Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Výběrová řízeníŘeditelka Historického ústavu Akademie věd ČR, v. v. i. vypisuje výběrové řízení na pozici

odborného pracovníka výzkumu – editora středověkých pramenů do oddělení dějin středověku na úvazek 0,5.

Předběžné datum nástupu: 1. září 2017

Kvalifikační požadavky:
ukončené VŠ vzdělání (Mgr. nebo M.A.) z oboru historie, pomocné vědy historické a archivnictví, popř. z příbuzného oboru se zaměřením na středověké dějiny, dobrá znalost paleografie, latiny, němčiny a alespoň pasivní znalost dalšího světového jazyka

Uchazeč zašle motivační dopis, strukturované CV, bibliografii a ověřené doklady o vzdělání nejpozději do 7. června 2017 na adresu: Kateřina Mikesková, Historický ústav AV ČR, Prosecká 76, 190 00 Praha 9.

Telefonické a e-mailové dotazy: +420 286 887 513, k.mikeskova@hiu.cas.cz