Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Organizační schéma

Dozorčí rada HÚ Ředitel Rada HÚ Shromáždění výzkumných pracovníků Statutární zástupce ředitele Zástupce ředitele Vědecký tajemník Vedoucí pobočky Brno oddělení dějin středověku oddělení dějin raného novověku oddělení dějin 19. století oddělení dějin 20. století oddělení biografických studií oddělení historické bibliografie Český historický ústav v Římě Centrum raně novověkých studií Knihovna Centrum právněhistorických studií Nakladatelství Historický ústav Výzkumné centrum Dvory a rezidence ve středověku Technicko-hospodářská správa Výzkumné centrum historické geografie Redakce periodik Vědecké společnosti a komise Výzkumné centrum dějin východní Evropy