Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Výběrová řízení


VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI VEDOUCÍ/HO KNIHOVNY HISTORICKÉHO ÚSTAVU AV ČR, v. v. i. 


Ředitel Historického ústavu Akademie věd ČR, v. v. i. vypisuje výběrové řízení na pozici vedoucí/ho knihovny Historického ústavu.

Předběžné datum nástupu: 1. července 2019

Kvalifikační požadavky: VŠ vzdělání knihovnického směru, případně historického, aktivní znalost katalogizačních pravidel (Aleph), dobrá znalost alespoň 1 světového jazyka.

Informace o knihovně jsou dostupné na http://www.hiu.cas.cz/cs/knihovny/knihovna-praha.ep/

Uchazeč zašle motivační dopis, strukturované CV, koncepci dalšího rozvoje knihovny (1-3 strany) a doklady o vzdělání nejpozději do 10. května 2019 elektronicky k rukám paní Pavlíny Šubrové: subrova@hiu.cas.cz.