Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Bollettino dell´Istituto Storico Ceco di Roma

Bulletin Českého historického ústavu v Římě s dvouletou periodicitou přináší v italštině informace o činnosti ústavu a prezentuje kratší studie, recenze a anotace prací, které vznikly na základě římských, resp. italských výzkumů uskutečněných v rámci této činnosti. Neuzavírá se však ani jiným původním studiím, které souvisí s předmětem činnosti ústavu.


Vědecký redaktor/Responsabile scientifico
Jaroslav Pánek (Historický ústav AV ČR)


Sídlo redakce:
Historický ústav Akademie věd ČR
Prosecká 809/76
CZ – 190 00 Praha 9


Pokyny pro autory

Zasílání studií, recenzí a zpráv do redakce Bollettino dell’Istituto Storico Ceco di Roma při Historickém ústavu AV ČR: adresa bude upřesněna co možná nejdříve.. Uzávěrka článků je 1. 6.; recenze a zprávy přijímá redakce do 1. 8.


Obsah

Fascicolo straordinario e fascicolo I
Fascicolo II
Fascicolo III
Fascicolo IV
Fascicolo V
Fascicolo VI
Fascicolo VII
Bollettino 8/2012
Bollettino 9/2014 - anotace
Bollettino 10/2016 obsah
Bollettino 11/2018 obsah