Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

 

Historický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i. je součástí sítě domácích i zahraničních vědeckých, výzkumných a vysokoškolských institucí. Základní výzkum uskutečňuje v oboru českých, československých
a obecných dějin.

AKTUALITY

Historický ústav k stému výročí vzniku ČSR 1918
Československá státnost v letech 1918–1992

      

------------------------------------------------------------------------------ Ředitel Historického ústavu Akademie věd ČR, v. v. i. vypisuje výběrové řízení na pozici výzkumného pracovníka oddělení dějin středověku se specializací na raně středověké české, případně (středo)evropské dějiny  Více  
------------------------------------------------------------------------------
Ředitel Historického ústavu Akademie věd ČR, v. v. i.
vypisuje výběrové řízení na pozici technicko-jazykového redaktora pro nakladatelství Historický ústav (částečný úvazek)  Více 
------------------------------------------------------------------------------ Ředitel Historického ústavu Akademie věd ČR, v. v. i. vypisuje výběrové řízení na pozici výzkumného pracovníka do oddělení biografických studií  Více 
------------------------------------------------------------------------------

14. listopadu 2018

Prezentace výsledků sedmileté činnosti Výzkumného centra historické geografie se bude konat v budově Akademie věd ČR, Národní 3, místnost č. 206, 2. patro, od 13.00 hodin  Více

14. listopadu 2018

Setkání uživatelů knihovních systémů Verbis a Portaro (KP-SYS) se uskuteční v konferenčním sále Historického ústavu AV ČR, Prosecká 809/76, Praha 9, od 10.00 hodin  Více

20. listopadu 2018

Workshop Paměť míst nebo místa paměti? Historické vědomí v dlouhém 19. století se koná v Akademickém konferenčním centru, Husova 4a, Praha 1, od 9 do 16 hodin 

                                                                         Další   ZDE
                                                                     
Archiv aktualit   

KONFERENCE - KOLOKVIA - SEMINÁŘE

14. listopadu 2018

Prezentace výsledků sedmileté činnosti Výzkumného centra historické geografie  Více  

20. listopadu 2018

Paměť míst nebo místa paměti? Historické vědomí v dlouhém 19. století  Více

23. ledna 2019

15. historickogeografická konference Stopy cest  Více

                                                                      Archiv konferencí

VÝSTAVY

16. října - 14. prosince 2018

Výstava Pravda vítězí. Československo 1918-1992 bude probíhat ve foyer Národního archivu, Archivní 4, Praha 4  Více 

23. října - 21. dubna 2019

Výstava Průmysl na Moravě 1918 probíhá v Technickém muzeu v Brně, Purkyňova 105, Brno  Více   

NOVÉ PUBLIKACE


KNIŽNÍ PODZIM


NAKLADATELSTVÍ HÚ         
NAŠE KNIHY
PREZENTACE A VELETRHY 2018 
BRZY VYJDE
ČTIVÁ VĚDA – NEJPRODÁVANĚJŠÍ TITULY


 E-SHOP

FACEBOOK        TWITTER
 INSTAGRAM

      NOVINKY NAKLADATELSTVÍ
Mediaevalia Historica Bohemica, roč. 20, č. 2, Historický ústav, Praha 2017 [2018], 218s. Naše cena: 130 Kč  Obsah

Folia Historica Bohemica, roč. 33, č. 1, Historický ústav, Praha 2018, 300s. Naše cena: 130 Kč  Obsah

Slovanský přehled, roč. 104, č. 2, Historický ústav, Praha 2018. Naše cena: 100 Kč  Obsah

Český časopis historický, roč. 116, č. 3, Historický ústav, Praha 2018. Naše cena: 130 Kč  Obsah

Jaroslav Pánek a kolektiv, Český historický ústav v Římě. Stav a perspektivy ediční činnosti, Acta Romana Bohemica 3, Historický ústav, Praha 2018, 228s. Naše cena: 150 Kč

Biografický slovník českých zemí, 21, H–Ham, Academia – Historický ústav, Praha 2018, 160s. Naše cena: 260 Kč 

Kommunikation zwischen Kloster und Welt in Spätmittelalter und Früher Neuzeit, Monastica Historia Band 3, Tomáš Černušák, Karl Kollermann, Irene Rabl (Hgg.), Diözesanarchiv St. Pölten – Historický ústav, St. Pölten – Praha 2018, 476s. Naše cena: 260 Kč

