Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Výběrová řízení

Ředitel Historického ústavu Akademie věd České republiky vypisuje výběrové řízení na pozici:
 
1)
Doktorand do oddělení dějin středověku (úvazek 0,5; předběžné datum nástupu: 1. října 2020) se zaměřením na vydávání středověkých pramenů.

Kvalifikační požadavky: VŠ vzdělání z historie, klasické filologie, archivnictví popř. z příbuzného oboru se zaměřením na dějiny středověku zakončené titulem Mgr. (nebo jeho ekvivalentem); minimálně zahájené studium doktorského studijního programu; dobrá znalost latiny a alespoň jednoho světového jazyka podmínkou.
Uchazeč zašle motivační dopis (max. 3600 znaků), strukturované CV, bibliografii a doklady o vzdělání nejpozději do 31. 7. 2020 elektronicky na adresu personalisty, Bc. Davida Kozlíka: kozlik@hiu.cas.cz


2)
Doktorand do oddělení dějin 19. století (úvazek 0,5; předběžné datum nástupu: 1. října 2020).

Kvalifikační požadavky: VŠ vzdělání z historie, archivnictví, popř. z příbuzného oboru se zaměřením na dějiny dlouhého 19. století zakončené titulem Mgr. (nebo jeho ekvivalentem); zahájené studium doktorského studijního programu, případně potvrzení o přijetí do něho; dobrá znalost alespoň jednoho světového jazyka podmínkou.
Uchazeč zašle motivační dopis (max. 3600 znaků), strukturované CV, bibliografii a doklady o vzdělání nejpozději do 3. 8. 2020 elektronicky na adresu personalisty, Bc. Davida Kozlíka: kozlik@hiu.cas.cz