Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Výzkumné infrastruktury (M©MT ČR)

Bibliografie dějin Českých zemí se stala součástí Digitální výzkumné infrastruktury pro jazykové technologie, umění a humanitní vědy (LINDAT/CLARIAH-CZ).

LINDAT/CLARIAH-CZ vznikla sloučením výzkumných infrastruktur LINDAT/CLARIN a DARIAH-CZ a je společným, distribuovaným národním uzlem ČR v evropských výzkumných infrastrukturách CLARIN ERIC (Common Language Resources and Technology Infrastructure) a DARIAH ERIC (Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities).
Tato výzkumná infrastruktura si klade za cíl zpřístupnit digitalizované zdroje z jedenácti předních národních kulturních, pamě»ových či vzdělávacích institucí, zahrnující obory jazykovědy, historie, archeologie, historické bibliografie, filosofie, vědy o kultuře, historie umění, filmové kultury, vizuálních umění, muzikologie, historie hudby, etnologie a folklóru.

Motto: Otevřený přístup k jazykovým a daląím datům a sluľbám pro podporu výzkumu v digitálních humanitních a společenských vědách.

Název: Digitální výzkumná infrastruktura pro jazykové technologie, umění a humanitní vědy
Akronym: LINDAT/CLARIAH-CZ
Kód projektu: LM2018101
Období řeąení: 1/2019 - 12/2022
Hostitelská instituce: Univerzita Karlova
Partnerské instituce: Filosofický ústav AV ČR, v.v.i.; Historický ústav AV ČR, v.v.i.; Knihovna Akademie věd ČR, Masarykova univerzita, Moravská zemská knihovna, Národní filmový archiv, Národní galerie Praha, Národní knihovna Praha, Ústav pro jazyk český AV ČR, v.v.i.; Západočeská univerzita v Plzni
Odpovědná osoba: prof. RNDr. Jan Hajič, Dr. (hajic@ufal.mff.cuni.cz)
Odpovědná osoba (Historický ústav AV ČR): PhDr. Václava Horčáková (horcakova@hiu.cas.cz)
 
Webové stránky projektu se připravují a budeme o nich informovat.