Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

 

Historický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i. je součástí sítě domácích i zahraničních vědeckých, výzkumných a vysokoškolských institucí. Základní výzkum uskutečňuje v oboru českých, československých
a obecných dějin.

AKTUALITY


OCENĚNÍ
Dne 14. března 2019 obdržela Dr. Alexandra Kaar cenu rakouské nadace „Pro Civitate Austriae” (za rok 2018) za svou dizertační práci  Více
------------------------------------------------------------------------------

23. května 2019

Mezinárodní konference Cudzoziemcy i dyplomaci na dworach monarszych polskich i czeskich od XIII do XVIII wieku se uskuteční w sali im. Lelewela w budynku IH PAN im. Tadeusza Manteuffla, Rynek Starego Miasta 29/31, 00-272 Warszawa  Více 

25. května 2019

Komentovaná vycházka po pražských hřbitovech – hřbitov v Praze-Libni. Výklad podá RNDr. Jiří Martínek, Ph.D. z Historického ústavu AV ČR.  Více 

31. května 2019

Termín zasílání příspěvků na konferenci Balkan Express: Living Together – Tolerance, Coexistence, Reconciliation  Více  

2. června 2019

Termín zasílání návrhů příspěvků na konferenci Politika ulice: Konflikty, identity a veřejný prostor v 19. století  Více  

6. - 7. června 2019

Vědecká konference Knižní kultura české reformace se bude konat v Zámeckém pivovaru Litomyšl  Více 

10. - 11. června 2019

Mezinárodní konference University Professors in (Central) Europe from the Late Middle Ages to the Early Modern Period (15th-18th Century) / Universitätsprofessoren in (Mittel-)Europa vom Spätmittelalter bis zur Frühen Neuzeit (15.–18. Jahrhundert) se bude konat ve Velké zasedací síni Karolina Univerzity Karlovy, Ovocný trh 560/5, Praha 1   Více   

30. srpna 2019

Termín zasílání návrhů příspěvků na konferenci Rusko ve 20. století – kontinuita a diskontinuita  Více
 
                                                                           Další  
ZDE
                                                                     
Archiv aktualit    

KONFERENCE - KOLOKVIA - SEMINÁŘE

23. května 2019

Cudzoziemcy i dyplomaci na dworach monarszych polskich i czeskich od XIII do XVIII wieku  Více 

6. - 7. června 2019

Knižní kultura české reformace  Více 

10. - 11. června 2019

University Professors in (Central) Europe from the Late Middle Ages to the Early Modern Period (15th-18th Century) / Universitätsprofessoren in (Mittel-)Europa vom Spätmittelalter bis zur Frühen Neuzeit (15.–18. Jahrhundert)  Více  

17. září 2019

Politika ulice: Konflikty, identity a veřejný prostor v 19. století  Více

26. - 27. září 2019

The Frustrated Peace? The Versailles Treaty and its Political, Social and Economic Impact on Europe  Více  

3. října 2019

Rusko ve 20. století – kontinuita a diskontinuita  Více 

22. - 23. října 2019

Město se baví – od středověku do roku 1848. Praha jako centrum kulturního života  Více

8. - 9. listopadu 2019

Balkan Express: Living Together – Tolerance, Coexistence, Reconciliation  Více  
 
                                                                      
Archiv konferencí

VÝSTAVY

NOVÉ PUBLIKACE


NAKLADATELSTVÍ HÚ         
NAŠE KNIHY
PERIODIKA

PREZENTACE A VELETRHY 2019  
BRZY VYJDE

 E-SHOP

FACEBOOK        TWITTER
 INSTAGRAM

      NOVINKY NAKLADATELSTVÍ

Mediaevalia Historica Bohemica, roč. 21, č. 1, Historický ústav, Praha 2018, 124s.  E-shop  Obsah

Folia Historica Bohemica, roč. 33, č. 2, Historický ústav, Praha 2018.  E-shop  Obsah

Český časopis historický, roč. 117, č. 1, Historický ústav, Praha 2019.  E-shop   Obsah

