Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

ŘEDITEL


prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.
Tel.: +420 286 890 189, +420 286 882 121, l. 251
E-mail: semotanova@hiu.cas.cz 
Asistentka ředitele:


Bc. Lucie Horáková
Tel.: +420 286 882 121, l. 252, +420 286 890 189
Telefax: +420 286 887 513
E-mail: horakova@hiu.cas.cz