Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

POZŮSTALOST AUGUSTA SEDLÁČKA

 

Oddělení dějin středověku spravuje i Pozůstalost Augusta Sedláčka, která vznikla jako výsledek odborné činnosti tohoto významného českého historika (1843-1926) a jeho spolupracovníků. Jádro fondu tvoří rozsáhlá kartotéka (přes 200 tisíc kartotéčních lístků), která společně s více jak 200 sešity excerpt představuje cennou pomůcku pro českomoravský historický místopis, genealogii, heraldiku, sfragistiku a vlastivědu. Tento unikátní soubor, sahající od středověku do raného novověku, byl sestaven z výpisů, jež pořídil A. Sedláček při studiích v českých, moravských i zahraničních archivech. Často jsou tak jedině v Sedláčkově pozůstalosti zachyceny i prameny, které byly později zničeny nebo se staly nezvěstnými. Pozůstalost Augusta Sedláčka spravuje PhDr. Eva Doležalová, Ph.D.
Fond je zpřístupněn pro širokou badatelskou veřejnost pouze po předchozí domluvě.

Kontakt:
PhDr. Eva Doležalová, Ph.D.
tel.: +420 286 892 533; +420 286 882 121, linka 307
e-mail: dolezal@hiu.cas.cz


NEPŘEHLÉDNĚTE!
Dovolujeme si vás upozornit, že z důvodu digitalizace fondu je pozůstalost Augusta Sedláčka pro veřejnost uzavřena. Děkujeme za pochopení.               
Kartotéka Augusta Sedláčka je přístupná na adrese: http://www.augustsedlacek.cz/.

Kartotéky Augusta Sedláčka           Průvodce uživatele Kartotéky Augusta Sedláčka: zde


Ohlasy v tisku
:
Kartotéky historika Sedláčka procházejí digitalizací
Rozhovor: Historie na nulách a jedničkách  Moje země 4/2015


PREZENTACE DIGITALIZACE
Historický ústav Akademie věd ČR pořádal dne 21. června 2016 v HÚ AV ČR prezentaci  digitalizace genealogické a topografické kartotéky českého historika Augusta Sedláčka, kterou přednesli PhDr. Eva Doležalová, Ph.D. a PhDr. Robert Šimůnek, Ph.D., DSc. (Historický ústav AV ČR) a Ing. Tomáš Psohlavec (AiP Beroun)

      
Foto: Dana Vondrášková


PREZENTACE
Historický ústav Akademie věd ČR uspořádal 25. listopadu 2014 ve vile Lanna, Praha 6 prezentaci spuštění uživatelského rozhraní genealogické kartotéky Augusta Sedláčka 
AUGUST SEDLÁČEK VE VĚKU DIGITAL HUMANITIES.
Prezentace se konala v rámci projektu NAKI DF 12 P10VV019 podpořeného Ministerstvem kultury České republiky.    Pozvánka