Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Centrum pro dějiny vzdělanosti

Centrum pro dějiny vzdělanosti je interdisciplinárním pracovištěm, které vzniklo při Historickém ústavu AV ČR k 1. 9. 2018 s cílem koordinace výzkumu v České republice v oblasti dějin vzdělanosti od středověku po nejnovější dobu a zároveň jeho intenzivnějšího propojení s podobně zaměřeným bádáním v zahraničí. Vedle toho má vlastní badatelské ambice, jež budou realizovány prostřednictvím vědeckých setkání různého druhu, podávání či řešení kolektivních grantových projektů, stejně jako vydávání odborných publikací. Kromě odborné veřejnosti cílí centrum rovněž na širokou odbornou i laickou veřejnost, které zpřístupňuje dosažené poznatky formou přednášek i dalších aktivit (výstavy apod.). Činnost centra je založena na široké mezioborové spolupráci s dalšími institucemi, a to jak s ústavy AV ČR (Filosofický ústav, Ústav pro soudobé dějiny), tak také s vysokými školami (FF UK, FHS UK, ÚDAUK, FF JČU, FF OSU, FP TUL ad.) i s některými muzejními institucemi (Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského Praha, Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě ad.).


Vedoucí centra:

prof. PhDr. Martin Holý, Ph.D.; holy@hiu.cas.cz

Zástupce vedoucího:
PhDr. Marek Ďurčanský, Ph.D.; marek.durcansky@ruk.cuni.cz

Tajemník:
Bc. Michael Lužný; cdv@hiu.cas.cz


Vědecká rada centra:
Prof. Dr. Stefan Ehrenpreis
Prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc.
Doc. PhDr. Mlada Holá, Ph.D.
Dr. Jean-Luc Le Cam
Doc. PhDr. Tomáš Kasper, Ph.D.
Prof. dr. hab. Krzysztof Ożóg
PhDr. Markéta Pánková
Prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc.
Prof. PhDr. Jiří Pokorný, Ph.D.
Prof. PhDr. Petr Svobodný, CSc.


AKTIVITY CENTRA

MEZINÁRODNÍ  KONFERENCE

Ve dnech 30. září až 1. října 2021 se v Národním pedagogickém muzeu a knihovně J. A. Komenského, Valdštejnská 20, Praha 1, uskuteční mezinárodní konference
 
Transitions in pedagogical and educational-historical perspective from Middle Ages to Postmodernism.

Organizátoři akce:
'Arbeitskreis Vormoderne Erziehungsgeschichte' (the Working Group on Pre-modern Educational History) in the History of Education Research Section of the German Educational Research Association; The Institute of History of the Czech Academy of Sciences (Centre for the History of Education); The National Pedagogical Museum and Library of JA Comenius; University of Lucerne; Saarland University; Technical University of Liberec; Università Cattolica del Sacro Cuore, Sede di Milano; Eötvös Loránd University of Budapest.

Konferenční příspěvky prosím zasílejte do 15. února 2021 na adresu: cdv@hiu.cas.cz.

Call for papers

MEZINÁRODNÍ  KONFERENCE

Z důvodu epidemiologické situace bylo konání konference zrušeno. Konference se uskuteční v náhradním termínu 2021.

Ve dnech 9. a 10. září 2020 se v Národním pedagogickém muzeu a knihovně J. A. Komenského v Praze, Valdštejnská 161/20, Praha 1, uskuteční mezinárodní konference

Od inspektorů škol ke školní inspekci. Dohled nad školami v Evropě od středověku po moderní dobu.

Pořádající instituce:
Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského v Praze, Historický ústav Akademie ČR, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technické univerzity v Liberci ve spolupráci s Humboldt-Universität zu Berlin, Lehr- und Forschungsbereich Historische Bildungsforschung.

Konferenční jazyky: angličtina, němčina, čeština

Návrhy konferenčních příspěvků (abstrakt, max. 3000 znaků v anglickém či německém jazyce) a životopisy zasílejte do 15. ledna 2020 na e-mailovou adresu: inspector@npmk.cz.

Call for Papers_CZ           Call for Papers_ENG

Program

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

Ve dnech 10.11. června 2019 se ve Velké zasedací síni Karolina Univerzity Karlovy, Ovocný trh 560/5, Praha 1, konala mezinárodní konference University Professors in (Central) Europe from the Late Middle Ages to the Early Modern Period (15th-18th Century) / Universitätsprofessoren in (Mittel-)Europa vom Spätmittelalter bis zur Frühen Neuzeit (15.–18. Jahrhundert).

Konferenci pořádalo Centrum pro dějiny vzdělanosti při Historickém ústavu AV ČR, Ústav dějin Univerzity Karlovy a Archiv Univerzity Karlovy ve spolupráci s Filozofickým ústavem AV ČR.

Call for papers_EN
          Call for papers_DE          Program/Programm

    
Foto: Jaroslav Novotný, Historický ústav AV ČR

PŘEDNÁŠKA

Dne 7. května 2019 od 15.00 hodin se v Malé zasedací síni Karolina, Ovocný trh 560/5, Praha 1, uskuteční přednáška

Michał Bobrzyński, Josef Pekař and Gyula Szekfű: Conservative Criticism of Romantic Views of the Past in Polish, Czech and Hungarian Historical Culture,

kterou pronese prof. dr hab. Maciej Janowski z Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.

Přednášku pořádá Ústav dějin Univerzity Karlovy a archiv Univerzity Karlovy ve spolupráci s Centrem pro dějiny vzdělanosti při Historickém ústavu Akademie věd ČR.

Pozvánka

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

Ve dnech 19.21. března 2019 se bude na Sárské univerzitě v Saarbrückenu konat mezinárodní konference  

Bildung und „Aufklärung(en)“
Ideale und Realitäten – Epochen und Kulturen
,

kterou pořádá Philosophische Fakultät der Universität des Saarlandes, Université du Luxembourg, Institut für Historische Anthropologie e.V., Arbeitskreis Vormoderne Erziehungsgeschichte der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft, Centrum pro dějiny vzdělanosti při Historickém ústavu Akademie věd České republiky, Zentrum für Historische Europaforschung im Saarland a Kulturamt der Stadt Saarbrücken.

Místo konání:
Universität des Saarlandes
Campus Saarbrücken, Gebäude C 7.4
66123  Saarbrücken

Program/Programm

PŘEDNÁŠKA
Dne 2. října 2018 přednesl ve Velké zasedací síni Karolina, Ovocný trh 560/5, Praha 1, prof. Dr. Dirk Niefanger z Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg přednášku Gelehrte als Vorbilder? Vermittlungskonflikte zwischen Spätbarock und Frühaufklärung.

Přednášku pořádalo Centrum pro dějiny vzdělanosti při Historickém ústavu AV ČR ve spolupráci s Ústavem dějin Univerzity Karlovy a Archivem Univerzity Karlovy.