Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

ODDĚLENÍ BIOGRAFICKÝCH STUDIÍ


Vedoucí:

PhDr. Zdeněk Doskočil, Ph.D.


Zástupkyně vedoucího:

PhDr. Marie MakariusováZaměření oddělení:

Oddělení připravuje k vydání Biografický slovník českých zemí a jeho členové se věnují metodám a teoretickým problémům biografickému výzkumu, zpracovávají formou studií, článků a monografií životní osudy osobností působících v českých zemích.


Významné projekty:

  1. Příprava, zpracování a koordinace biografických hesel pro Biografický slovník českých zemí.
  2. Spolupráce s redakcí Rakouského biografického lexikonu, Biografického lexikonu Slovenska a obdobných institucí v zemích našich sousedů.
  3. Biografie "tvůrců a nositelů českého národního mýtu" - životopisy více a méně známých osobností, které profilovaly společenský, politický, kulturní, vědecký, hospodářský vývoj českých zemí.
  4. Popularizace výsledků základního výzkumu v televizi, rozhlase, tisku i prostřednictvím osvětových přednášek.


Členové oddělení:

Vydané publikace:


Gustav NOVOTNÝ
Ve službách zemědělského školství a zákonodárství na Moravě.
Osobnost a dílo Františka Bilovského (1876–1956)

Historický ústav, Praha 2019, 520s.  E-shop  Anotace

Marie MAKARIUSOVÁ
Biografický slovník českých zemí
Edice Věda kolem nás. Academia 2017, 20 s. Ke stažení zde

Jiří MARTÍNEK
Geograf a cestovatel Jiří Daneš
Historický ústav 2017, 292 s. Naše cena 230 Kč  Anotace

Metodické problémy moderní biografistiky 
(Edd.): Marie Makariusová a Pavla Vošahlíková
Historický ústav 2010. Naše cena: 140 Kč  Anotace

Pavla VOŠAHLÍKOVÁ, Jiří MARTÍNEK a kol.
Cesty k samostatnosti. Portréty žen v éře modernizace
Historický ústav
2010. Naše cena: 145 Kč  Anotace

Jiří MARTÍNEK
Geografové v českých zemích 1800–1945 (biografický slovník)
Historický ústav 2008, 245 s.  Anotace