Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

ČESKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV V ŘÍMĚ

Istituto Storico Ceco di Roma      


Sídlo: Via Concordia 1, 00183 Řím        MAPA

Ředitel: prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc.

KontaktPhDr. Jiřina Jedináková – jedinakova@kav.cas.cz


Komise Českého historického ústavu v Římě


Z HISTORIE A ORGANIZACE ÚSTAVU:
Ústav, znovuzaložený v roce 1993, navazuje na tradici a vědecký program Československého ústavu v Římě, který byl založen v letech 1921-1923 a působil až do svého zrušení německou okupační mocí v roce 1941. Ústav je součástí Historického ústavu AV ČR. Od roku 1998 je členem prestižní mezinárodní organizace Unione Internazionale degli Istituti di Archeologia, Storia e Storia dell’Arte in Roma.


AKTUALITY
› Historický ústav AV ČR - Český historický ústav v Římě a Výzkumné centrum historické geografie pořádaly
  dne 6. 5. 2015  workshop ŘÍM - Staré mapy a topografie velkoměsta v budově Akademie věd ČR, Národní 3,
  Praha 1.  Pozvánka
› Dne 10. 12. 2014 se konala přednáška Kateřiny Ptáčkové-Čadkové: Penitente imitabile o irraggiungibile? 
  Il ruolo di Caterina da Siena nel processo di riconoscimento del Terzo ordine domenicano
Pozvánka
› Dne 11. 12. 2013 se konala v prostorách Collegio Nepomuceno v Římě výroční přednášku prof. Petra Vorla
   
spojená s prezentací jeho nové knihy La storia della piastra d’argento di Urbano VIII Pozvánka  Anotace
› Dne 22. 10. 2013 proběhla prezentace knihy Tomáše Černušáka: Epistulae et acta Antonii Caetani 1607-1611,
   pars IV
. Více  


VYŠLO TISKEM

Časopis ústavu - Bollettino

Bollettino dell’Istituto Storico Ceco di Roma 10, 2016  Obsah

Bollettino dell’Istituto Storico Ceco di Roma 9, 2014  Anotace  Obsah

Bollettino dell’Istituto Storico Ceco di Roma 8, 2012


Monografie  2013-2014

Jaroslav PÁNEK a kolektiv: Ad fontes. Český historický ústav v Římě (1994-2014) v kontextu českého bádání v Itálii a Vatikánu v 19.-21. století. Acta Romana Bohemica, sv. 1. Praha, HÚ 2014, 220 s.  Anotace

Jaroslav ŠEBEK, Papežové moderního věku. Vatikán od Pia IX. po Františka a jeho vztah k českým zemím. Řitka, Nakladatelství ČAS 2014, 240 s. Anotace

Jitka JONOVÁ, František Tomášek, kněz, katecheta, profesor a „ilegální biskup“. Moravské působení Františka Tomáška. Uherské Hradiště, Historická společnost Starý Velehrad 2014, 120 s. Anotace

Stanislav PETR, Výzkum rukopisných bohemik v římských knihovnách Angelica, Corsiniana
a Vallicelliana.  Praha, HÚ 2014  Anotace

Jitka JONOVÁ, Kapitoly ze života Lva Skrbenského z Hříště pohledem Svatého Stolce [I capitoli della vita di Leo Skrbenský von Hřiště in vista della Santa Sede]  Anotace

Jaroslav ŠEBEK, Od konfliktu ke smíření. Česko-německé vztahy ve 20. století očima katolické církve [ Dal
conflitto alla conciliazione. I rapporti boemo-tedeschi nel XX secolo dal punto di vista della Chiesa Cottolica] Anotace


Ediční řada Českého historického ústavu v Římě: Biblioteca dell’Istituto Storico Ceco di Roma

Tomáš Černušák et al.: The Papacy and the Czech Lands. A History of Mutual Relations. HÚ 2016, 384 s. Naše cena: 320 Kč  Obsah a úvod

Sv. 3. Kateřina ČADKOVÁ, Caterina da Siena e le sue guide spirituali. Anotace

Sv. 2. Petr VOREL, La storia della piastra d’argento di Urbano VIII. L’attività della zecca romana sul finire del pontificato di Urbano VIII e il catalogo dettagliato delle piastre d’argento pontificie degli anni 1634–1644.
  Anotace

Sv. 1. Jaroslav PÁNEK, Boemia e Italia nella metà del XVI secolo. Il viaggio della nobiltà boema a Genova nel 1551 e l'assimilazione della cultura italiana in Boemia.  Anotace

Knihy z produkce ČHÚ v Římě lze zakoupit přes e-shop Historického ústavu Akademie věd ČR: http://obchod.hiu.cas.cz/; informace podá Jana Kozohorská, kozohorska@hiu.cas.cz, tel.: +420-286-882-121, linka 233.
Knihu P. Vorla (sv. 2) lze zakoupit také na FF Univerzity Pardubice přímo od autora: http://uhv.upce.cz/cs/petr-vorel/.


STIPENDIA
Ústav poskytuje badatelům historických, filologicko-, právně- a uměnovědněhistorických a archeologických oborů stipendia ve formě bezplatného ubytování a používání zařízení ústavu. Pobyty stipendistů schvaluje každoročně na základě podaných žádostí Komise Českého historického ústavu v Římě při předsednictvu Akademie věd České republiky. Zprávy o studovaných tématech jsou publikovány v periodické publikaci Bollettino dell´Istituto Storico Ceco di Roma a v ročence Annuario, kterou vydává Unione Internazionale degli Istituti di Archeologia, Storia e Storia dell´Arte in Roma.

Termíny podávání žádosti: do konce dubna 2018 – pro 2. pololetí 2018; do konce října 2018 – pro 1. pololetí 2019
 
Žádost o stipendijní pobyt v Českém historickém ústavu v Římě - formulář
Zpráva ze stipendijního pobytu Českém historickém ústavu v Římě - formulář


VĚDECKÝ PROGRAM
                    BOLLETTINO                 


(Fotografie: budova Nepomucena v roce 2013 - Eva Chodějovská, historická fotografie byla převzata z knihy - Tomáš Parma a kol.: Dal Bohemicum
al Nepomuceno. La cultura ceca e la formazione sacerdotale in un contesto di scontri nazionalisti e di coesistenza. Olomouc, Univerzita Palackého
v Olomouci 2011)