Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Archiv konferencí 2016


Konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě
Dne 30. listopadu a 1. prosince 2016 se v konferenčním sále Národního archivu v Praze uskutečnila 17. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě. S příspěvkem Souborný katalog Bibliografie české a slovenské historiografie - jeden z výsledků projektu Bibliografie dějin Českých zemí vystoupila Václava Horčáková a Petr Štefan.    Foto: Věra Hanelová

Setkání uživatelů knihovnických systému firmy KP-SYS   
Oddělení historické bibliografie Historického ústavu Akademie věd ČR a firma KP-SYS uspořádaly dne 16. listopadu 2016 v kongresovém sále Historického ústavu AV ČR setkání uživatelů knihovnických systémů firmy KP-SYS.     Foto: Jaroslav Novotný

Central European Conference of Historical Geographers
Ve dnech 31. srpna – 2. září 2016 se na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze konala Středoevropská konference historických geografů (Central European Conference of Historical Geographers). Se svým příspěvkem Circumitio ve středověké střední Evropě (Circumitio in Medieval Central Europe) zde vystoupila Markéta Marková.     Foto: Markéta Marková

Konference Parlamentní volby 1946
Václava Horčáková prezentovala projekt BDČZ na konferenci Parlamentní volby 1946 a Československo (souvislosti, prognózy, fakta, následky) v Brně 31. května – 1. června 2016 s příspěvkem Československé parlamentní volby 1946 v české, slovenské a evropské historiografii.
(Více http://www.hiu.cas.cz/cs/download/konference/2016/program-parlamentni-volby-2016n.pdf )

Sdružení knihoven ČR, Historický ústav AV ČR a Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové pořádaly 28. zasedání sekce Sdružení knihoven (SDRUK) ČR pro bibliografii ve dnech 5. a 6. dubna 2016 v konferenčním sále Historického ústavu AV ČR, Prosecká 899/76, Praha 9-Prosek    Pozvánka

     
Foto: Jaroslav Novotný a Věra Hanelová