Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

ŘEDITEL


prof. PhDr. Martin Holý, Ph.D.
Tel.: +420 225 443 252
E-mail: holy@hiu.cas.czAsistentka ředitele:


Mgr. Bc. Barbora Kličková
Tel.: +420 225 443 252
Tel./fax: +420 286 887 513
E-mail: sekretariat@hiu.cas.cz