVENSKA 1938-1939

Federální archivní agentura RF, Metropolitní univerzita v Praze a Historický ústav AV ČR zvou ve dnech 1. – 30. září 2019 na výstavu

Rozbití Československa 1938-1939. Nově zpřístupněné dokumenty ruských archivů.

Součástí vernisáže výstavy 16. září 2019 bude i mezinárodní vědecká konference Sovětský svaz a Mnichov 1938.

Více: https://www.mup.cz/kalendar/vystava-rozbiti-ceskoslovenska-1938-1939/