Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

ČESKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV V ŘÍMĚ

Istituto Storico Ceco di RomaVÝZVA PŘEDSEDY KOMISE ČESKÉHO HISTORICKÉHO ÚSTAVU V ŘÍMĚ

Vzhledem k mimořádným okolnostem v roce 2020 mají vážní zájemci o badatelský pobyt v ČHÚŘ v období od září 2020 do června 2021 příležitost ucházet se o pobytové stipendium již nyní, aby jejich žádost mohla být projednána na zasedání Komise ČHÚŘ v září/říjnu 2020. Žádosti je třeba zasílat tajemnici Komise ČHÚŘ dr. Jiřině Jedinákové (jedinakova@kav.cas.cz) a v kopii na vědomí řediteli ČHÚŘ prof. Jaroslavu Pánkovi (panek@hiu.cas.cz). Samozřejmě je třeba počítat s možností změn, pokud by si je vynutila objektivně daná nejistá situace.
Prof. PhDr. František Šmahel, DrSc., předseda Komise ČHÚŘ      


Sídlo: Via Concordia 1, 00183 Řím        MAPA

Ředitel: prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc.

KontaktPhDr. Jiřina Jedináková – jedinakova@kav.cas.cz


Komise Českého historického ústavu v ŘíměZ HISTORIE A ORGANIZACE ÚSTAVU:
Ústav, znovuzaložený v roce 1993, navazuje na tradici a vědecký program Československého ústavu v Římě, který byl založen v letech 1921-1923 a působil až do svého zrušení německou okupační mocí v roce 1941. Ústav je součástí Historického ústavu AV ČR. Od roku 1998 je členem prestižní mezinárodní organizace Unione Internazionale degli Istituti di Archeologia, Storia e Storia dell’Arte in Roma.


AKTUALITY
12. 12. 2018  Přednáška prof. Jana Kuklíka a doc. Jana Němečka "Ve stínu fasces. Československo-italské vztahy 1939-1945" v budově Papežské koleje Nepomuceno, Řím, Via Concordia 1. Pozvánka

› Historický ústav AV ČR - Český historický ústav v Římě a Výzkumné centrum historické geografie pořádaly
  dne 6. 5. 2015  workshop ŘÍM - Staré mapy a topografie velkoměsta v budově Akademie věd ČR, Národní 3,
  Praha 1.  Pozvánka
› Dne 10. 12. 2014 se konala přednáška Kateřiny Ptáčkové-Čadkové: Penitente imitabile o irraggiungibile? 
  Il ruolo di Caterina da Siena nel processo di riconoscimento del Terzo ordine domenicano
Pozvánka
› Dne 11. 12. 2013 se konala v prostorách Collegio Nepomuceno v Římě výroční přednášku prof. Petra Vorla
   
spojená s prezentací jeho nové knihy La storia della piastra d’argento di Urbano VIII Pozvánka  Anotace
› Dne 22. 10. 2013 proběhla prezentace knihy Tomáše Černušáka: Epistulae et acta Antonii Caetani 1607-1611,
   pars IV
. Více  


VYŠLO TISKEM

Časopis ústavu - Bollettino

Bollettino dell’Istituto Storico Ceco di Roma 12, 2020  Indice

Bollettino dell’Istituto Storico Ceco di Roma 11, 2018  Indice

 Bollettino dell’Istituto Storico Ceco di Roma 10, 2016  Obsah

Bollettino dell’Istituto Storico Ceco di Roma 9, 2014  Anotace  Obsah

Bollettino dell’Istituto Storico Ceco di Roma 8, 2012


Monografie  2013-2014

Jaroslav PÁNEK a kolektiv: Ad fontes. Český historický ústav v Římě (1994-2014) v kontextu českého bádání v Itálii a Vatikánu v 19.-21. století. Acta Romana Bohemica, sv. 1. Praha, HÚ 2014, 220 s.  Anotace

