Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Vědecké společnosti a komise se sídlem v Historickém ústavu AV ČR


Český národní komitét balkanistů

(předseda: PhDr. Miroslav Tejchman, DrSc.)
» Bližší informace


Česko-ruská komise historiků a archivářů

(předseda: doc. PhDr. Jan Němeček, DrSc.)
» Bližší informace


Komise pro historickou geografii

(předseda: PhDr. Robert Šimůnek, PHD.)
» Bližší informace o historickogeografickém výzkumu v HÚ 


Komise pro vydávání středověkých pramenů diplomatické povahy

(předsedkyně: prof. PhDr. Hana Pátková, Ph.D.)
» Bližší informace


Česko-slovenská komise historiků

(předseda: prof. PhDr. Jan Rychlík, Dr.Sc.; e-mail: jan.rychlik@ff.cuni.cz)
» Bližší informace