Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

 

Historický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i. je součástí sítě domácích i zahraničních vědeckých, výzkumných a vysokoškolských institucí. Základní výzkum uskutečňuje v oboru českých, československých
a obecných dějin.

AKTUALITY


UPOZORNĚNÍ

LETNÍ OTEVÍRACÍ DOBA KNIHOVNY PRAHA
Od 1. 7. do 3. 9. 2017 bude ve studovně i výpůjčce otevřeno pouze v úterý od 9:00 do 15:00 hod.

Historický ústav AV ČR vypisuje výběrové řízení na místo postdoktoranda na 12–24 měsíců s nástupem 1. 1. 2018 /
The Institute of History of the CAS announces a selection procedure for the post of a post-doctoral fellow for 12–24 months starting work on 1 January 2018  Více / more

13. - 16. září 2017

Profesní setkání historiček a historiků České republiky se uskuteční na 11. sjezdu českých historiků v Olomouci  Více

2. - 3. října 2017

Mezinárodní konference Central Europe and Balkan Muslims: Relations and Representations proběhne ve vile Lanna, V Sadech 1, Praha 6  Více

5. - 6. října 2017

Workshop Symboly doby. Geneze a diskurz proběhne ve vile Lanna, V Sadech 1, Praha 6  Více

10. - 11. října 2017

36. mezinárodní konference Město a jeho hradby se bude konat v Clam-Gallasově paláci, Husova 20, Praha 1  Více  

                                                                        Další  ZDE  
                                                                     
Archiv aktualit  
KONFERENCE - KOLOKVIA - SEMINÁŘE

13. - 16. září 2017

11. sjezd českých historiků v Olomouci  Více  

2. - 3. října 2017

Central Europe and Balkan Muslims: Relations and Representations  Více

5. - 6. října 2017

Symboly doby. Geneze a diskurz  Více  

10. - 11. října 2017

Město a jeho hradby  Více

12. - 14. října 2017

Vzorové drama raného novověku  Více  

23. - 24. listopadu 2017

Zrození úředníka. Formování identity, moc, vzdělání a sociabilita osvícenské byrokracie  Více  

28. - 30. listopadu 2017

Reformation als Kommunikationsprozess. Böhmische Kronländer – Sachsen – Mitteleuropa  Více

24. ledna 2018

Hranice jako symbol ambicí i společných zájmů  Více  

18. - 20. dubna 2018

Konfessionelle Geschichtsschreibung im Umfeld der Böhmischen Brüder (1500-1800): Traditionen – Akteure – Praktiken. Internationale Fachtagung der Deutsch-tschechischen Kommission zur Herausgabe der Acta Unitatis Fratrum  Více

15. - 20. července 2018

17. mezinárodní konference historických geografů – 17th International Conference of Historical Geographers  Více                                                                    

NOVÉ PUBLIKACE


KNIŽNÍ LÉTO 2017

NAKLADATELSTVÍ HÚ         
NAŠE KNIHY
PREZENTACE A VELETRHY 2017 
BRZY VYJDE 

 E-SHOP 
  FACEBOOK    

      NOVINKY NAKLADATELSTVÍ
Vojtěch Kessler, Paměť v kameni. Druhý život válečných pomníků, Historický ústav, Praha 2017, 336s. Naše cena: 320 Kč  Anotace

Moderní dějiny, roč. 25, č. 1. Časopis pro dějiny 19. a 20. století, Historický ústav, Praha 2017, 328s. Naše cena: 280 Kč  Anotace

Český časopis historický, roč. 115, č. 2, Historický ústav, Praha 2017. Naše cena: 130 Kč  Obsah

Slovanský přehled, roč. 103, č. 1, Historický ústav, Praha 2017, 249s. Naše cena: 100 Kč  Obsah

Československá zahraniční politika v roce 1943. Dokumenty československé zahraniční politiky, sv. B/4/1, Jan Němeček - Jan Kuklík - Daniela Němečková (edd.), Historický ústav, Praha 2016, 560s. Naše cena: 326 Kč  Anotace

Bedřich Loewenstein, Milan Hlavačka, František Šístek a kol., Násilí: jiná moderna, Historický ústav, Praha 2017, 324s. Naše cena: 305 Kč  Anotace

Historická geografie, roč. 43, č. 1,
Historický ústav, Praha 2017. Naše cena: 70 Kč  Obsah

Svatava Raková, Město na hoře. Sen a svět Johna Winthropa (1630-1640), Historický ústav, Praha 2017, 296s. Naše cena: 295 Kč  Anotace

Český časopis historický, roč. 115, č. 1, Historický ústav, Praha 2017. Naše cena: 130 Kč Obsah

Mediaevalia Historica Bohemica, roč. 19, č. 2, Historický ústav, Praha 2016, 165s. Naše cena: 145 Kč   Obsah

Folia Historica Bohemica, roč. 31, č. 2, Historický ústav, Praha 2016, 176s. Naše cena: 100 Kč  Obsah

Marie Makariusová, Biografický slovník českých zemí. Edice Věda kolem nás, Academia, Praha 2017, 20s. Ke stažení zde

Bibliografie vědeckých prací Jaroslava Pánka. Bibliography of scholarly works of Jaroslav Pánek. Sest.: Václava Horčáková, Historický ústav, Praha 2016, 248s. Svazek je neprodejný. Ke stažení zde 

Jiří Martínek, Geograf a cestovatel Jiří Daneš, Historický ústav, Praha 2017, 292s. Naše cena: 230 Kč   Anotace  
                                      Další   ZDE

            Publikace našich autorů
      vydané mimo nakladatelství HÚ

Magdaléna Pokorná: Jedna hora vysoká je a druhá je nízká. Karel
Havlíček a jeho souputníci ve vzájemné korespondenční a literární komunikaci.
Nakladatelství Lidové noviny 2017, 192 s.  Anotace 

                                
     Další   ZDE