Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

 

Historický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i. je součástí sítě domácích i zahraničních vědeckých, výzkumných a vysokoškolských institucí. Základní výzkum uskutečňuje v oboru českých, československých
a obecných dějin.

AKTUALITY

Historický ústav k stému výročí vzniku ČSR 1918
Československá státnost v letech 1918–1992

      

------------------------------------------------------------------------------ UPOZORNĚNÍ
Z provozních důvodů bude ve dnech 24. a 25. ledna 2019 studovna uzavřena. Náhradní prostory nebudou k dispozici. Děkujeme za pochopení 
------------------------------------------------------------------------------

10. ledna 2019

Předsedkyně AV ČR udělila čestné medaile Zdeňku Samcovi a Radomíru Vlčkovi  Více
------------------------------------------------------------------------------

23. ledna 2019

15. historickogeografická konference Stopy cest se uskuteční ve Velké geologické posluchárně Přírodovědecké fakulty UK, Albertov 6, Praha 2  Více

29. ledna 2019

Interdisciplinární kolokvium „Über den Hof und am Hofe “. Geschichtsschreibung und Literatur se bude konat ve Vile Lanna, V Sadech 1, Praha 6  Více 

28. února 2019

Termín zasílání návrhů příspěvků na mezinárodní konferenci The Frustrated Peace: The Versailles Treaty and its Political, Social and Economic Impact on Europe   Více 

                                                                           Další   ZDE
                                                                     
Archiv aktualit   

KONFERENCE - KOLOKVIA - SEMINÁŘE

23. ledna 2019

15. historickogeografická konference Stopy cest  Více 

29. ledna 2019

„Über den Hof und am Hofe“. Geschichtsschreibung und Literatur  Více

26. - 27. září 2019

The Frustrated Peace: The Versailles Treaty and its Political, Social and Economic Impact on Europe  Více 
 
                                                                      Archiv konferencí

VÝSTAVY

13. září 2018 - 13. ledna 2019

Výstava Mnichovská dohoda v kontextu evropských dějin 20. století probíhá v Mytologické (Ovidiově) chodbě sídla Senátu Parlamentu ČR ve Valdštejnském paláci, Praha 1 - Malá Strana  Více 

16. října - 14. prosince 2018

Výstava Pravda vítězí. Československo 1918-1992 bude probíhat ve foyer Národního archivu, Archivní 4, Praha 4  Více 

23. října - 21. dubna 2019

Výstava Průmysl na Moravě 1918 probíhá v Technickém muzeu v Brně, Purkyňova 105, Brno  Více  

20. listopadu - 15. prosince 2018

Výstava Diplomatie zwischen Prag und Berlin - ein doppelter Anfang 1918/1993 probíhá v Nově budově Národního muzea v Praze, Vinohradská 52/1, Praha 1  Více   

NOVÉ PUBLIKACE


KNIŽNÍ NOVÝ ROK

NAKLADATELSTVÍ HÚ         
NAŠE KNIHY
PREZENTACE A VELETRHY 2018 
BRZY VYJDE
ČTIVÁ VĚDA – NEJPRODÁVANĚJŠÍ TITULY


 E-SHOP

FACEBOOK        TWITTER
 INSTAGRAM

      NOVINKY NAKLADATELSTVÍ

Český časopis historický, roč. 116, č. 4, Historický ústav, Praha 2018. Naše cena: 130 Kč  Obsah

Moderní dějiny, roč. 26, 2018, č. 2,
Historický ústav, Praha 2018, 324s.
Naše cena: 250 Kč  Anotace  Obsah

Robert Šimůnek, Obraz šlechtického panství v Čechách 1500–1750, Historický ústav – Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2018, 704s. Naše cena: 699 Kč Anotace 

Bollettino dell’Istituto Storico Ceco di Roma, sv. 11, Historický ústav, Praha 2018, 216s. Naše cena: 180 Kč  Obsah

