Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Odkazy

Český národní komitét historiků
Sdružení historiků České republiky (Historický klub 1872)
Historický ústav Slovenskej akadémie vied
Instytut historii Polskiej akademii nauk im. Tadeusza Manteuffla 

 Akademie věd AV ČR - Věda pro život

Univerzita Karlova v Praze
Masarykova univerzita v Brně
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Západočeská univerzita v Plzni
Ostravská univerzita v Ostravě
Univerzita Palackého v Olomouci
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Univerzita Hradec Králové
Slezská univerzita v Opavě


Archiv hlavního města Prahy
Národní archiv
Masarykův ústav a Archiv AV ČR
Státní oblastní archiv v Praze