Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Dozorčí rada Historického ústavu AV ČR


Předseda:

PhDr. Pavel Baran, CSc.  (Akademie věd ČR), funkční období 1. 2. 2019 - 31. 1. 2024


Místopředseda:

prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc. (Historický ústav AV ČR), funkční období 1. 5. 2017 - 30. 4. 2022


Členové:

prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc. (Filosofická fakulta UK), funkční období 1. 5. 2017 - 30. 4. 2022
doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc. (Filosofická fakulta JČU), funkční období 1. 5. 2017 - 30. 4. 2022
PhDr. Ondřej Ševeček, Ph.D. (Filosofický ústav AV ČR), funkční období 1. 5. 2017 - 30. 4. 2022


Tajemník:

PhDr. Robert Šimůnek, Ph.D., DSc. (Historický ústav AV ČR) ), funkční období 1. 5. 2017 - 30. 4. 2022