Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

ODDĚLENÍ DĚJIN 19. STOLETÍ


Vedoucí:

prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc.  

Zástupce vedoucího:

PhDr. Pavel Cibulka, CSc.
Zaměření oddělení:

Oddělení se zaměřuje na výzkum politických, sociálních, hospodářských a každodenních dějin českých zemí v období od konce 18. století do vzniku Československa v kontextu vývoje habsburské monarchie, střední, východní a jihovýchodní Evropy. Pracovníci oddělení popularizují výsledky základního výzkumu v televizi, rozhlase, tisku a také prostřednictvím přednášek pro širší veřejnost. Zároveň se spolupodílejí na koncipování učebnic dějepisu pro základní, střední a odborné školy a na univerzitní výuce moderní historie a českého dějepisectví na filozofických fakultách Karlovy a Masarykovy univerzity.


Hlavní výzkumné projekty:

Vznik a vývoj kolektivních identit v českých zemích
Politická, sociální a ekonomická modernizace české a německé společnosti v českých zemích
Vývoj sociální otázky ve středoevropském prostoru
Místa paměti české a středoevropské společnosti
Slovanský kontext českých dějin


Ediční projekty:

Pavel Cibulka (ed.), Politické programy českých národních stran II (1891–1918)
  
 

Členové oddělení:


Periodika oddělení:

Slovanský přehled (společně se IV. oddělením)
Moderní dějiny (společně se IV. oddělením)