Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

ODDĚLENÍ BIOGRAFICKÝCH STUDIÍ


Vedoucí:

PhDr. Marie Makariusová


Zástupce vedoucí:

PhDr. Zdeněk Doskočil, Ph.D.Zaměření oddělení:

Oddělení připravuje k vydání Biografický slovník českých zemí a jeho členové se věnují metodám a teoretickým problémům biografickému výzkumu, zpracovávají formou studií, článků a monografií životní osudy osobností působících v českých zemích.


Významné projekty:

  1. Příprava, zpracování a koordinace biografických hesel pro Biografický slovník českých zemí.
  2. Spolupráce s redakcí Rakouského biografického lexikonu, Biografického lexikonu Slovenska a obdobných institucí v zemích našich sousedů.
  3. Biografie "tvůrců a nositelů českého národního mýtu" - životopisy více a méně známých osobností, které profilovaly společenský, politický, kulturní, vědecký, hospodářský vývoj českých zemí.
  4. Popularizace výsledků základního výzkumu v televizi, rozhlase, tisku i prostřednictvím osvětových přednášek.


Členové oddělení: