Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

 

Historický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i. je součástí sítě domácích i zahraničních vědeckých, výzkumných a vysokoškolských institucí. Základní výzkum uskutečňuje v oboru českých, československých
a obecných dějin.

AKTUALITY

Historický ústav k stému výročí vzniku ČSR 1918
Československá státnost v letech 1918–1992

      

------------------------------------------------------------------------------
UPOZORNĚNÍ
Od 2. 7. do 31. 8. 2018 bude ve studovně i výpůjčním protokolu otevřeno pouze v úterý od 9.00 do 15.00 hod.
Děkujeme za pochopení.
------------------------------------------------------------------------------

15. května - 28. října 2018

Interaktivní výstava Ve službách krále. Diplomacie v době Lucemburků probíhá v budově historického pivovaru v areálu Státního hradu Velhartice  Více 

2. července - 30. října 2018

Výstava Československo v proměnách Evropy 20. století se koná ve Valdštejnské zahradě v Praze (prostor před krápníkovou stěnou), Letenská 123/4, Praha 1 - Malá Strana  Více

15. - 20. července 2018

17. mezinárodní konference historických geografů – 17th International Conference of Historical Geographers se uskuteční na Varšavské univerzitě, 26/28 Krakowskie Przedmieście Street, Varšava, v budově Staré knihovny  Více

13. září 2018

Workshop Höfische Orte in städtischen Räumen. Wechselbeziehungen von Residenz und Stadt im Spätmittelalter aus tschechischer und deutscher Perspektive se uskuteční v Kielu, Německo  Více     
                                                                        Další   ZDE
                                                                     
Archiv aktualit   

KONFERENCE - KOLOKVIA - SEMINÁŘE

15. - 20. července 2018

17. mezinárodní konference historických geografů – 17th International Conference of Historical Geographers  Více

13. září 2018

Höfische Orte in städtischen Räumen. Wechselbeziehungen von Residenz und Stadt im Spätmittelalter aus tschechischer und deutscher Perspektive  Více  

19. - 22. září 2018

Františkáni v zemích Koruny české a Sasku mezi reformou, reformací a protireformací (15. – 17. století)  Více

25. - 27. září 2018

Československo v proměnách Evropy ve 20. století / Czechoslovakia in Transformations of 20th Century Europe  Více  

16. - 17. října 2018

Praha v obnoveném státě – zemská metropole hlavním městem nové republiky / Prag im „erneuerten“ Staat – von der Landesmetropole zur Hauptstadt der neuen Republik  Více                                                   
                                                                      Archiv konferencí

NOVÉ PUBLIKACE


KNIŽNÍ LÉTO


NAKLADATELSTVÍ HÚ         
NAŠE KNIHY
PREZENTACE A VELETRHY 2018 
BRZY VYJDE
ČTIVÁ VĚDA – NEJPRODÁVANĚJŠÍ TITULY


 E-SHOP

FACEBOOK        TWITTER
 INSTAGRAM

      NOVINKY NAKLADATELSTVÍ

Český časopis historický, roč. 116, č. 2, Historický ústav, Praha 2018. Naše cena: 130 Kč  Obsah

České země a Bavorsko. Konfrontace a paralely, Robert Luft, Milan Hlavačka, Magdaléna Pokorná, Ulrike Lunow a kolektiv, Historický ústav, Praha 2017, 404s. Naše cena: 300 Kč  Anotace

Slovanský přehled, roč. 104, č. 1, Historický ústav, Praha 2018. Naše cena: 100 Kč  Obsah

Historická geografie, roč. 44, č. 1, Historický ústav, Praha 2018. Naše cena: 90 Kč  Obsah

Milan Hlavačka, Pavel Bek a kolektiv, Rodinné podnikání v moderní době, Historický ústav, Praha 2018, 607s. Naše cena: 420 Kč  Anotace

Český časopis historický, roč. 116, č. 1, Historický ústav, Praha 2018. Naše cena: 130 Kč  Obsah

Jiří Friedl, Blanka Jedličková, Jana Škerlová a kolektiv, Parlamentní volby 1946 a Československo. Souvislosti, prognózy, fakta, následky, Historický ústav, Praha 2017, 492s. Naše cena: 449 Kč  Anotace

Lenka Křížová, Jiří Martínek a kolektiv, Od Karlova mostu ke Gottwaldovu. Osobnosti v názvech měst a míst, Historický ústav, Praha 2017, 226s. Naše cena: 275 Kč  Anotace 

Slovanský přehled, roč. 103, č. 3, Historický ústav, Praha 2017. Naše cena: 100 Kč  Obsah

Politické programy Československé národní demokracie a Národního sjednocení 1918-1938, Josef Harna (ed.), Historický ústav, Praha 2017, 217s. Naše cena: 270 Kč  Anotace

Dana Dvořáčková-Malá a kolektiv, Dvůr a církev v českých zemích středověku, Historický ústav, Praha 2017, 249s. Naše cena: 325 Kč  Anotace

