Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Fotosbírka Historického ústavu AV ČR


Oddělení dějin středověku spravuje fotosbírku, která byla původně pořizována pro potřeby Státního ústavu vydavatelského a jeho nástupce, tj. dnešního Historického ústavu Akademie věd České republiky. Jedná se zejména o fotokopie středověkých a raně novověkých dokumentů (listin, úředních knih a narativních pramenů) z českých i některých zahraničních evropských archivů. Tyto fotokopie byly většinou zpracovány v edičních řadách, které Historický ústav vydával a vydává.

Fotosbírka je veřejnosti přístupná pouze po předchozí domluvě s její správkyní PhDr. Lenkou Blechovou, Ph.D.