Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Centrum právněhistorických studií

Ředitel:

prof. JUDr. Karel Malý, DrSc.

Společné pracoviště Historického ústavu AV ČR, v. v. i. a Právnické fakulty UK zahájilo činnost k 1. lednu 2007. V návaznosti na předchozí spolupráci provádí oboustranný výzkum ústavně právních dějin včetně vydávání relevantních pramenů.

Kontakt:

za práci centra odpovídá za Historický ústav AV ČR, v. v. i.
Prosecká 76, 190 00 Praha 9
doc. PhDr. Jan Němeček, DrSc.
E-mail: nemecek@hiu.cas.cz 

 
 PUBLIKACE

Zápisy ze schůzí československé vlády v Londýně IV/1. (1944)
Eds.: Jan Němeček, Ivan Šťovíček - Helena Nováčková - Jan Kuklík a Jan Bílek
Praha, Právnická fakulta UK, Historický ústav AV ČR a Masarykův ústav 
a Archiv AV ČR 2015, 838 s.  Anotace  

Zápisy ze schůzí československé vlády v Londýně III.2. (červenec-prosinec 1943)
Eds.: Jan Němeček, Ivan Šťovíček, Helena Nováčková, Jan Kuklík a Jan Bílek.
Praha, Právnická fakulta UK, Historický ústav AV ČR,
Masarykův ústav a Archiv AV ČR 2013, 589 s.  Anotace  

Zápisy ze schůzí československé vlády v Londýně III.1. (leden-červen 1943)  
Eds.: Jan Němeček, Ivan Šťovíček, Helena Nováčková, Jan Kuklík a Jan Bílek.
Praha, Právnická fakulta UK, Historický ústav AV ČR,
Masarykův ústav a Archiv AV ČR 2012, 492 s.  Anotace


V říjnu 2011 vyšel v rámci Centra právněhistorických studií druhý svazek edičního projektu  Zápisy ze schůzí československé exilové vlády v Londýně 1940-1945, který zahrnuje období roku 1942.
 
Zápisy ze schůzí československé exilové vlády v Londýně II. (1942)
Eds.: Jan Němeček, Ivan Šťovíček, Helena Nováčková, Jan Kuklík, Jan Bílek
Praha, Masarykův ústav AV ČR, 2011, 852 s.  Anotace: česky;   english


Prvním knižním počinem Centra právněhistorických studií se stal úvodní svazek edičního projektu Zápisy ze schůzí československé exilové vlády v Londýně 1940-1945, který zahrnuje období od vzniku prozatímní vlády v červenci 1940 do prosince 1941.
 
Zápisy ze schůzí československé vlády v Londýně I. (1940-1941)
Eds.: Jan Němeček, Ivan Šťovíček, Helena Nováčková, Jan Kuklík
Praha, Historický ústav AV ČR a Masarykův ústav a Archiv AV ČR 2008, 877 s. Anotace: zde

Leták 


VĚDECKÉ SEMINÁŘE

Centrum právněhistorických studií Historického ústavu AV ČR a Právnické fakulty UK uspořádalo dne 1. prosince 2015 vědecký seminář Zápisy ze schůzí československé vlády v Londýně 1940-1945 jako historický pramen, který se zabýval edičním zpracováním a využitelností této edice, jejímž výsledkem bude 5 dílů o sedmi svazcích s rozsahem okolo pěti tisíc stran.        
Zpráva o semináři: zde         Foto: Jan Bílek


Centrum právněhistorických studií Historického ústavu AV ČR a Právnické fakulty UK uspořádalo ve spolupráci s Královskou kolegiální kapitulou sv. Petra na Vyšehradě a Masarykovým ústavem a Archivem AV ČR 4. listopadu 2009 vědecký seminář Stavovský stát, idea a historie, který se zabýval vývojem idey stavovského státu od první republiky do konce druhé světové války.             Program semináře: zde

  

Zápis

ze semináře Centra právněhistorických studií HÚ AV ČR pořádaného dne 4. listopadu 2008 - zde (pdf, 134 kB)