Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Česko-ruská komise historiků a archivářů

Spojení:

Historický ústav AV ČR, v. v. i. 
Prosecká 76
190 00 Praha 9-Prosek

předseda:

doc. PhDr. Jan Němeček, DrSc.
tel.: 286 892 530
e-mail: nemecek@hiu.cas.cz

tajemník:

PhDr. Emil Voráček, DrSc.
tel.: 286 882 121, linka 248
fax: 286 887 513
e-mail: voracek@hiu.cas.cz


Statut Česko-ruské komise historiků a archivářů

1. Společná ustanovení

2. Statut české části Česko-ruské komise


Přehled práce Česko-ruské komise historiků a archivářů

Rádi bychom upozornili na poměrně detailní poslední přehledné zpracování práce společné komise za poslední léta, které bylo publikováno našimi ruskými kolegy na stránkách časopisu Novaja i novejšaja istorija, 2012, č. 3, s. 245-250 (А. С. Левченков, А. Г. Матвеева, Работа комисии историков и архивистов российской федерации и чешской республики в 2010-2011 годах).

Členové:

předseda - doc. PhDr. Jan Němeček, DrSc., (Historický ústav AV ČR, v. v. i., Praha)
tajemník - PhDr. Emil Voráček, DrSc., (Historický ústav AV ČR, v. v. i., Praha)
PhDr. Lukáš Babka (Slovanská knihovna Praha)
doc. PhDr. Pavel Boček, CSc. (Filozofická fakulta Masarykovy univ. Brno)
prof. Mgr. Vratislav Doubek, PhD. (Masarykův ústav - Archiv AV ČR Praha)
doc. PhDr. Vladimír Goněc, CSc. (Filozofická fakulta Masarykovy univ. Brno)
Mgr. Zdeněk Hazdra, Ph.D. (Ústav pro studium totalitních režimů, Praha)
Mgr. David Hubený, Ph.D. (Národní archiv Praha)
PhDr. Stanislav Kokoška (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR Praha)
Mgr. Daniela Kolenovská, Ph.D. (Fakulta sociálních věd UK Praha)
PhDr. Jiří Křesťan, CSc. (Národní archiv Praha)
doc. PhDr. Helena Nosková, CSc. (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR Praha, v. v. i.)
prof. PhDr. Michal Reiman, DrSc. (Fakulta sociálních věd UK Praha)
prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc. (Masarykův ústav - Archiv AV ČR)
PhDr. Oldřich Tůma, Ph.D. (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR Praha)
PhDr. Jiří Úlovec (Archivní správa MV Praha)
doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc. (Historický ústav AV ČR, v. v. i. - pobočka Brno)
Mgr. Zbyněk Vydra, Ph.D. (Filozofická fakulta Univerzity Pardubice)


ZASEDÁNÍ

Zasedání české a ruské části Česko-ruské komise historiků a archivářů
 
Ve dnech 1. - 2. března 2016 se v Praze uskutečnilo pravidelné společné zasedání české a ruské části Česko-ruské komise historiků a archivářů. V rámci zasedání v prostorách Historického ústavu AV ČR v Praze proběhla 1. března konference Ediční teorie a praxe v České republice a v Ruské federaci a 2. března v prostorách Národní knihovny v Praze také kulatý stůl Rada vzájemné hospodářské pomoci. Stav a perspektivy výzkumu, doprovázené prezentací nových knih z obou stran: publikace vzešlé pod redakcí předsedy ruské části Česko-ruské komise J. J. Pivovara z práce komise pod titulem Россия и Чехия. Научные, культурные и общественные связи, shrnující materiály posledního zasedání, které se uskutečnilo v Moskvě v r. 2013, a edice z pera Vratislava Doubka, Petra Kalety a Jana Květiny Korespondence T. G. Masaryk - Slované. Poláci, Rusové a Ukrajinci. 1. března se také uskutečnilo interní zasedání komise, na kterém byla stanovena témata pro příští zasedání v Moskvě a také prioritní témata, podporovaná ze strany komise.

