Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

ŘEDITEL


doc. PhDr. Martin Holý, Ph.D.
Tel.: +420 286 890 189, +420 286 882 121, l. 251
E-mail: holy@hiu.cas.cz; mholy9@gmail.com
Asistentka ředitele:


Bc. Lucie Horáková
Tel.: +420 286 882 121, l. 252, +420 286 890 189
Telefax: +420 286 887 513
E-mail: horakova@hiu.cas.cz