Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Výběrová řízení

Ředitel Historického ústavu Akademie věd ČR, v. v. i. vypisuje výběrové řízení na pozici výzkumného pracovníka oddělení dějin středověku se specializací na raně středověké české, případně (středo)evropské dějiny.

Předběžné datum nástupu: 1. ledna 2019

Kvalifikační požadavky: alespoň započaté doktorské studium v oboru historie, archeologie, pomocné vědy historické a archivnictví či v jiné příbuzné disciplíně se zaměřením na raně středověké dějiny, případně již získané Ph.D., dobrá znalost alespoň dvou světových jazyků.

Uchazeč zašle motivační dopis, strukturované CV, bibliografiiověřené doklady o vzdělání nejpozději do 30. listopadu 2018 k rukám paní Pavlíny Šubrové, Historický ústav AV ČR, Prosecká 809/76, 190 00 Praha 9.

Telefonické a e-mailové dotazy:
+420 225 443 232, subrova@hiu.cas.cz.