Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Prameny středověkých dějin

Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae V. 
fasc. 3-5 (1350-1355). Ed.: Jana Zachová (2000-2005)

 
  
      

Regesta Bohemiae et Moraviae aetatis Venceslai IV.  (1378 dec.-1419 aug. 16.), VII.
Fontes Archivi terrae Moraviae Brunae 
Ed.: Pavel Krafl (2010) 
Anotace: zde  

Regesta Bohemiae et Moraviae. Diplomatica nec non epistolaria
Pars VIII, 1364-1366; Fasciculus I, 1364-1366

Ed.: Lenka Blechová  (2014)   AnotaceSpisy Petra Chelčického 

1. svazek:
Petr Chelčický, Spisy z Pařížského sborníku
k vyd. připr.: Jaroslav Boubín (2008)
Anotace: zde  


2. svazek:
Petr Chelčický, Siet viery
k vyd. připr.: Jaroslav Boubín (2012)
Anotace: zde  
Ediční řada
Práce Historického ústavu AV ČR - Opera Instituti Historici Pragae:

Svazek 2. Pavel Krafl:
Synody a statuta olomoucké diecéze období středověku
(2003)

 
Svazek 7. Pavel Krafl – Petra Mutlová – Dana Stehlíková: 
Řeholní kanovníci sv. Augustina v Lanškrouně. Dějiny a diplomatář kláštera / The Regular Canons
of St. Augustine in Lanškroun. The History and Diplomatarium
of the Monastery (2010)Mezinárodní spolupráce
:

Výrazem spolupráce na mezinárodní úrovni je autorská spoluúčast zahraničních medievalistů-editorů na Almanachu medievisty-editora (red. P. Krafl, 2011), který je výstupem z činnosti Komise pro vydávání středověkých pramenů diplomatické povahy při HÚ AV ČR.
Edice publikované Historickým ústavem reflektují zahraniční recenzenti.

Rozpracované a plánované edice:
Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae, sv. VIII. (edice bohemikálních listin a listů pro léta  
1364-1378): pro rok 2013 je plánován tisk 1. sešitu pro období 1364-1366 (ed. Lenka Blechová).

Středověké synody olomoucké diecéze, přepracované vydání: plánováno na rok 2013 (ed. Pavel Krafl).
Roudnické nekrologium. Edice pramene: plánováno na rok 2015 (ed. Pavel Krafl).

3. svazek Spisů Petra Chelčického: Petr Chelčický, Spisy z Olomouckého sborníku
(ed.: Jaroslav Boubín): plánováno na rok 2014 
  
4. svazek Spisů Petra Chelčického: Petr Chelčický, Spisy z Kapitulního sborníku
(ed.: Jaroslav Boubín): plánováno na rok 2016