Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Historická geografie

 
HISTORICKO GEOGRAFICKÉ PROJEKTY V HÚ (doc, 3 MB) 
HISTORICKO GEOGRAFICKÉ KONFERENCE V HÚ (doc, 3 MB) 
ČASOPIS HISTORICKÁ GEOGRAFIE

KARTOGRAFIE - LINKY

http://www.mapy.cz/
Informační systémy včetně mapových portálů  
Ikony GEOPORTÁL, Státní mapové dílo, ZABAGED, prodejny map aj.
Portál Ústředního archivu zeměměřictví a katastru, Zeměměřický úřad, Praha
http://www.mza.cz/indikacniskici/  
Indikační skici stabilního katastru
Digitální knihovna map Vědecké knihovny v Olomouci
Staré mapy Moravy a města Brna
Mezinárodní stránky k dějinám kartografie a sběratelství starých map
Historický atlas měst – portál
Vituální model Brna k roku 1645
Archiv hlavního města Prahy, Sbírka map a plánů

http://www.geolab.cz/ a dále http://oldmaps.geolab.cz/
  portál Laboratoře geoinformatiky Univerzity Jana Evangelisty Purkyně,
  Ústí nad Labem,  (I.-III. vojenské mapování 18.-19. století, Müllerova mapa Čech 1720)

Portál Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, Zdiby
  (mimo jiné Müllerova mapa Čech 1720)

http://www.kar.zcu.cz/index.php
  prof. Martin Gojda
  Katedra archeologie ZČU v Plzni
  Artefakty, Obrazová databáze, (archiv leteckých snímků aj.)
http://www.kar.zcu.cz/artefakty/index.php

http://project.oldmapsonline.org/about a k tomu http://www.oldmapsonline.org/#bbox=-110.3125,-51.991812,119.609375,71.99589&q=&datefrom=1000&dateto=2010
   mapový portál pro vyhledávání kartografických pramenů ve světových sbírkách 

http://www.natur.cuni.cz/geografie/mapova-sbirka/katalog-opac
http://www.natur.cuni.cz/geografie/mapova-sbirka
  Mapová sbírka PřF UK