Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

zástupKYNĚ ředitele


PhDr. Eva Doležalová, Ph.D.

Telefon: +420 286 892 533, +420 286 882 121, l. 307
E-mail: dolezal@hiu.cas.czSekretariát ředitele:


Bc. Barbora Kličková
Tel.: +420 286 882 121, l. 252, +420 286 890 189
Tel./fax: +420 286 887 513
E-mail: sekretariat@hiu.cas.cz