Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Program výzkumu 2013-2020


1. VÝZKUM K TÉMATU DVORY A REZIDENCE VE STŘEDOVĚKU

Mezi klíčová, dosud neuceleně zpracovávaná a otevřená témata, kterými se Výzkumné centrum zabývá, patří, vedle sledování strukturálně personální podoby dvorského prostředí jednotlivých dvorů, nedílně problematika každodennosti a dějiny mentalit, kde se soustředí především na
- problematiku žen a dětí ve dvorské společnosti
- sledování životní úrovně ve spolupráci s archeologickými výzkumy
- zkoumání sídelní klasifikace a prostorového uspořádání a hierarchie dvorské společnosti
- význam a uplatnění církve a křesťanství
- využití a zpřístupnění dvorské literatury v historickém i literárně-historickém kontextu
.
Výzkum si na základě takového přístupu klade za cíl postihnout a zhodnotit dvorskou - rytířskou kulturu a jednotlivá dvorská centra jak v dobovém kontextu, tak i v celkovém významu civilizačního procesu společnosti.
V rámci mezinárodní spolupráce se účastní kolokvií i zahraniční badatelé, kteří rovněž přispívají k hlubšímu poznání a srovnání vývoje při studiu chování dvorské společnosti, panovníků, aristokracie a církve v evropském kontextu.


2. INTERDISCIPLINÁRNÍ KOLOKVIA S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

Ženy a děti ve dvorské společnosti - konání 20. 11. 2013  Program
Dana Dvořáčková-Malá, Jan Zelenka a kol.
Ženy a děti ve dvorské společnostiAnotace


Životní úroveň dvorské společnosti a archeologické nálezy  - 21. 1. 2015  Program
Role církve ve světském prostředí středověkých dvorů - 24. - 25. 11. 2016  Program
Dvorská literatura, její využití a zpřístupnění - předpokládané konání listopad 2018
Hierarchie dvorské společnosti a prostorové souvislosti sídelní problematiky -
předpokládané konání listopad 2019


3. ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VÝZKUMU

Ženy a děti ve dvorské společnosti - výstup: monografie v roce 2015  Anotace 
 
Životní úroveň dvorské společnosti a archeologické nálezy - předpokládaný výstup: soubor studií v roce 2015
Hierarchie dvorské společnosti a prostorové souvislosti sídelní problematiky - předpokládaný výstup:
   monografie v roce v roce 2017
Role církve ve světském prostředí středověkých dvorů - předpokládaný výstup soubor studií v roce 2018
Dvorská literatura, její využití a zpřístupnění - předpokládaný výstup v roce 2019


4. DISKUSNÍ SETKÁNÍ

Dvůr krále Jiřího z Poděbrad. 1. Kulatý stůl -  30. 1. 2014  Program   
 MHB 17/2 tematické číslo