Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Program výzkumu 2013-2020


1. VÝZKUM K TÉMATU DVORY A REZIDENCE VE STŘEDOVĚKU

Mezi klíčová, dosud neuceleně zpracovávaná a otevřená témata, kterými se Výzkumné centrum zabývá, patří, vedle sledování strukturálně personální podoby dvorského prostředí jednotlivých dvorů, nedílně problematika každodennosti a dějiny mentalit, kde se soustředí především na
- problematiku žen a dětí ve dvorské společnosti
- sledování životní úrovně ve spolupráci s archeologickými výzkumy
- zkoumání sídelní klasifikace a prostorového uspořádání a hierarchie dvorské společnosti
- význam a uplatnění církve a křesťanství
- využití a zpřístupnění dvorské literatury v historickém i literárně-historickém kontextu
.
Výzkum si na základě takového přístupu klade za cíl postihnout a zhodnotit dvorskou - rytířskou kulturu a jednotlivá dvorská centra jak v dobovém kontextu, tak i v celkovém významu civilizačního procesu společnosti.
V rámci mezinárodní spolupráce se účastní kolokvií i zahraniční badatelé, kteří rovněž přispívají k hlubšímu poznání a srovnání vývoje při studiu chování dvorské společnosti, panovníků, aristokracie a církve v evropském kontextu.


2. INTERDISCIPLINÁRNÍ KOLOKVIA S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

Ženy a děti ve dvorské společnosti - konání 20. 11. 2013  Program
Životní úroveň dvorské společnosti a archeologické nálezy - 21. 1. 2015  Program
Role církve ve světském prostředí středověkých dvorů - 24. - 25. 11. 2016  Program
Dvorská literatura, její využití a zpřístupnění - 29. 1. 2019 Program
Hierarchie dvorské společnosti a prostorové souvislosti sídelní problematiky - plánované konání 30. 9. 2020 přesunuto z důvodů epidemiologické situace na rok 2021


3. MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

Centrum dvorského výzkumu v Polsku od roku 2017:
Zespół do Badań nad Dworami i Elitami Władzy
https://ihpan.edu.pl/struktura/zaklady-naukowe/zespol-do-badan-nad-dworami-i-elitami-wladzy/
Spolupracovníci z české strany:
PhDr. Dana Dvořáčková (Malá), Ph.D.
PhDr. Jan Zelenka. Ph.D.
Mgr. Petr Kozák, Ph.D.

Česko-polské vědecké zasedání - 8. června 2017 Česká republika  Program

Česko-polské vědecké zasedání
- 12. června 2014 Polsko  Program  

ESF PALATIUM
Court Residences as Places of Exchange in Late Medieval and Early Modern Europe (1400-1700)
- 2010 – 2015
Projekt vypracovaný PhDr. Danou Dvořáčkovou, Ph.D. a PhDr. Janem Zelenkou, Ph.D. byl zahrnut do programu ESF PALATIUM, který je platformou evropských badatelů různých vědních oblastí zabývajících se tématem aristokratické rezidence a dvora. 

Stav domácího dvorského výzkumu prezentován v zahraniční - 2010
in: Mitteilungen der Residenzen-Kommission der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen
Dana Dvořáčková-Malá - Jan Zelenka, Zur Rezeption des höfischen Kultur in den Böhmischen Ländern des Früh- und Hochmittelalters, Mitteilungen der Residenzen-Kommission der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen 19/1, 2009, s. 21-29.

Konference ve spolupráci Česko-Lucembursko-Německo-Slovensko-Polsko - 4. - 5. února 2009  Program
 
Konference ve spolupráci Česko -Polsko - 18. - 19. října 2007  Program 


4. ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VÝZKUMU

Ženy a děti ve dvorské společnosti - výstup: monografie v roce 2015  Anotace 
Dana Dvořáčková-Malá, Jan Zelenka a kolektiv autorů
 
 
Životní úroveň dvorské společnosti - výstup: tematické číslo MHB 19/2, 2016  Obsah
 


Dvůr a církev v českých zemích středověku - výstup monografie v roce 2017  Anotace
Dana DVOŘÁČKOVÁ-MALÁ a kolektiv,
Historický ústav, Praha 2017, 249s.

Dvorská literatura, její využití a zpřístupnění - předpokládaný výstup v roce 2018
Hierarchie dvorské společnosti a prostorové souvislosti sídelní problematiky - předpokládaný výstup: monografie v roce 2019


5. DISKUSNÍ SETKÁNÍ

Dvůr krále Jiřího z Poděbrad. 1. Kulatý stůl -  30. 1. 2014  Program   
 MHB 17/2 tematické číslo