Dana Dvořáčková-Malá, Jan Zelenka a kolektiv, Ženy a děti ve dvorské společnosti, Historický ústav, Praha 2015, 198s. Naše cena: 270 Kč. DOTISK  Anotace

Moderní dějiny, roč. 25, 2017, č. 2,
Historický ústav, Praha 2017, 359s.
Naše cena: 250 Kč Anotace  Obsah

Interbrigadisté, Československo a španělská občanská válka. Neznámé kapitoly z historie československé účasti v občanské válce ve Španělsku 1936–1939, Zdenko Maršálek, Emil Voráček a kolektiv, Historický ústav, Praha 2017, 330s. Naše cena: 295 Kč  Anotace

Český časopis historický, roč. 115, č. 4, Historický ústav, Praha 2017. Naše cena: 130 Kč  Obsah

Folia Historica Bohemica, roč. 32, č. 1–2, Historický ústav, Praha 2017, 195s. Naše cena: 100 Kč  Obsah

Historický atlas měst České republiky, sv. 29. Nový Bydžov, Historický ústav, Praha 2017. Naše cena: 470 Kč  Anotace

Slovanský přehled, roč. 103, č. 2, Historický ústav, Praha 2017. Naše cena: 100 Kč  Obsah

Regesta Bohemiae et Moraviae diplomatica nec non epistolaria. Pars VIII, 1364-1378. Fasciculus II, 1367–1369, Lenka Blechová (ed.), Historický ústav, Praha 2017, 367s. Naše cena: 300 Kč

Mediaevalia Historica Bohemica, roč. 20, č. 1, Historický ústav, Praha 2017, 290s. Naše cena: 145 Kč  Obsah

Historická geografie, roč. 43, č. 2,
Historický ústav, Praha 2017. Naše cena: 75 Kč  Obsah

Český časopis historický, roč. 115, č. 3, Historický ústav, Praha 2017. Naše cena: 130 Kč  Obsah

Jaroslav Šebek, Blanka Jedličková a kolektiv, Karel IV. stále živý. Odkaz státníka v historiografii a historické paměti, Historický ústav, Praha 2017, 266s. Naše cena: 320 Kč  Anotace

Regesta Bohemiae et Moraviae: Diplomatica nec non epistolaria. Pars VIII, 1364 1378. Fasciculus I, 1364–1366, Lenka Blechová (ed.), Historický ústav, Praha 2014, 348s. Naše cena: 200 Kč. DOTISK

Biografický slovník českých zemí, 20, Go–Gz, Academia – Historický ústav, Praha 2017, 192s. Naše cena: 280 Kč  Svazek je rozebrán.

Religious Violence, Confessional Conflicts and Models for Violence Prevention in Central Europe (15th - 18th Centuries), Joachim Bahlcke - Kateřina Bobková-Valentová, Jiří Mikulec (edd.), Historický ústav – Universität Stuttgart, Praha 2017, 383s. Naše cena: 270 Kč  Anotace

Vojtěch Kessler, Paměť v kameni. Druhý život válečných pomníků, Historický ústav, Praha 2017, 336s. Naše cena: 320 Kč  Anotace  Recenze 

                                      Další   ZDE

                Edice Věda kolem nás

Kristina Rexová, Věra Hanelová, Bibliografie dějin Českých zemí, Edice Věda kolem nás, sv. 78, Academia 2018, 20s.  Ke stažení zde

Kristina Rexová, Věra Hanelová, Bibliography of the History of the Czech Lands, Edice Věda kolem nás, sv. 82, Academia 2018, 20s.  Ke stažení  zde

            Publikace našich autorů
      vydané mimo nakladatelství HÚ

Petr Prokš, Konec říše Romanovců. Mezinárodní souvislosti svržení carského režimu a revoluce v Rusku (1880–1917), Academia, Praha 2018, 328s.  Anotace

Vojtěch Szajkó, Železnice, pošta a telegraf rakouské armády v letech 1848–1914, Epocha, Praha 2017, 368s.   Anotace

Jan Němeček a kolektiv, Kapitoly z osvobození Československa 1945, Academia - MAFRA, a. s., Praha 2017, 271s.  Anotace

T. G. Masaryk. Válka a revoluce, III. Články, memoranda, přednášky, rozhovory, 1918, Karel Pichlík - Vojtěch Kessler (edd.), Masarykův ústav a Archiv AV ČR, Praha 2017, 245s.

Ivana Fajnorová, Aleš Vyskočil, Starý Jundrov, Městská část Brno-Jundrov, Brno 2017, 376s.  Anotace

Epistulae et acta Antonii Caetani 1607-1611. Pars V., Julius 1609 - Februarius 1611, Tomáš Černušák (ed.), Academia, Praha 2017, XXXVI+674s.  Anotace 

Magdaléna Pokorná, Jedna hora vysoká je a druhá je nízká. Karel
Havlíček a jeho souputníci ve vzájemné korespondenční a literární komunikaci
, Nakladatelství Lidové noviny 2017, 192s.  Anotace 

                                     Další   ZDE