Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Vědecký program

Edice


Monumenta Vaticana res gestas Bohemicas illustrantia (1306-1471)

Dosud vyšlo:

•  Tomus VII. Acta Martini V (1417-1431), pars 1-3, ed. Jaroslav ERŠIL, Academia, Pragae 1996-2001
    (Acta summorum pontificum res gestas Bohemicas aevi praehussitici et hussitici illustrantia, pars 3-5)

•  Tomus prodromus: Acta Clementis V, Johannis XXII et Benedicti XII (1305-1342), ed. Zdeňka HLEDÍKOVÁ,
    Academia, Pragae 2003

Připravuje se:
•   Tomus VIII. Acta Eugenii IV (1431-1447)


Epistulae et acta nuntiorum apostolicorum apud imperatorem 1592-1628

Příprava a další vydávání zpráv papežských nunciů při císařském dvoře; podle kterého je Českému historickému ústavu v Římě v rámci tohoto mezinárodního projektu vydávání zpráv papežských nunciů při císařském dvoře vyhrazeno zabývat se obdobím let 1594-1628.

Dosud vyšlo:

Epistulae et acta Antonii Caetani 1607-1611:

Epistulae et acta Antonii Caetani 1607-1611. Pars V., Julius 1609 – Februarius 1611, Tomáš Černušák (ed.),
Academia, Praha 2017, XXXVI+674s.  Více  Anotace 

Epistulae et acta Antonii Caetani 1607-1611. Pars IV., September 1608 – Junius 1609, Tomáš Černušák (ed.),
Academia, Praha 2013, XLIV+471s.  Více  AnotaceSoustavný výzkum a evidence bohemikálních rukopisů ve Vatikánské a dalších římských a italských knihovnách

Monografie zpracované s využitím pramenů ve vatikánských a římských archivech a knihovnáchMichal PEHR, Jaroslav ŠEBEK: Československo a Svatý stolec. Od nepřátelství ke spolupráci (1918-1928). I. Úvodní studie. Praha, Masarykův ústav AV ČR, 2013, 230 s.   Anotace

Jaroslav ŠEBEK: Od konfliktu ke smíření. Česko-německé vztahy ve 20. století očima
katolické církve.
Praha, Karmelitánské nakladatelství 2013, 176 s. Anotace

Jitka JONOVÁ: Kapitoly ze života Lva Skrbenského z Hříště pohledem Svatého Stolce
Uherské Hradiště, Historická společnost Starý Velehrad 2013, 125 s. Anotace

Jitka JONOVÁ: Domus Correctionis Müroviensis. Korekční dům pro kněze na Mírově
(1761-1850)
. Olomouc, Vydavatelství Univerzity Palackého 2012, 139 s. Anotace

Tomáš PARMA a kol.: Dal Bohemicum al Nepomuceno. La cultura ceca e la formazione
sacerdotale in un contesto di scontri nazionalisti e di coesistenza
. Olomouc, Univerzita
Palackého v Olomouci 2011  Anotace

Consuetudines Assistentiae Germaniae I. Editiones, sv. 6. Ed.: Kateřina Bobková-Valentová, Praha, Historický ústav 2011, 296 s.  
Anotace
Ediční řada Českého historického ústavu v Římě: Biblioteca dell’Istituto Storico Ceco di Roma

Jaroslav PÁNEK: Boemia e Italia nella metà del XVI secolo. Il viaggio della nobiltà boema a Genova nel 1551 e lassimilazione della cultura italiana in Bohemia (= Biblioteca dell'Istituto Storico Ceco di Roma, sv. 1), Praga – Roma, Historický ústav, Istituto Storico Ceco di Roma 2012, 270 s.   Anotace

Petr VOREL: La storia della piastra d’argento di Urbano VIII. L’attività della zecca romana sul finire del pontificato di Urbano VIII e il catalogo dettagliato delle piastre d’argento pontificie degli anni 1634–1644 (= Biblioteca dell'Istituto Storico Ceco di Roma, sv. 2), Roma – Praga, Historický ústav – Istituto Storico Ceco di Roma – Università di Pardubice 2013. Anotace