Jaroslav ŠEBEK, Papežové moderního věku. Vatikán od Pia IX. po Františka a jeho vztah k českým zemím. Řitka, Nakladatelství ČAS 2014, 240 s. Anotace

Jitka JONOVÁ, František Tomášek, kněz, katecheta, profesor a „ilegální biskup“. Moravské působení Františka Tomáška. Uherské Hradiště, Historická společnost Starý Velehrad 2014, 120 s. Anotace

Stanislav PETR, Výzkum rukopisných bohemik v římských knihovnách Angelica, Corsiniana
a Vallicelliana.  Praha, HÚ 2014  Anotace

Jitka JONOVÁ, Kapitoly ze života Lva Skrbenského z Hříště pohledem Svatého Stolce [I capitoli della vita di Leo Skrbenský von Hřiště in vista della Santa Sede]  Anotace

Jaroslav ŠEBEK, Od konfliktu ke smíření. Česko-německé vztahy ve 20. století očima katolické církve [ Dal
conflitto alla conciliazione. I rapporti boemo-tedeschi nel XX secolo dal punto di vista della Chiesa Cottolica] Anotace


Ediční řada Českého historického ústavu v Římě: Biblioteca dell’Istituto Storico Ceco di Roma

Tomáš Černušák et al.: The Papacy and the Czech Lands. A History of Mutual Relations. HÚ 2016, 384 s. Naše cena: 320 Kč  Obsah a úvod

Sv. 3. Kateřina ČADKOVÁ, Caterina da Siena e le sue guide spirituali. Anotace

Sv. 2. Petr VOREL, La storia della piastra d’argento di Urbano VIII. L’attività della zecca romana sul finire del pontificato di Urbano VIII e il catalogo dettagliato delle piastre d’argento pontificie degli anni 1634–1644.
  Anotace

Sv. 1. Jaroslav PÁNEK, Boemia e Italia nella metà del XVI secolo. Il viaggio della nobiltà boema a Genova nel 1551 e l'assimilazione della cultura italiana in Boemia.  Anotace

Knihy z produkce ČHÚ v Římě lze zakoupit přes e-shop Historického ústavu Akademie věd ČR: http://obchod.hiu.cas.cz/; informace podá Jana Kozohorská, j.kozohorska@hiu.cas.cz, tel.: +420-225-443-233.
Knihu P. Vorla (sv. 2) lze zakoupit také na FF Univerzity Pardubice přímo od autora: http://uhv.upce.cz/cs/petr-vorel/.


STIPENDIA
Ústav poskytuje badatelům historických, filologicko-, právně- a uměnovědněhistorických a archeologických oborů stipendia ve formě bezplatného ubytování a používání zařízení ústavu. Pobyty stipendistů schvaluje každoročně na základě podaných žádostí Komise Českého historického ústavu v Římě při předsednictvu Akademie věd České republiky. Zprávy o studovaných tématech jsou publikovány v periodické publikaci Bollettino dell´Istituto Storico Ceco di Roma a v ročence Annuario, kterou vydává Unione Internazionale degli Istituti di Archeologia, Storia e Storia dell´Arte in Roma.

Termíny pro podávání žádostí: 
do 30. dubna 2021 – pro II. pololetí 2021

 
Žádost o stipendijní pobyt v Českém historickém ústavu v Římě - formulář
Zpráva ze stipendijního pobytu Českém historickém ústavu v Římě - formulář


VĚDECKÝ PROGRAM
                    BOLLETTINO                 


(Fotografie: budova Nepomucena v roce 2013 - Eva Chodějovská, historická fotografie byla převzata z knihy - Tomáš Parma a kol.: Dal Bohemicum
al Nepomuceno. La cultura ceca e la formazione sacerdotale in un contesto di scontri nazionalisti e di coesistenza. Olomouc, Univerzita Palackého
v Olomouci 2011)