Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

 

Historický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i. je součástí sítě domácích i zahraničních vědeckých, výzkumných a vysokoškolských institucí. Základní výzkum uskutečňuje v oboru českých, československých
a obecných dějin.

AKTUALITY

30. ledna 2018

Termín přihlášek na mezinárodní vědeckou konferenci Československo v proměnách Evropy ve 20. století / Czechoslovakia in Transformations of 20th Century Europe, která se bude konat 25. - 27. září 2018 v Senátu PČR. Přihlášky je možné zasílat do 30. ledna 2018Více  


31. srpna 2017 - 14. ledna 2018

Výstava Druhý život Tomáše Garrigua Masaryka. 80 let od úmrtí zakladatele československého státu probíhá v Mytologické chodbě Valdštejnského paláce, Valdštejnské náměstí 17/4, Praha 1  Více  Vernisáž výstavy  O výstavě

26. prosince 2017

Komentovaná prohlídka výstavou Druhý život Tomáše Garrigua Masaryka. 80 let od úmrtí zakladatele československého státu proběhne v Mytologické chodbě Valdštejnského paláce, Valdštejnské náměstí 17/4, Praha 1  Více  

24. ledna 2018

Historickogeografická konference Hranice jako symbol ambicí i společných zájmů se bude konat ve Velké geologické posluchárně Přírodovědecké fakulty UK, Albertov 6, Praha 2  Více   

31. ledna 2018

Zasedání vědecké komise a spolupracovníků Výzkumného centra DaR proběhne v AKC Husova 4a, Praha 1  Více  

                                                                        Další   ZDE
                                                                     
Archiv aktualit   

KONFERENCE - KOLOKVIA - SEMINÁŘE

24. ledna 2018

Hranice jako symbol ambicí i společných zájmů  Více  

31. ledna 2018

Zasedání vědecké komise Výzkumného centra DaR  Více 

14. - 15. února 2018

Military and Postmilitary Landscapes  Více

18. - 20. dubna 2018

Konfessionelle Geschichtsschreibung im Umfeld der Böhmischen Brüder (1500-1800): Traditionen – Akteure – Praktiken. Internationale Fachtagung der Deutsch-tschechischen Kommission zur Herausgabe der Acta Unitatis Fratrum  Více

16. května 2018

Mikuláš Klaudyán 1518/2018, 500 let od vydání první tištěné mapy Čech  Více 

15. - 20. července 2018

17. mezinárodní konference historických geografů – 17th International Conference of Historical Geographers  Více

19. - 22. září 2018

Františkáni v zemích Koruny české a Sasku mezi reformou, reformací a protireformací (15. – 17. století)  Více

25. - 27. září 2018

Československo v proměnách Evropy ve 20. století / Czechoslovakia in Transformations of 20th Century Europe  Více  

NOVÉ PUBLIKACE


KNIŽNÍ ADVENT 2017 

NAKLADATELSTVÍ HÚ         
NAŠE KNIHY
PREZENTACE A VELETRHY 2017 
BRZY VYJDE
ČTIVÁ VĚDA – NEJPRODÁVANĚJŠÍ TITULY


 E-SHOP 
FACEBOOK        TWITTER

      NOVINKY NAKLADATELSTVÍ

Historický atlas měst České republiky, sv. 29. Nový Bydžov, Historický ústav, Praha 2017. Naše cena: 470 Kč  Anotace

Slovanský přehled, roč. 103, č. 2, Historický ústav, Praha 2017. Naše cena: 100 Kč  Obsah

Regesta Bohemiae et Moraviae: Diplomatica nec non epistolaria. Pars VIII, 1364-1378. Fasciculus II, 1367–1369, Lenka Blechová (ed.), Historický ústav, Praha 2017, 367s. Naše cena: 300 Kč

Mediaevalia Historica Bohemica, roč. 20, č. 1, Historický ústav, Praha 2017, 290s. Naše cena: 145 Kč  Obsah

