Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Knihovna ČHÚ


Nově budovaná knihovna, jejímž účelem je umožnit českým stipendistům přístup k základním edicím a literatuře, souvisejících s vědeckým programem ústavu, a naopak zahraničním specialistům přístup k edicím českých pramenů a historiografické produkci o českých dějinách, čítá v současné době na čtyři tisíce svazků.


Knihovna je otevřena na požádání.


Kontakt:
jedinakova@kav.cas.cz


Soupis knihovny Českého historického ústavu v Římě