Milan Hlavačka a kol., České země v 19. století. Proměny společnosti v moderní době, II, Historický ústav, Praha 2016, 476s. DOTISK 2019E-shop

Milan Hlavačka a kol., České země v 19. století. Proměny společnosti v moderní době, I, Historický ústav, Praha 2016, 492s. DOTISK 2019.  E-shop

Akademická encyklopedie českých dějin, III - Č/2, Jaroslav Pánek a kol., Historický ústav, Praha 2012, 370s. DOTISK 2019E-shop

Akademická encyklopedie českých dějin, II - Č/1, Jaroslav Pánek a kol., Historický ústav, Praha 2011, 378s. DOTISK 2019E-shop

Eva Semotanová, Vyprávěné krajiny, Historický ústav, Praha 2019, 406s. E-shop  Anotace

Akademická encyklopedie českých dějin. A – C, Jaroslav Pánek a kol., Historický ústav, Praha 2009, 384s. DOTISK 2019. E-shop

Slovanský přehled, roč. 104, č. 3, Historický ústav, Praha 2018. 
E-shop  Obsah

Český časopis historický, roč. 116, č. 4, Historický ústav, Praha 2018. 
E-shop  Obsah

Moderní dějiny, roč. 26, 2018, č. 2,
Historický ústav, Praha 2018, 324s. 
E-shop  Anotace  Obsah

Robert Šimůnek, Obraz šlechtického panství v Čechách 1500–1750, Historický ústav – Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2018, 704s. E-shop Anotace 

Bollettino dell’Istituto Storico Ceco di Roma, sv. 11, Historický ústav, Praha 2018, 216s. E-shop  Obsah

Eva Semotanová, Pavel Chromý, Zdeněk Kučera, Historická geografie. Tradice a modernita, Historický ústav, Praha 2018, 256s. E-shop  Anotace

Historická geografie, roč. 44, č. 2, Historický ústav, Praha 2018. 
E-shop  Obsah 

                                      Další   ZDE

Zahraniční publikace

Das Studentenkolleg der Böhmischen Nation der Prager Universität. Edition der Rechnungen aus den Jahren 1541–1611, Mlada Holá, Martin Holý (Hg.), LIT Verlag 2019, 438s.   

Acta Unitatis Fratrum. Dokumente zur Geschichte der Böhmischen Brüder im 15. und 16. Jahrhundert, Bd. 1, Regesten der in den Handschriftenbänden Acta Unitatis Fratrum I–IV überlieferten Texte, Joachim Bahlcke, Jindřich Halama, Martin Holý, Jiří Just, Martin Rothkegel, Ludger Udolph (Hgg.), Harrassowitz, Wiesbaden 2018, 524s.

                Edice Věda kolem nás

Kristina Rexová, Věra Hanelová, Bibliografie dějin Českých zemí, Edice Věda kolem nás, sv. 78, Academia 2018, 20s.  Ke stažení zde

Kristina Rexová, Věra Hanelová, Bibliography of the History of the Czech Lands, Edice Věda kolem nás, sv. 82, Academia 2018, 20s.  Ke stažení  zde 

            Slavnostní přednášky AV ČR

Roman Holec, Jan Němeček, Československo. Náš společný domov (24. září 2018), Academia - Historický ústav, Praha 2018, 82s.

                    Ostatní publikace

Československo. Dějiny státu, Jindřich Dejmek a kol., Libri, Praha 2018, 952s.  Resumé

Aleš VYSKOČIL – Zbyněk SVITÁK, Křenová. Příběh brněnské ulice, Archiv města Brna, Brno 2018, 200s.  Anotace

Dagmar Hájková, Pavel Horák, Vojtěch Kessler, Miroslav Michela, Sláva republice! Oficiální svátky a oslavy v meziválečném Československu, Academia – Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., Praha 2018, 536s.  Anotace

Petr Prokš, Konec říše Romanovců. Mezinárodní souvislosti svržení carského režimu a revoluce v Rusku (1880–1917), Academia, Praha 2018, 328s.  Anotace 

                                     Další   ZDE