Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Syntézy

Přehledné české dějiny:

cílem projektu je zhuštěný syntetický výklad dějin Českých zemí, společností a národností, žijících na tomto území, od pravěku do počátku 90. let 20. století. Česká verze je určena jako základní příručka široké veřejnosti; neméně důležité jsou však verze cizojazyčné, které mají vyjít ve spolupráci s nakladatelstvím Karolinum (počet verzí se bude realizovat v závislosti na dostupných finančních prostředcích). Nejde o pouhé překlady - anglická, francouzská, německá a ruská verze budou textově upraveny tak, aby přiměřeným způsobem zvýraznily kulturní a další vztahy Českých zemí s oblastmi, jejichž čtenářům jsou tyto verze přednostně určeny (vztahy k angloamerické, frankofonní, německo-rakousko-švýcarské a východo-evropské oblasti).   Anotace

Dějiny Balkánu a česko-balkánských vztahů:

projekt navazuje na řadu úspěšných publikací vydaných balkanisty z Historického ústavu AV ČR v předchozích letech (Dějiny jihoslovanských zemí, Dějiny Řecka, Dějiny Srbska). Jeho snahou je rozšířit soubor původních českých prací o historii balkánských států o další země (Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Slovinsko) a zároveň zpracovat některé klíčové problémy, resp. etapy vývoje celého širšího balkánského regionu (formování národního vědomí na Balkáně, politické turbulence v průběhu 20. století apod.). Velká pozornost se soustředí též na historii česko-balkánských vztahů. Hlavním výstupem projektu bude syntéza dokumentující intenzivní vazby mezi českými zeměmi a oblastí jihovýchodní Evropy od středověku až do současnosti.   Anotace           

Dosud vydané publikace: zde

Církev a společnost


Jiří MIKULEC a kol.
Církev a společnost raného novověku v Čechách a na Moravě
Řada A- Monographia, sv. 42, Praha, Historický ústav 2013, 518 s.
Naše cena: 320 Kč
Anotace