Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Popularizace


INTERAKTIVNÍ VÝSTAVA 

Srdečně Vás zveme na interaktivní výstavu VE SLUŽBÁCH KRÁLE.  Život v době Lucemburků, kterou můžete navštívit od 5. července do 31. října 2016 v budově historického pivovaru v areálu hradu Velhartice. 
Poznejte život ve 14. století za  vlády Karla IV. - duchovní život, cestování odívání, život na vesnici, vaření, zlatokopectví, stavebnictví, tesařství a další. Více      Pozvánka
Výstavu připravil Národní památkový ústav a Státní hrad Velhartice ve spolupráci s Historickým ústavem AV ČR a Výzkumným centrem Dvory a rezidence ve středověku HU AV ČR.Český rozhlas Leonardo
   Ze života knížat, králů a rytířů ve středověku
   autoři: Dana Dvořáčková-Malá, Jan Zelenka a redaktor ČRo Jan Burda
  

Český rozhlas Leonardo
  Civilizace: Malí dospělí u Dvora
  autoři: Lenka Blechová, Martin Nodl a Sylvie Stanovská


SERIÁL Českého rozhlasu Leonardo   
   Dvory a rezidence ve středověku  51. dílů
   autoři: Dana Dvořáčková-Malá, Jan Zelenka a redaktorka ČRo Adriana Krobová


Český rozhlas Leonardo
   O knize Curia ducis, curia regis. Panovnický dvůr za vlády Přemyslovců
   Dana Dvořáčková-Malá a Jan Zelenka
  

Český rozhlas Leonardo
   O rodině krále Václava II. – Královská rodina pod lupou 
   Dana Dvořáčková-Malá


Dana Dvořáčková-Malá
Vilém ze země Slovanů mezi epickými příběhy 13. věku
Literární revue Weles 53, Brno, 2013  http://www.welesrevue.cz/