Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

       DĚJINY BALKÁNU A ČESKO-BALKÁNSKÝCH VZTAHŮ

Dosud vydané publikace

Jana ŠKERLOVÁ
Věrnost za věrnost? Československo-jugoslávské politické vztahy v letech 1929-1934.
Přání, rozpory, realita 

Praha, HÚ 2016, 384 s. Naše cena 198 Kč   Anotace

ISBN 978-80-7286-289-4

František ŠÍSTEK
Junáci, horalé a lenoši.
Obraz Černé Hory a Černohorců v české společnosti. 1830–2006

Praha, Historický ústav 2011, 292 s.  (Práce historického ústavu AV ČR,v. v. i., 36)
ISBN 978-80-7286-184-2

Ladislav HLADKÝ a kolektiv
Vztahy Čechů s národy a zeměmi jihovýchodní Evropy
Praha, Historický ústav 2010, 367 s.
(Práce Historického ústavu AV ČR, v. v. i., 32)
ISBN 978-80-7286-171-2

Ladislav HLADKÝ
Slovinsko
Praha, Nakladatelství Libri 2010, 192 s.
(Stručná historie států, 67)
ISBN 978-80-7277-463-0
František ŠÍSTEK
Naša braća na jugu.
Češke predstave o Crnoj Gori i Crnogorcima 1830–2006
Cetinje – Podgorica, Matica crnogorska 2009, 304 s.
ISBN 978-80-84013-13-4
Miroslav TEJCHMAN – Bohuslav LITERA
Moskva a socialistické země na Balkáně 1964–1989.
Vnější a vnitřní aspekty vývoje a rozpadu sovětského bloku na Balkáně
Praha, Historický ústav 2009, 186 s. (Práce Historického ústavu AV ČR, v. v. i., 23)
ISBN 978-80-7286-142-2
Miroslav ŠESTÁK – Miroslav TEJCHMAN
– Lubomíra HAVLÍKOVÁ – Ladislav HLADKÝ – Jan PELIKÁN
Dějiny jihoslovanských zemí
Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2009, 759 s., 2. doplněné vydání (Dějiny států)
ISBN 978-80-7106-375-9
Miroslav TEJCHMAN
Balkán ve válce a v revoluci. 1939–1945
Praha, Karolinum 2008, 768 s.
ISBN 978-80-246-1374-1
Pavel HRADEČNÝ – Ladislav HLADKÝ (autorsky se spolupodíleli Virgjil MONARI,
František ŠÍSTEK, Pavla HRADEČNÁ BURDOVÁ)
Dějiny Albánie
Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2008, 716 s. (Dějiny států)
ISBN 978-80-7106-939-3
František ŠÍSTEK
Černá Hora
Praha, Nakladatelství Libri 2007, 127 s. (Stručné dějiny států, 47)
ISBN 978-80-7277-355-8
Ladislav HLADKÝ
Bosenská otázka v 19. a 20. století
Brno, Masarykova univerzita – Mezinárodní
politologický ústav 2005, 388 s.
ISBN 80-120-3674-5