Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

ŘEDITEL


doc. PhDr. Martin Holý, Ph.D.
Tel.: +420 286 890 189, +420 286 882 121, l. 251
E-mail: holy@hiu.cas.czAsistentka ředitele:


Bc. Barbora Kličková
Tel.: +420 286 882 121, l. 252, +420 286 890 189
Tel./fax: +420 286 887 513
E-mail: sekretariat@hiu.cas.cz