Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Mezinárodní spolupráce a zahraniční aktivity


2007
Konference ve spolupráci Česko -Polsko
program
se uskutečnila 18.-19. října 2007.

2009
Konference ve spolupráci Česko-Lucembursko-Německo-Slovensko-Polsko

program
se uskutečnila 4.-5. února 2009.

2010
Stav domácího dvorského výzkumu prezentován v zahraniční
in: Mitteilungen der Residenzen-Kommission der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen

Dana Dvořáčková-Malá - Jan Zelenka, Zur Rezeption des höfischen Kultur in den Böhmischen Ländern des Früh- und Hochmittelalters, Mitteilungen der Residenzen-Kommission der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen 19/1, 2009, s. 21-29.

2010
ESF PALATIUM, Court Residences as Places of Exchange in Late Medieval and Early Modern Europe (1400-1700)

Projekt vypracovaný PhDr. Danou Dvořáčkovou, Ph.D. a PhDr. Janem Zelenkou, Ph.D. byl zahrnut do programu ESF PALATIUM, který je platformou evropských badatelů různých vědních oblastí zabývajících se tématem aristokratické rezidence a dvora.

2013
Kolokvium s mezinárodní účastí
program 
Ženy a děti ve dvorské společnosti - 20. listopadu 2013

2014
Česko-polské vědecké zasedání
Zahájení dvoustranné spolupráce s polskými badateli v polském Siewierzy
program

Curia regis, curia reginalis. Dwory królewskie w średniowiecznej Europie Środkowej - stan badań
i postulaty badawcze
. (Edd.): Bożena Czwojdrak - Agnieszka Januszek-Sieradzka. Sandomierz 2014