Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Archiv konferencí 2017

Setkání uživatelů knihovnických systémů firmy KP-SYS

Dne 15. listopadu 2017 se v Historickém ústavu AV ČR konalo Setkání uživatelů knihovnických systémů firmy KP-SYS, které uspořádalo spolu s touto firmou Oddělení historické bibliografie. Pracovní seminář se letos zaměřil na problematiku tvorby jmenných autorit, na jejich vytváření podle pravidel RDA a na přispívání do databáze portálu Národních autorit ČR. Byl představen nový projekt Moravské galerie v Brně - Artotéka. Pracovníci firmy KP-SYS seznámili účastníky s novinkami systému Verbis a Portaro, pozornost byla též věnována aktuální problematice GDPR (General Data Protection Regulation).

Program 
                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                           Foto: Jaroslav Novotný, Historický ústav AV ČR
                                                                                                                                                                                            
 
Konference Biografie na prahu nového tisíciletí

Na konferenci Biografie na prahu nového tisíciletí v Praze 10. – 11. října 2017 vystoupila Václava Horčáková s příspěvkem Spolupráce Bibliografie dějin Českých zemí s portálem Národní autority ČR (se zaměřením na jmenné autority).

Prezentace
                                                                                            Foto: Archiv Oddělení historické bibliografie
                                                                                                    

20. kolokvium českých, moravských a slovenských bibliografů

Na 20. kolokviu českých, moravských a slovenských bibliografů v Brně 8. – 10. října 2017 vystoupila Václava Horčáková s příspěvkem Morava a Moravané z pohledu českých historiků.

Prezentace


Seminář „Po Reinhardu Heydrichovi“

Na semináři Po Reinhardu Heydrichovi. Síla a střet nacismu a českého (československého) odboje a jejich transformace do „druhého života“, konaném dne 7. června 2017 v Historickém ústavu Akademie věd, vystoupila Václava Horčáková s příspěvkem Český tisk v letech 1942-1945. Publikační strategie českých historiků v letech nesvobody.

Prezentace


Mezinárodní konference Ringhoffer 200

Ve dnech 24. – 26. května 2017 se v zámku Štiřín uskutečnila mezinárodní konference Ringhoffer 200. Rodina – podnikání – politika. S příspěvkem Historická bibliografie o Ringhofferech vystoupila Václava Horčáková.

Prezentace


Digitalizační a databázové projekty v Historickém ústavu AV ČR

Pracovní seminář, v jehož rámci pracovníci Historického ústavu AV ČR seznámili zájemce s projekty, které se soustředí na digitalizaci pramenů a tvorbu databází. Seminář se konal 18. května 2017 v Historickém ústavu AV ČR.

ProgramKompletní seznam aktualit oddělení Bibliografie dějin českých zemí: http://biblio.hiu.cas.cz/pages/dalsi-aktuality-2017

                                                                                                                  Foto: Věra Hanelová, Historický ústav AV ČR