Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

 

Historický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i. je součástí sítě domácích i zahraničních vědeckých, výzkumných a vysokoškolských institucí. Základní výzkum uskutečňuje v oboru českých, československých
a obecných dějin.

AKTUALITY


Změna otevírací doby knihovny  Více

------------------------------------------------------------------------

22. ledna 2020

16. historickogeografická konference Projevy emocí, víry a rozumu v historických krajinách se uskuteční ve Velké geologické posluchárně Přírodovědecké fakulty UK, Albertov 6, Praha 2  Více 
  
                                                                         Další   ZDE
                                                                     
Archiv aktualit    

KONFERENCE - KOLOKVIA - SEMINÁŘE

22. ledna 2020

Projevy emocí, víry a rozumu v historických krajinách  Více   

9. – 10. září 2019

Od inspektorů škol ke školní inspekci. Dohled nad školami v Evropě od středověku po moderní dobu  Více  
 
                                                                      
Archiv konferencí

VÝSTAVY

5. září 2019 – 5. ledna 2020

Svatá Anežka Česká – královská dcera, světice a patronka země  Více 

                                                                              Archiv výstav

NOVÉ PUBLIKACE


NAKLADATELSTVÍ HÚ         
NAŠE KNIHY
PERIODIKA

PREZENTACE A VELETRHY 2019  
BRZY VYJDE

 E-SHOP

FACEBOOK        TWITTER
 INSTAGRAM

      NOVINKY NAKLADATELSTVÍ

Český časopis historický, roč. 117, č. 4, Historický ústav, Praha 2019.
E-shop  Obsah 

Orden und Stadt, Orden und ihre Wohltäter, Monastica Historia Band 4, Jiří M. Havlík, Jarmila Hlaváčková, Karl Kollermann (Hgg.), Diözesanarchiv St. Pölten – Historický ústav, St. Pölten – Praha 2019, 492s. 
E-shop  Anotace

Gustav NOVOTNÝ, Ve službách zemědělského školství a zákonodárství na Moravě. Osobnost a dílo Františka Bilovského (1876–1956), Historický ústav, Praha 2019, 520s.  E-shop  Anotace

Slovanský přehled, roč. 105, č. 3, Historický ústav, Praha 2019.
E-shop  Obsah

Jiří Just, Biblický humanismus Jana Blahoslava. Překlad Nového zákona z roku 1564/1568 a jeho kontext, Historický ústav, Praha 2019, 320s.  E-shop  Anotace

Eva Semotanová – Zlatica Zudová-Lešková ‒ Jitka Močičková ‒ Jiří Cajthaml – Pavel Seemann ‒ Jan D. Bláha a kol., Český historický atlas. Kapitoly z dějin 20. století, Historický ústav, Praha 2019, 297s.  E-shop  Anotace

Folia Historica Bohemica, roč. 34, č. 2, Historický ústav, Praha 2019.
E-shop  Obsah

Mediaevalia Historica Bohemica, roč. 22, č. 1, Historický ústav, Praha 2019. E-shop  Obsah 

Folia Historica Bohemica, roč. 34, č. 1, Historický ústav, Praha 2019.
E-shop  Obsah

Historická geografie, roč. 45, č. 2, Historický ústav, Praha 2019.
E-shop  Obsah

Historický atlas měst České republiky, sv. 30. Polička,
Historický ústav, Praha 2019.
E-shop  Anotace

Slovanský přehled, roč. 105, č. 2, Historický ústav, Praha 2019.
E-shop  Obsah

Český časopis historický, roč. 117, č. 3, Historický ústav, Praha 2019.
E-shop  Obsah

Historiam scribere. Řádová historiografie raného novověku, II. Biografický slovník, Kateřina Bobková-Valentová, Jarmila Kašpárková a kolektiv (edd.), Historický ústav – Univerzita Palackého v Olomouci, Praha 2018, 884s.
E-shop  Anotace

Věrnost a zrada v ohroženém městě. Prameny k politické komunikaci Českých Budějovic na počátku stavovského povstání (1618), Tomáš Sterneck (ed.), Prameny k českým dějinám 16.–18. století (= Documenta res gestas Bohemicas saeculorum XVI.–XVIII. illustrantia, Series A, Volumen II-3), Historický ústav, Praha 2019, 344s. 
E-shop  Anotace

Dana Dvořáčková-Malá, Martin Holý, Tomáš Sterneck, Jan Zelenka a kolektiv, Děti a dětství. Od středověku na práh osvícenství, Historický ústav – Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2019, 694.  E-shop  Anotace

Biografický slovník českých zemí, 22, Han–Hau, Academia – Historický ústav, Praha 2019, 166s.  E-shop

Milan Hlavačka, Jakub Raška a kol., Symboly doby. Historické eseje, Historický ústav, Praha 2019, 440s.
E-shop  Anotace 

Moderní dějiny, roč. 27, 2019, č. 1,
Historický ústav, Praha 2019, 412s.
E-shop  Obsah 

Český časopis historický, roč. 117, č. 2, Historický ústav, Praha 2019.
E-shop  Obsah 

Vítězství a osvobození 1945, Jan Němeček, Petr Prokš, Emil Voráček (eds.), Historický ústav, Praha 2019, 304 stran textu a 8 stran obrazové přílohy
E-shop  Anotace

Mediaevalia Historica Bohemica, roč. 21, č. 2, Historický ústav, Praha 2018.  E-shop  Obsah

Vojtěch Kyncl, Bestie. Československo a stíhání nacistických zločinců, Historický ústav – Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2019, 744s. E-shop  Anotace

