Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

 

Historický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i. je součástí sítě domácích i zahraničních vědeckých, výzkumných a vysokoškolských institucí. Základní výzkum uskutečňuje v oboru českých, československých
a obecných dějin.

AKTUALITY

Historický ústav k stému výročí vzniku ČSR 1918
Československá státnost v letech 1918–1992

      

------------------------------------------------------------------------------ Ředitel Historického ústavu Akademie věd ČR, v. v. i. vypisuje výběrové řízení na pozici výzkumného pracovníka oddělení dějin středověku se specializací na raně středověké české, případně (středo)evropské dějiny.

Předběžné datum nástupu: 1. ledna 2019  Více 
------------------------------------------------------------------------------

21. září 2018

Vernisáž výstavy a odborný seminář Mnichovská dohoda v kontextu evropských dějin 20. století se bude konat v Senátu PČR  Více

19. - 22. září 2018

Konference Františkáni v zemích Koruny české a Sasku mezi reformou, reformací a protireformací (15. – 17. století) se bude konat v Městském muzeu v Kadani a Kulturním domě Střelnice v Kadani  Více

24. září 2018

Slavnostní přednáška z cyklu Akademie věd ČR – špičkový výzkum ve veřejném zájmu na téma Československo – náš společný domov se uskuteční v Malém sále Žofína  Více 

                                                                        Další   ZDE
                                                                     
Archiv aktualit   

KONFERENCE - KOLOKVIA - SEMINÁŘE

21. září 2018

Mnichovská dohoda v kontextu evropských dějin 20. století  Více

19. - 22. září 2018

Františkáni v zemích Koruny české a Sasku mezi reformou, reformací a protireformací (15. – 17. století)  Více

24. - 26. září 2018

Řád a město, řád a jeho mecenáši (Orden und Stadt, Orden und ihren Wohltäter)  Více

26. - 27. září 2018

Československo v proměnách Evropy ve 20. století / Czechoslovakia in Transformations of 20th Century Europe  Více  

16. - 17. října 2018

Praha v obnoveném státě – zemská metropole hlavním městem nové republiky / Prag im „erneuerten“ Staat – von der Landesmetropole zur Hauptstadt der neuen Republik  Více  

8. listopadu 2018

Teoreticko-metodologické problémy tvorby a zveřejňování dějepisných map  Více 

14. listopadu 2018

Prezentace výsledků sedmileté činnosti Výzkumného centra historické geografie  Více  

23. ledna 2019

15. historickogeografická konference Stopy cest  Více

                                                                      Archiv konferencí

VÝSTAVY

15. května - 28. října 2018

Interaktivní výstava Ve službách krále. Diplomacie v době Lucemburků probíhá v budově historického pivovaru v areálu Státního hradu Velhartice  Více 

2. července - 31. října 2018

Výstava Československo v proměnách Evropy 20. století se koná v pražské Valdštejnské zahradě, součásti sídla Senátu Parlamentu České republiky (prostor před krápníkovou stěnou), Letenská 123/4, Praha 1 - Malá Strana  Více

NOVÉ PUBLIKACE


KNIŽNÍ PODZIM


NAKLADATELSTVÍ HÚ         
NAŠE KNIHY
PREZENTACE A VELETRHY 2018 
BRZY VYJDE
ČTIVÁ VĚDA – NEJPRODÁVANĚJŠÍ TITULY


 E-SHOP

FACEBOOK        TWITTER
 INSTAGRAM

      NOVINKY NAKLADATELSTVÍ
Kommunikation zwischen Kloster und Welt in Spätmittelalter und Früher Neuzeit, Monastica Historia Band 3, Tomáš Černušák, Karl Kollermann, Irene Rabl (Hgg.), Diözesanarchiv St. Pölten – Historický ústav, St. Pölten – Praha 2018, 476s. Naše cena: 260 Kč

