Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Technicko-hospodářská správa

Vedoucí:
Dagmar Mikesková
tel./fax: 286 889 649; tel.: 225 443 231
E-mail: mikeskova@hiu.cas.cz


Pracovníci:


Jana Kozohorská
tel.: 225 443 233
E-mail: j.kozohorska@hiu.cas.cz

Pavlína Šubrová, DiS.
tel.: 225 443 232
E-mail: subrova@hiu.cas.cz

Inna Nyemryts
tel.: 225 443 317
E-mail: nyemryts@hiu.cas.cz

Bc. Lenka Němečková, DiS.
(t. č. na mateřské dovolené)