Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Strategie AV21


Strategie AV21 je soubor koordinovaných výzkumných programů, využívající mezioborových a meziinstitucionálních synergií s cílem identifikovat problémy a výzvy dnešní doby a koordinovat výzkumné úsilí pracovišť Akademie věd České republiky směrem k jejich řešení.http://av21.avcr.cz/
http://av21.avcr.cz/miranda2/export/sitesavcr/av21/dokumenty/AV21_brozura.pdf
http://av21.avcr.cz/vyzkumne-programy/
http://av21.avcr.cz/vyzkumne-programy/11-evropa-a-stat-mezi-barbarstvim-a-civilizaci/index.html
http://av21.avcr.cz/vyzkumne-programy/14-formy-a-funkce-komunikace/index.html
http://av21.avcr.cz/vyzkumne-programy/12-pamet-v-digitalnim-veku/index.htmlHistorický ústav AV ČR se podílí na následujících výzkumných programech:

2017

2016

2015