Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Archiv konferencí 2018

Setkání uživatelů knihovnických systémů firmy KP-SYS

Dne 14. listopadu 2018 se v Historickém ústavu AV ČR, Prosecká 809/76, Praha 9, konalo již tradiční Setkání uživatelů knihovnických systémů firmy KP-SYS, které uspořádalo spolu s touto firmou Oddělení historické bibliografie. Hostem letošního setkání byla PhDr. Jana Papcunová z Ústavu pro jazyk český AV ČR, která představila Bibliografii české lingvistiky. Dále vystoupila Mgr. Alena Součková z Divadelního ústavu, která přítomné seznámila s Virtuální studovnou Divadelního ústavu. Poté Mgr. Věra HanelováIng. Tomáš Krejzek prezentovali Akademickou encyklopedii českých dějin a její začlenění do databáze Bibliografie dějin Českých zemí. Následně zástupci firmy KP-SYS Ing. Petr Štefan, Ing. Jan PacholIng. Tomáš Krejzek shrnuli činnosti a výsledky firmy KP-SYS v roce 2018 a představili novinky systému VerbisPortaro.

Program 

 
Foto: Jaroslav Novotný, Historický ústav AV ČR


XXI. ročník Mezinárodního kolokvia slovenských, moravských a českých bibliografů

V Krajské knihovně Karola Kmeťka v Nitře se konal ve dnech 7. – 9. října 2018 XXI. ročník Mezinárodního kolokvia slovenských, moravských a českých bibliografů. S příspěvkem Ringhofferové. Sláva a pád jedné podnikatelské rodiny vystoupila Václava Horčáková.


Foto: Monika Lobodášová