Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

 

Historický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i. je součástí sítě domácích i zahraničních vědeckých, výzkumných a vysokoškolských institucí. Základní výzkum uskutečňuje v oboru českých, československých
a obecných dějin.

AKTUALITY

Historický ústav k stému výročí vzniku ČSR 1918
Československá státnost v letech 1918–1992

      


OZNÁMENÍ

Historický ústav AV ČR vypisuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA MÍSTO POSTDOKTORANDA na 12–24 měsíců s nástupem 1. 7. 2018.  Více
------------------------------------------------------------------------------
PŘEDSEDKYNĚ AKADEMIE VĚD ČR EVA ZAŽÍMALOVÁ NAVŠTÍVILA HISTORICKÝ ÚSTAV  Více

Co umožnilo osudný rok 1948?
PRACOVNÍ SEMINÁŘ ÚNOR 1948. CESTA K PŘEVRATU A JEHO DŮSLEDKY  
Více  
------------------------------------------------------------------------------

19. března 2018

Prezentace edice Regesta Bohemiae et Moraviae diplomatica nec non epistolaria se bude konat v Akademickém konferenčním centru, Husova 4a, Praha 1  Více

27. března 2018

Workshop Bibliografie k dějinám židů v českých zemích se uskuteční v Historickém ústavu AV ČR v Brně, Veveří 97  Více

10. dubna 2018

Konference Ruská revoluce a Západ proběhne ve vzdělávacím centru UNESCO a Univerzity Pardubice v Kutné Hoře, zasedací sál Dačického domu, Komenského náměstí 41  Více   

                                                                        Další   ZDE
                                                                     
Archiv aktualit   

KONFERENCE - KOLOKVIA - SEMINÁŘE

19. března 2018

Regesta Bohemiae et Moraviae diplomatica nec non epistolaria  Více

27. března 2018

Bibliografie k dějinám židů v českých zemích  Více

10. dubna 2018

Ruská revoluce a Západ  Více

18. - 20. dubna 2018

Konfessionelle Geschichtsschreibung im Umfeld der Böhmischen Brüder (1500-1800): Traditionen – Akteure – Praktiken. Internationale Fachtagung der Deutsch-tschechischen Kommission zur Herausgabe der Acta Unitatis Fratrum  Více

16. května 2018

Mikuláš Klaudyán 1518/2018, 500 let od vydání první tištěné mapy Čech  Více 

15. - 20. července 2018

17. mezinárodní konference historických geografů – 17th International Conference of Historical Geographers  Více

19. - 22. září 2018

Františkáni v zemích Koruny české a Sasku mezi reformou, reformací a protireformací (15. – 17. století)  Více

25. - 27. září 2018

Československo v proměnách Evropy ve 20. století / Czechoslovakia in Transformations of 20th Century Europe  Více  

16. - 17. října 2018

Praha v obnoveném státě – zemská metropole hlavním městem nové republiky / Prag im „erneuerten“ Staat – von der Landesmetropole zur Hauptstadt der neuen Republik  Více    

NOVÉ PUBLIKACE


KNIŽNÍ BALÍČKY 

NAKLADATELSTVÍ HÚ         
NAŠE KNIHY
PREZENTACE A VELETRHY 2018 
BRZY VYJDE
ČTIVÁ VĚDA – NEJPRODÁVANĚJŠÍ TITULY


 E-SHOP

FACEBOOK        TWITTER
 INSTAGRAM

      NOVINKY NAKLADATELSTVÍ

Slovanský přehled, roč. 103, č. 3, Historický ústav, Praha 2017. Naše cena: 100 Kč  Obsah

Politické programy Československé národní demokracie a Národního sjednocení 1918-1938, Josef Harna (ed.), Historický ústav, Praha 2017, 217s. Naše cena: 270 Kč  Anotace

Dana Dvořáčková-Malá a kolektiv, Dvůr a církev v českých zemích středověku, Historický ústav, Praha 2017, 249s. Naše cena: 325 Kč  Anotace

Dana Dvořáčková-Malá, Jan Zelenka a kolektiv, Ženy a děti ve dvorské společnosti, Historický ústav, Praha 2015, 198s. Naše cena: 270 Kč. DOTISK  Anotace

