Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Archiv konferencí 2015


Setkání uživatelů knihovnického systému Verbis (KP-SYS) se uskutečnilo 23. listopadu 2015 v konferenčním sále, Historického ústavu AV ČR, Prosecká 809/76.    
Pozvánka s programem 
       
    

    

Foto
: Jaroslav Novotný
Ve dnech 4.-6. listopadu 2015 se v Týnci nad Sázavou konala konference Násilné migrační procesy v českých zemích ve 20. století. Na konferenci připravila příspěvek s názvem Česká (a československá) historiografie v období 1945 až 2014 k příčinám a důsledkům násilných migrací v letech existence československé státnosti Václava Horčáková, přednesla jej Věra Hanelová.    Program konference    Prezentace      (Foto: Věra Hanelová)
Dne 24. září 2015 se v budově Matematicko-fyzikální fakulty University Karlovy v Praze konal Seminář o digitálních zdrojích a službách ve společenských a humanitních vědách (WDH 2015). V dopoledním programu proběhly přednášky členů vedení evropských infrastruktur v oblasti společenských a humanitních věd, poté následovalo představení dvou českých výzkumných infrastruktur z této oblasti. Po obědě proběhla v prostorách 1. patra prezentace posterů výzkumných infrastruktur, mezi kterými byl představen i projekt Bibliografie dějin Českých zemí. K semináři byl též připraven Sborník, ve kterém jsou blíže představeny výzkumné infrastruktury.  Poster    (Foto: Věra Hanelová)
Ve dnech 12. -13. května 2015 se konala v Krajské knihově Tomáše Bati ve Zlíně celostátní knihovnická konference Elektronické služby knihoven III. Václava Horčáková na konferenci vystoupila s příspěvkem  Databáze Bibliografie dějin Českých zemí jako cesta k plným textům v domácích i zahraničních knihovnách.
Informace o konferenci: http://kfbz.cz/elektronicke-sluzby-knihoven-iii-0          Prezentace zde
Ve dnech 13.–14. dubna 2015 proběhlo v Krajské knihovně v Karlových Varech 27. zasedání sekce Sdružení knihoven ČR pro bibliografii. Bibliografii dějin českých zemí na jednání zastupovala Václava Horčáková. Pracovní jednání bylo zaměřeno především na další vývoj kooperace v oblasti zpracování článkové bibliografie (báze ANL).  Pozvánka
Ve dnech 2.–3. dubna 2015 se konal v Ústavu pro českou literaturu AV ČR seminář Elektronické informační zdroje Akademie věd ČR o společnosti a kultuře. Václava Horčáková představila na semináři průběh řešení a dílčí výsledky projektu Bibliografie dějin Českých zemí.    Program semináře