Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Výběrová řízení

1)
Ředitel Historického ústavu Akademie věd ČR, v. v. i., vypisuje výběrové řízení na pozici výzkumného pracovníka do oddělení biografických studií.

Předpokládaný nástup: únor 2019

Minimální kvalifikační požadavky: ukončené VŠ magisterské vzdělání v humanitních oborech (historie výhodou); alespoň započaté doktorské studium, případně již dosažený titul Ph.D.; dobrá znalost min. 1 světového jazyka.

Výhodou zkušenosti s databázemi a redakční prací.

Uchazeč zašle strukturovaný životopis, bibliografii, perspektivní představu o působení na daném místě (max. 1-2 normostrany) a ověřené doklady o vzdělání nejpozději do 14. prosince 2018 na e-mailovou adresu subrova@hiu.cas.cz.


2) Ředitel Historického ústavu AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici výzkumného pracovníka.

Předpokládaný nástup: 1. dubna 2019, úvazek 0,5

Badatelské zaměření: historická geografie, historická kartografie, dějiny kartografie

Minimální požadavky na uchazeče: absolvování humanitně zaměřeného oboru, Ph.D. či probíhající doktorské studium, aktivní znalost alespoň jednoho světového jazyka, pasivní znalost latiny a němčiny.

Přihláška: 1) motivační dopis; 2) strukturovaný životopis; 3) bibliografie publikovaných prací; 4) prostá kopie dokladů o vzdělání

Přihlášku zašlete elektronicky na adresu: subrova@hiu.cas.cz nejpozději do 10. ledna 2019.