Moderní dějiny, roč. 26, 2018, č. 1,
Historický ústav, Praha 2018, 312s.
Naše cena: 200 Kč  Anotace  Obsah

Petr Chelčický, Spisy z Kapitulního sborníku, Jaroslav Boubín (ed.), Historický ústav, Praha 2018, 500s. Naše cena: 520 Kč  Anotace

Svatava Raková, Historikové versus minulost. Interpretace, inscenace, imaginace, Historický ústav, Praha 2018, 400s. Naše cena: 300 Kč  Anotace

Český časopis historický, roč. 116, č. 2, Historický ústav, Praha 2018. Naše cena: 130 Kč  Obsah

České země a Bavorsko. Konfrontace a paralely, Robert Luft, Milan Hlavačka, Magdaléna Pokorná, Ulrike Lunow a kolektiv, Historický ústav, Praha 2017, 404s. Naše cena: 300 Kč  Anotace

Slovanský přehled, roč. 104, č. 1, Historický ústav, Praha 2018. Naše cena: 100 Kč  Obsah

Historická geografie, roč. 44, č. 1, Historický ústav, Praha 2018. Naše cena: 90 Kč  Obsah

Milan Hlavačka, Pavel Bek a kolektiv, Rodinné podnikání v moderní době, Historický ústav, Praha 2018, 607s. Naše cena: 420 Kč  Anotace 

 Český časopis historický, roč. 116, č. 1, Historický ústav, Praha 2018. Naše cena: 130 Kč  Obsah

Jiří Friedl, Blanka Jedličková, Jana Škerlová a kolektiv, Parlamentní volby 1946 a Československo. Souvislosti, prognózy, fakta, následky, Historický ústav, Praha 2017, 492s. Naše cena: 449 Kč  Anotace

Lenka Křížová, Jiří Martínek a kolektiv, Od Karlova mostu ke Gottwaldovu. Osobnosti v názvech měst a míst, Historický ústav, Praha 2017, 226s. Naše cena: 275 Kč  Anotace 

Slovanský přehled, roč. 103, č. 3, Historický ústav, Praha 2017. Naše cena: 100 Kč  Obsah

Politické programy Československé národní demokracie a Národního sjednocení 1918-1938, Josef Harna (ed.), Historický ústav, Praha 2017, 217s. Naše cena: 270 Kč  Anotace

Dana Dvořáčková-Malá a kolektiv, Dvůr a církev v českých zemích středověku, Historický ústav, Praha 2017, 249s. Naše cena: 325 Kč  Anotace

Dana Dvořáčková-Malá, Jan Zelenka a kolektiv, Ženy a děti ve dvorské společnosti, Historický ústav, Praha 2015, 198s. Naše cena: 270 Kč. DOTISK  Anotace

Moderní dějiny, roč. 25, 2017, č. 2,
Historický ústav, Praha 2017, 359s.
Naše cena: 250 Kč Anotace  Obsah

Zdenko Maršálek, Emil Voráček a kolektiv, Interbrigadisté, Československo a španělská občanská válka. Neznámé kapitoly z historie československé účasti v občanské válce ve Španělsku 1936–1939, Historický ústav, Praha 2017, 330s. Naše cena: 295 Kč  Anotace 

                                      Další   ZDE

                Edice Věda kolem nás

Kristina Rexová, Věra Hanelová, Bibliografie dějin Českých zemí, Edice Věda kolem nás, sv. 78, Academia 2018, 20s.  Ke stažení zde

Kristina Rexová, Věra Hanelová, Bibliography of the History of the Czech Lands, Edice Věda kolem nás, sv. 82, Academia 2018, 20s.  Ke stažení  zde

            Publikace našich autorů
      vydané mimo nakladatelství HÚ

Petr Prokš, Konec říše Romanovců. Mezinárodní souvislosti svržení carského režimu a revoluce v Rusku (1880–1917), Academia, Praha 2018, 328s.  Anotace 

                                     Další   ZDE