Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Technicko-hospodářská správa

Vedoucí:
Dagmar Mikesková
tel./fax: 286 889 649; tel.: 286 882 121, linka 231
E-mail: mikeskova@hiu.cas.cz


Pracovníci:


Jana Kozohorská
tel.: 286 882 121, linka 233
E-mail: j.kozohorska@hiu.cas.cz

Kateřina Mikesková
tel.: 286 882 121, linka 232
E-mail: k.mikeskova@hiu.cas.cz

Pavlína Šubrová
tel.: 286 882 121, linka 317
E-mail: subrova@hiu.cas.cz

Bc. Lenka Němečková, DiS.
(t. č. na mateřské dovolené)