Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Rada Historického ústavu AV ČR


Předseda
Doc. PhDr. Jan Němeček, DrSc.
, Historický ústav AV ČR, Praha
   e-mail: nemecek@hiu.cas.cz
   
Místopředsedkyně
Prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D.
, Katedra historie FF UJEP, Ústí nad Labem
    e-mail: Michaela.Hruba@ujep.cz

Tajemník
PhDr. Jan Zelenka, Ph.D.
, Historický ústav AV ČR, Praha
   e-mail: zelenka@hiu.cas.cz


Mgr. Roman Baron, Ph.D., Historický ústav AV ČR, Praha
    e-mail:  baron@hiu.cas.cz 

PhDr. Eva Doležalová, Ph.D., Historický ústav AV ČR, Praha
   e-mail:  dolezal@hiu.cas.cz

 
Prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc., Historický ústav AV ČR, Praha
    e-mail:  hlavacka@hiu.cas.cz

Prof. PhDr. Martin Holý, Ph.D., Historický ústav AV ČR, Praha
    e-mail:  holy@hiu.cas.cz

Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., Ústav právních dějin, Právnická fakulta UK, Praha
    e-mail:  kuklik@prf.cuni.cz 

Mgr. Milan Řepa, Ph.D., Historický ústav AV ČR, Praha
    e-mail:  repa@brno.avcr.cz

Prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc., Historický ústav AV ČR, Praha
    e-mail:  semotanova@hiu.cas.cz 

Prof. PhDr. Petr Sommer, DSc., Centrum medievistických studií AV ČR a UK, Praha
   e-mail:  sommer@arup.cas.cz 

Prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.
, Ústav historických věd FF Univerzity Pardubice
   e-mail:  Petr.Vorel@upce.cz