Moderní dějiny, roč. 25, 2017, č. 2,
Historický ústav, Praha 2017, 359s.
Naše cena: 250 Kč  Anotace  Obsah

Zdenko Maršálek, Emil Voráček a kolektiv, Interbrigadisté, Československo a španělská občanská válka. Neznámé kapitoly z historie československé účasti v občanské válce ve Španělsku 1936–1939, Historický ústav, Praha 2017, 330s. Naše cena: 295 Kč  Anotace 

Český časopis historický, roč. 115, č. 4, Historický ústav, Praha 2017. Naše cena: 130 Kč  Obsah

Folia Historica Bohemica, roč. 32, č. 1–2, Historický ústav, Praha 2017, 195s. Naše cena: 100 Kč  Obsah

Historický atlas měst České republiky, sv. 29. Nový Bydžov, Historický ústav, Praha 2017. Naše cena: 470 Kč  Anotace

Slovanský přehled, roč. 103, č. 2, Historický ústav, Praha 2017. Naše cena: 100 Kč  Obsah

Regesta Bohemiae et Moraviae diplomatica nec non epistolaria. Pars VIII, 1364-1378. Fasciculus II, 1367–1369, Lenka Blechová (ed.), Historický ústav, Praha 2017, 367s. Naše cena: 300 Kč

Mediaevalia Historica Bohemica, roč. 20, č. 1, Historický ústav, Praha 2017, 290s. Naše cena: 145 Kč  Obsah

Historická geografie, roč. 43, č. 2,
Historický ústav, Praha 2017. Naše cena: 75 Kč  Obsah

Český časopis historický, roč. 115, č. 3, Historický ústav, Praha 2017. Naše cena: 130 Kč  Obsah

Jaroslav Šebek, Blanka Jedličková a kolektiv, Karel IV. stále živý. Odkaz státníka v historiografii a historické paměti, Historický ústav, Praha 2017, 266s. Naše cena: 320 Kč  Anotace

Regesta Bohemiae et Moraviae: Diplomatica nec non epistolaria. Pars VIII, 1364-1378. Fasciculus I, 1364–1366, Lenka Blechová (ed.), Historický ústav, Praha 2014, 348s. Naše cena: 200 Kč. DOTISK

Biografický slovník českých zemí, 20, Go–Gz, Academia – Historický ústav, Praha 2017, 192s. Naše cena: 280 Kč  Svazek je rozebrán.

Religious Violence, Confessional Conflicts and Models for Violence Prevention in Central Europe (15th - 18th Centuries), Joachim Bahlcke - Kateřina Bobková-Valentová, Jiří Mikulec (edd.), Historický ústav – Universität Stuttgart, Praha 2017, 383s. Naše cena: 270 Kč  Anotace

Vojtěch Kessler, Paměť v kameni. Druhý život válečných pomníků, Historický ústav, Praha 2017, 336s. Naše cena: 320 Kč  Anotace  Recenze 

                                      Další   ZDE

            Publikace našich autorů
      vydané mimo nakladatelství HÚ

Vojtěch Szajkó, Železnice, pošta a telegraf rakouské armády v letech 1848–1914, Epocha, Praha 2017, 368s.   Anotace

Jan Němeček a kolektiv, Kapitoly z osvobození Československa 1945, Academia - MAFRA, a. s., Praha 2017, 271s.  Anotace

T. G. Masaryk. Válka a revoluce, III. Články, memoranda, přednášky, rozhovory, 1918, Karel Pichlík - Vojtěch Kessler (edd.), Masarykův ústav a Archiv AV ČR, Praha 2017, 245s.

Ivana Fajnorová, Aleš Vyskočil, Starý Jundrov, Městská část Brno-Jundrov, Brno 2017, 376s.  Anotace

Epistulae et acta Antonii Caetani 1607-1611. Pars V., Julius 1609 - Februarius 1611, Tomáš Černušák (ed.), Academia, Praha 2017, XXXVI+674s.  Anotace 

Magdaléna Pokorná, Jedna hora vysoká je a druhá je nízká. Karel
Havlíček a jeho souputníci ve vzájemné korespondenční a literární komunikaci
, Nakladatelství Lidové noviny 2017, 192s.  Anotace 

                                     Další   ZDE