Eva Semotanová, Pavel Chromý, Zdeněk Kučera, Historická geografie. Tradice a modernita, Historický ústav, Praha 2018, 256s. Naše cena: 370 Kč  Anotace

Historická geografie, roč. 44, č. 2, Historický ústav, Praha 2018. Naše cena: 100 Kč  Obsah

Mediaevalia Historica Bohemica, roč. 20, č. 2, Historický ústav, Praha 2017 [2018], 218s. Naše cena: 130 Kč  Obsah

Folia Historica Bohemica, roč. 33, č. 1, Historický ústav, Praha 2018, 300s. Naše cena: 130 Kč  Obsah

Slovanský přehled, roč. 104, č. 2, Historický ústav, Praha 2018. Naše cena: 100 Kč  Obsah

Český časopis historický, roč. 116, č. 3, Historický ústav, Praha 2018. Naše cena: 130 Kč  Obsah

Jaroslav Pánek a kolektiv, Český historický ústav v Římě. Stav a perspektivy ediční činnosti, Acta Romana Bohemica 3, Historický ústav, Praha 2018, 228s. Naše cena: 150 Kč

Biografický slovník českých zemí, 21, H–Ham, Academia – Historický ústav, Praha 2018, 160s. Naše cena: 260 Kč 

Kommunikation zwischen Kloster und Welt in Spätmittelalter und Früher Neuzeit, Monastica Historia Band 3, Tomáš Černušák, Karl Kollermann, Irene Rabl (Hgg.), Diözesanarchiv St. Pölten – Historický ústav, St. Pölten – Praha 2018, 476s. Naše cena: 260 Kč

Moderní dějiny, roč. 26, 2018, č. 1,
Historický ústav, Praha 2018, 312s.
Naše cena: 200 Kč  Anotace  Obsah

Petr Chelčický, Spisy z Kapitulního sborníku, Jaroslav Boubín (ed.), Historický ústav, Praha 2018, 500s. Naše cena: 520 Kč  Anotace

Svatava Raková, Historikové versus minulost. Interpretace, inscenace, imaginace, Historický ústav, Praha 2018, 400s. Naše cena: 300 Kč  Anotace

Český časopis historický, roč. 116, č. 2, Historický ústav, Praha 2018. Naše cena: 130 Kč  Obsah 

                                      Další   ZDE

Zahraniční publikace

Acta Unitatis Fratrum. Dokumente zur Geschichte der Böhmischen Brüder im 15. und 16. Jahrhundert, Bd. 1, Regesten der in den Handschriftenbänden Acta Unitatis Fratrum I–IV überlieferten Texte, Joachim Bahlcke, Jindřich Halama, Martin Holý, Jiří Just, Martin Rothkegel, Ludger Udolph (Hgg.), Harrassowitz, Wiesbaden 2018, 524s.

                Edice Věda kolem nás

Kristina Rexová, Věra Hanelová, Bibliografie dějin Českých zemí, Edice Věda kolem nás, sv. 78, Academia 2018, 20s.  Ke stažení zde

Kristina Rexová, Věra Hanelová, Bibliography of the History of the Czech Lands, Edice Věda kolem nás, sv. 82, Academia 2018, 20s.  Ke stažení  zde 

            Slavnostní přednášky AV ČR

Roman Holec, Jan Němeček, Československo. Náš společný domov (24. září 2018), Academia - Historický ústav, Praha 2018, 82s.

                    Ostatní publikace

Dagmar Hájková, Pavel Horák, Vojtěch Kessler, Miroslav Michela, Sláva republice! Oficiální svátky a oslavy v meziválečném Československu, Academia – Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., Praha 2018, 536s.  Anotace

Petr Prokš, Konec říše Romanovců. Mezinárodní souvislosti svržení carského režimu a revoluce v Rusku (1880–1917), Academia, Praha 2018, 328s.  Anotace 

                                     Další   ZDE