Historická geografie, roč. 43, č. 2,
Historický ústav, Praha 2017. Naše cena: 75 Kč  Obsah

Český časopis historický, roč. 115, č. 3, Historický ústav, Praha 2017. Naše cena: 130 Kč  Obsah

Jaroslav Šebek, Blanka Jedličková a kolektiv, Karel IV. stále živý. Odkaz státníka v historiografii a historické paměti, Historický ústav, Praha 2017, 266s. Naše cena: 320 Kč  Anotace

Regesta Bohemiae et Moraviae: Diplomatica nec non epistolaria. Pars VIII, 1364-1378. Fasciculus I, 1364–1366, Lenka Blechová (ed.), Historický ústav, Praha 2014, 348s. Naše cena: 200 Kč. DOTISK

Biografický slovník českých zemí, 20, Go–Gz, Academia – Historický ústav, Praha 2017, 192s. Naše cena: 280 Kč  Svazek je rozebrán.

Religious Violence, Confessional Conflicts and Models for Violence Prevention in Central Europe (15th - 18th Centuries), Joachim Bahlcke - Kateřina Bobková-Valentová, Jiří Mikulec (edd.), Historický ústav – Universität Stuttgart, Praha 2017, 383s. Naše cena: 270 Kč  Anotace

Vojtěch Kessler, Paměť v kameni. Druhý život válečných pomníků, Historický ústav, Praha 2017, 336s. Naše cena: 320 Kč  Anotace  Recenze

Moderní dějiny, roč. 25, č. 1. Časopis pro dějiny 19. a 20. století, Historický ústav, Praha 2017, 328s. Naše cena: 280 Kč  Anotace

Český časopis historický, roč. 115, č. 2, Historický ústav, Praha 2017. Naše cena: 130 Kč  Obsah

Slovanský přehled, roč. 103, č. 1, Historický ústav, Praha 2017. Naše cena: 100 Kč  Obsah

Bedřich Loewenstein, Milan Hlavačka, František Šístek a kol., Násilí: jiná moderna, Historický ústav, Praha 2017, 324s. Naše cena: 305 Kč  Anotace  Recenze

Historická geografie, roč. 43, č. 1,
Historický ústav, Praha 2017. Naše cena: 70 Kč  Obsah

Svatava Raková, Město na hoře. Sen a svět Johna Winthropa (1630-1640), Historický ústav, Praha 2017, 296s. Naše cena: 295 Kč  Anotace

Český časopis historický, roč. 115, č. 1, Historický ústav, Praha 2017. Naše cena: 130 Kč  Obsah 

Československá zahraniční politika v roce 1943. Dokumenty československé zahraniční politiky, sv. B/4/1, Jan Němeček - Jan Kuklík - Daniela Němečková (edd.), Historický ústav, Praha 2016, 560s. Naše cena: 326 Kč  Anotace
                                      Další   ZDE

            Publikace našich autorů
      vydané mimo nakladatelství HÚ

T. G. Masaryk. Válka a revoluce, III. Články, memoranda, přednášky, rozhovory, 1918, Karel Pichlík - Vojtěch Kessler (edd.), Masarykův ústav a Archiv AV ČR, Praha 2017, 245s.

Ivana Fajnorová, Aleš Vyskočil, Starý Jundrov, Městská část Brno-Jundrov, Brno 2017, 376s.  Anotace

Magdaléna Pokorná, Jedna hora vysoká je a druhá je nízká. Karel
Havlíček a jeho souputníci ve vzájemné korespondenční a literární komunikaci
, Nakladatelství Lidové noviny 2017, 192s.  Anotace 

Epistulae et acta Antonii Caetani 1607-1611. Pars V., Julius 1609 - Februarius 1611, Tomáš Černušák (ed.), Academia, Praha 2017, XXXVI+674s.  Anotace  

                                     Další   ZDE