Protokol ze zasedání komise: zde        konference: pozvánka   program        kulatý stůl: pozvánka   program 


 
Zasedání české a ruské části Česko-ruské komise historiků a archivářů

Ve dnech 18. - 20. listopadu 2013 se v Moskvě uskutečnilo pravidelné společné zasedání české a ruské části Česko-ruské komise historiků a archivářů. V rámci zasedání v prostorách Ruské státní humanitátní univerzity proběhla konference "Научные, культурные и общественные связи России и Чехии" a také kulatý stůl "Т. Г. Масарик в общественной жизни Чехии и России", doprovázené prezentací nových knih z obou stran: publikace vzešlé z práce komise pod titulem "Современные историографические исследования в России и Чехии", knihy Jiřího Křesťana  "Zdeněk Nejedlý. Politik a vědec v osamění" a monografie Valentiny Vladimirovny Marjiny "Второй президент Чехословакии Эдвард Бенеш: политик и человек: 1884–1948". V závěrečném dni se uskutečnilo zasedání komise, které podpisem závěrečného protokolu potvrdilo téma příštího zasedání v Praze v roce 2015, které bude věnováno v rámci konference teorii a praxi ediční činnosti a také kulatému stolu, jenž se bude zabývat Radou vzájemné hospodářské pomoci.    

Protokol o zasedání

     

Foto: Emil Voráček
             

Zasedání Česko-ruské komise historiků a archivářů 14. – 18. listopadu 2011 v Praze

První tři dny (14.–16. listopadu 2011) byly ve znamení konference Teorie a praxe sociálního státu v Evropě ve XX. století, pořádané Historickým ústavem AV ČR mj. ve spolupráci s ruskou částí komise (členové ruské delegace v čele s předsedou ruské části komise prof. E. J. Pivovarem se konference také aktivně účastnili) v pražském hotelu Duo (více zde).
Ve čtvrtek 17. listopadu se pak konal jako společná akce obou částí komise za účasti vedoucích představitelů ruských archivních institucí A. N. Artizova, V. Afianiho a S. V. Mironenka v Ruském centru vědy a kultury v Praze kulatý stůl na téma Nové dokumenty k historii česko-ruských vztahů, kde byly představeny nové projekty, zpřístupňující prameny zejména k novodobým dějinám.
V pátek 18. listopadu se pak konalo za účasti ruského velvyslance v České republice S. B. Kiseleva a velvyslance P. Mareše společné zasedání české a ruské části Česko-ruské komise na půdě Historického ústavu AV ČR, na němž byl projednáván výhled práce do dalších let, mj. téma pravidelné konference, která se uskuteční v Moskvě v roce 2013 na téma Česko-ruské kulturní, vědecké a společenské vztahy spolu s kulatým stolem na téma 2013 – sto let od vydání knihy T. G. Masaryka „Rusko a Evropa“. Závěrem byl podepsán protokol o další spolupráci (viz zde).
V rámci zasedání komise byl představen též sborník z práce komise pod názvem Česko-ruské vztahy v 19. a 20. století, red. J. Němeček a E. Voráček, vydaný péčí Historického ústavu AV ČR v roce 2011.

Česko-Ruské vztahy v 19. a 20. století
(Red.): Jan Němeček a Emil Voráček
Praha, Historický ústav 2011, 440 s. Anotace: zde


     
      
Foto: Archiv Historického ústavu AV ČR                


 
Společné zasedání v Moskvě

V týdnu od 16. do 20. listopadu 2009 navštívila Moskvu delegace Česko-ruské komise historiků a archivářů ve složení Jan Němeček, Emil Voráček, Radomír Vlček a Vratislav Doubek. Vedle řady dalších akcí se 18. listopadu konalo také společné zasedání obou částí komise v Institutu slavjanovedenija RAN. Bližší informace zde