Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

 

Historický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i. je součástí sítě domácích i zahraničních vědeckých, výzkumných a vysokoškolských institucí. Základní výzkum uskutečňuje v oboru českých, československých
a obecných dějin.

AKTUALITY


Medaile Akademie věd ČR

Předseda Akademie věd České republiky prof. Jiří Drahoš vyznamenal ve čtvrtek 19. ledna 2017 tři významné české vědce.  Více

25. ledna 2017

Výzkumné centrum historické geografie – Historical Geography Research Centre (Historický ústav AV ČR, Praha a PřF UK v Praze), Komise pro historickou geografii a sekce Historické geografie a environmentálních dějin ČGS připravují v pořadí již třináctou historickogeografickou konferenci, tentokrát na téma výzkumu periferních krajin Periferie: Krajina (bez)naděje?  Více  

Pro velký zájem prodlouženo do konce března 2017!

U příležitosti 25. výročí založení nakladatelství Historický ústav jsme pro Vás připravili dárek - nákup knih s 30% slevou na veškerou naši produkci do roku 2015 včetně! Výhodnou cenu pro velký zájem prodlužujeme do konce března 2017! Nabídka nakladatelství  ZDE

7. - 9. dubna 2017

Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg ve spolupráci s Historickým ústavem AV ČR pořádají interdisciplinární a mezinárodní sympozium  Wallenstein. Mensch. mythos. Memoria.   Wer war Wallenstein wirklich?  Více

                                                                            Další   ZDE

KONFERENCE - KOLOKVIA


25. ledna 2017
Periferie: Krajina (bez)naděje?  Více

6. - 9. dubna 2017
Wallenstein. Mensch. Mythos. Memoria.
Wer war Wallenstein wirklich?  Více

7. června 2017
Po Reinhardu Heydrichovi. Síla a střet nacismu a českého (československého) odboje a jejich transformace do "druhého života" Více

13. - 16. září 2017
11. sjezd českých historiků v Olomouci  Více 

10. - 11. října 2017
Město a jeho hradby   Více

18. - 20. dubna 2018
Konfessionelle Geschichtsschreibung im Umfeld der Böhmischen Brüder (1500-1800). Traditionen – Akteure – Praktiken  Více


NOVÉ PUBLIKACE

  
    
NABÍDKA NAKLADATELSTVÍ 
      AKTUÁLNÍ SLEVY KNIH 
 
  NEJPRODÁVANĚJŠÍ TITULY  

      NOVINKY NAKLADATELSTVÍ

Zápisy ze schůzí československé vlády v Londýně V. (1945). Eds.: J. Němeček, I. Šťovíček, H. Nováčková, J. Kuklík a J. Bílek. Praha, HÚ, Práv. fakulta UKa Masarykův ústav a Archiv AV ČR 2016, 524 s. Naše cena:  370 Kč  Anotace

Mediaevalia Historica Bohemica, roč. 19, č. 1. Praha, HÚ 2016. Naše cena: 145 Kč   Obsah

Český časopis historický, roč. 114, č. 4. Praha, HÚ 2016. Cena 130 Kč  Obsah

Slovanský přehled, roč. 102, č. 3. Praha, HÚ 2016. Cena: 100 Kč  Obsah

Jan Bílek, Jan Kuklík, Erik Maršoun, Jan Němeček: Druhý exil Edvarda Beneše. Fotografie z let 1938-1945. Praha, HÚ, PF UK, Ústav TGM. 2016, 252 s. Naše cena: 420 Kč  Anotace

Tomáš Černušák et al.: The Papacy and the Czech Lands. A History of Mutual Relations. HÚ 2016, 384 s. Naše cena: 320 Kč  Obsah a úvod 
                                         Další   ZDE

            Publikace našich autorů
      vydané mimo nakladatelství HÚ

Tschechien und Bayern
Gegenüberstellungen und Vergleiche vom Mittelalter bis zur Gegenwart.
Collegium Carolinum 2016, 374 s.  Anotace  
 
                                    Další   ZDE