Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Technicko-hospodářská správa

Vedoucí:
Ing. Dana Táborská
tel.: 225 443 231, 604 226 370
E-mail: taborska@hiu.cas.cz


Pracovníci:

Jana Kozohorská
tel.: 225 443 233
E-mail: j.kozohorska@hiu.cas.cz

Pavlína Šubrová, DiS.
tel.: 225 443 230
E-mail: subrova@hiu.cas.cz

Táňa Nováčková
tel.: 225 443 230
E-mail: novackova@hiu.cas.cz

Bc. David Kozlík
tel.: 225 443 232
E-mail: kozlik@hiu.cas.cz