Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Bibliografie dějin českých zemí


  pokračování edice ročenek Bibliografie dějin Československa

  pravidelná aktualizace kompletní databáze české historické bibliografie od  roku 1990 na internetu
   ( http://biblio.hiu.cas.cz ) a její vydání na CD-ROM

›  spolupráce s HÚ SAV v Bratislavě se zaměřením především na vzájemnou výměnu bibliografických údajů
   bohemikální a slovacikální povahy

›  spolu s Herder-Institut v Marburku výměna dat s cílem vytvořit rozsáhlou databanku historické produkce zemí
   střední a východní Evropy ( http://www.uni-marburg.de/herder-institut )            

   

Webový portál Bibliografie dějin Českých zemí  ZDE