Slovanský přehled, roč. 105, č. 1, Historický ústav, Praha 2019.
E-shop  Obsah 

Historická geografie, roč. 45, č. 1, Historický ústav, Praha 2019.
E-shop  Obsah

Mediaevalia Historica Bohemica, roč. 21, č. 1, Historický ústav, Praha 2018.  E-shop  Obsah

Folia Historica Bohemica, roč. 33, č. 2, Historický ústav, Praha 2018.  E-shop  Obsah

Český časopis historický, roč. 117, č. 1, Historický ústav, Praha 2019.  E-shop   Obsah

Milan Hlavačka a kol., České země v 19. století. Proměny společnosti v moderní době, II, Historický ústav, Praha 2016, 476s. DOTISK 2019E-shop

Milan Hlavačka a kol., České země v 19. století. Proměny společnosti v moderní době, I, Historický ústav, Praha 2016, 492s. DOTISK 2019.  E-shop

Akademická encyklopedie českých dějin, III - Č/2, Jaroslav Pánek a kol., Historický ústav, Praha 2012, 370s. DOTISK 2019E-shop

Akademická encyklopedie českých dějin, II - Č/1, Jaroslav Pánek a kol., Historický ústav, Praha 2011, 378s. DOTISK 2019E-shop

Eva Semotanová, Vyprávěné krajiny, Historický ústav, Praha 2019, 406s. E-shop  Anotace

Akademická encyklopedie českých dějin. A – C, Jaroslav Pánek a kol., Historický ústav, Praha 2009, 384s. DOTISK 2019. E-shop

Slovanský přehled, roč. 104, č. 3, Historický ústav, Praha 2018. 
E-shop  Obsah

Český časopis historický, roč. 116, č. 4, Historický ústav, Praha 2018. 
E-shop  Obsah

Moderní dějiny, roč. 26, 2018, č. 2,
Historický ústav, Praha 2018, 324s. 
E-shop  Anotace  Obsah

Robert Šimůnek, Obraz šlechtického panství v Čechách 1500–1750, Historický ústav – Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2018, 704s. E-shop Anotace 

Bollettino dell’Istituto Storico Ceco di Roma, sv. 11, Historický ústav, Praha 2018, 216s. E-shop  Obsah

Eva Semotanová, Pavel Chromý, Zdeněk Kučera, Historická geografie. Tradice a modernita, Historický ústav, Praha 2018, 256s. E-shop  Anotace

Historická geografie, roč. 44, č. 2, Historický ústav, Praha 2018. 
E-shop  Obsah 

                                      Další   ZDE 

Zahraniční publikace

Ladislav Hladký et al., Czech Relations with the Nations and Countries of Southeastern Europe, Srednja Europa, Zagreb 2019, 410s.
Anotace

Die frühneuzeitliche Stadt als Knotenpunkt der Kommunikation, Martin Holý, Michaela Hrubá, Tomáš Sterneck (Hg.), LIT Verlag, Berlin 2019, 290s.

From Revolution to Uncertainty. The Year 1990 in Central and Eastern Europe, Joachim von Puttkamer, Włodzimierz Borodziej, Stanislav Holubec (ed.), Routledge, New York 2019, 276s.

Das Studentenkolleg der Böhmischen Nation der Prager Universität. Edition der Rechnungen aus den Jahren 1541–1611, Mlada Holá, Martin Holý (Hg.), LIT Verlag, Berlin 2019, 438s.   

Acta Unitatis Fratrum. Dokumente zur Geschichte der Böhmischen Brüder im 15. und 16. Jahrhundert, Bd. 1, Regesten der in den Handschriftenbänden Acta Unitatis Fratrum I–IV überlieferten Texte, Joachim Bahlcke, Jindřich Halama, Martin Holý, Jiří Just, Martin Rothkegel, Ludger Udolph (Hgg.), Harrassowitz, Wiesbaden 2018, 524s.

                Edice Věda kolem nás

Kristina Rexová, Věra Hanelová, Bibliografie dějin Českých zemí, Edice Věda kolem nás, sv. 78, Academia 2018, 20s.  Ke stažení zde

Kristina Rexová, Věra Hanelová, Bibliography of the History of the Czech Lands, Edice Věda kolem nás, sv. 82, Academia 2018, 20s.  Ke stažení  zde 

            Slavnostní přednášky AV ČR

Roman Holec, Jan Němeček, Československo. Náš společný domov (24. září 2018), Academia - Historický ústav, Praha 2018, 82s.

                    Ostatní publikace

Tomáš STERNECK, Boj o České Budějovice v letech 1618–1619. Edice útrapy a hrůzy třicetileté války, sv. 5, Veduta, Praha 2019, 128s. a 8 stran obrazové přílohy  Anotace

Československo. Dějiny státu, Jindřich Dejmek a kol., Libri, Praha 2018, 952s.  Resumé

Aleš VYSKOČIL – Zbyněk SVITÁK, Křenová. Příběh brněnské ulice, Archiv města Brna, Brno 2018, 200s.  Anotace

Dagmar Hájková, Pavel Horák, Vojtěch Kessler, Miroslav Michela, Sláva republice! Oficiální svátky a oslavy v meziválečném Československu, Academia – Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., Praha 2018, 536s.  Anotace

Petr Prokš, Konec říše Romanovců. Mezinárodní souvislosti svržení carského režimu a revoluce v Rusku (1880–1917), Academia, Praha 2018, 328s.  Anotace 

                                     Další   ZDE