Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Strategie AV21


Strategie AV21 je soubor koordinovaných výzkumných programů, využívající mezioborových a meziinstitucionálních synergií s cílem identifikovat problémy a výzvy dnešní doby a koordinovat výzkumné úsilí pracovišť Akademie věd České republiky směrem k jejich řešení.http://www.avcr.cz/cs/strategie/vyzkumne-programy/prehled-programu/index.html
http://www.avcr.cz/cs/strategie/vyzkumne-programy/prehled-programu/11.-evropa-a-stat-mezi-barbarstvim-a-civilizaci/
http://www.avcr.cz/cs/strategie/vyzkumne-programy/prehled-programu/14.-formy-a-funkce-komunikace/
http://www.avcr.cz/cs/strategie/vyzkumne-programy/prehled-programu/12.-pamet-v-digitalnim-veku/Historický ústav AV ČR se podílí na následujících výzkumných programech:

2018

2017


2016

2015