Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Technicko-hospodářská správa

Vedoucí:
Dagmar Mikesková
tel./fax: 286 889 649; tel.: 225 443 231
E-mail: mikeskova@hiu.cas.cz


Pracovníci:


Jana Kozohorská
tel.: 225 443 233
E-mail: j.kozohorska@hiu.cas.cz

Věra Rychetská
tel.: 225 443 230
E-mail: rychetska@hiu.cas.cz

Bc. David Kozlík
tel.: 225 443 232
E-mail: kozlik@hiu.cas.cz