Moderní dějiny, roč. 26, 2018, č. 1,
Historický ústav, Praha 2018, 312s.
Naše cena: 200 Kč  Anotace  Obsah

Petr Chelčický, Spisy z Kapitulního sborníku, Jaroslav Boubín (ed.), Historický ústav, Praha 2018, 500s. Naše cena: 520 Kč  Anotace

Svatava Raková, Historikové versus minulost. Interpretace, inscenace, imaginace, Historický ústav, Praha 2018, 400s. Naše cena: 300 Kč  Anotace

Český časopis historický, roč. 116, č. 2, Historický ústav, Praha 2018. Naše cena: 130 Kč  Obsah

České země a Bavorsko. Konfrontace a paralely, Robert Luft, Milan Hlavačka, Magdaléna Pokorná, Ulrike Lunow a kolektiv, Historický ústav, Praha 2017, 404s. Naše cena: 300 Kč  Anotace

Slovanský přehled, roč. 104, č. 1, Historický ústav, Praha 2018. Naše cena: 100 Kč  Obsah

Historická geografie, roč. 44, č. 1, Historický ústav, Praha 2018. Naše cena: 90 Kč  Obsah

Milan Hlavačka, Pavel Bek a kolektiv, Rodinné podnikání v moderní době, Historický ústav, Praha 2018, 607s. Naše cena: 420 Kč  Anotace 

 Český časopis historický, roč. 116, č. 1, Historický ústav, Praha 2018. Naše cena: 130 Kč  Obsah

Jiří Friedl, Blanka Jedličková, Jana Škerlová a kolektiv, Parlamentní volby 1946 a Československo. Souvislosti, prognózy, fakta, následky, Historický ústav, Praha 2017, 492s. Naše cena: 449 Kč  Anotace

Lenka Křížová, Jiří Martínek a kolektiv, Od Karlova mostu ke Gottwaldovu. Osobnosti v názvech měst a míst, Historický ústav, Praha 2017, 226s. Naše cena: 275 Kč  Anotace 

Slovanský přehled, roč. 103, č. 3, Historický ústav, Praha 2017. Naše cena: 100 Kč  Obsah

Politické programy Československé národní demokracie a Národního sjednocení 1918-1938, Josef Harna (ed.), Historický ústav, Praha 2017, 217s. Naše cena: 270 Kč  Anotace

Dana Dvořáčková-Malá a kolektiv, Dvůr a církev v českých zemích středověku, Historický ústav, Praha 2017, 249s. Naše cena: 325 Kč  Anotace

Dana Dvořáčková-Malá, Jan Zelenka a kolektiv, Ženy a děti ve dvorské společnosti, Historický ústav, Praha 2015, 198s. Naše cena: 270 Kč. DOTISK  Anotace

Moderní dějiny, roč. 25, 2017, č. 2,
Historický ústav, Praha 2017, 359s.
Naše cena: 250 Kč Anotace  Obsah

Zdenko Maršálek, Emil Voráček a kolektiv, Interbrigadisté, Československo a španělská občanská válka. Neznámé kapitoly z historie československé účasti v občanské válce ve Španělsku 1936–1939, Historický ústav, Praha 2017, 330s. Naše cena: 295 Kč  Anotace 

                                      Další   ZDE

                Edice Věda kolem nás

Kristina Rexová, Věra Hanelová, Bibliografie dějin Českých zemí, Edice Věda kolem nás, sv. 78, Academia 2018, 20s.  Ke stažení zde

Kristina Rexová, Věra Hanelová, Bibliography of the History of the Czech Lands, Edice Věda kolem nás, sv. 82, Academia 2018, 20s.  Ke stažení  zde 

            Slavnostní přednášky AV ČR

Roman Holec, Jan Němeček, Československo. Náš společný domov (24. září 2018), Academia - Historický ústav, Praha 2018, 82s.

            Publikace našich autorů
      vydané mimo nakladatelství HÚ

Dagmar Hájková, Pavel Horák, Vojtěch Kessler, Miroslav Michela, Sláva republice! Oficiální svátky a oslavy v meziválečném Československu, Academia – Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., Praha 2018, 536s.  Anotace

Petr Prokš, Konec říše Romanovců. Mezinárodní souvislosti svržení carského režimu a revoluce v Rusku (1880–1917), Academia, Praha 2018, 328s.  Anotace 

                                     Další   ZDE