Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Významná ocenění

Významná domácí a mezinárodní ocenění Historického ústavu AV ČR od roku 2007

(Historický ústav AV ČR veřejnou výzkumnou institucí)
OCENĚNÍ

Cenu Miroslava Ivanova za literaturu faktu za rok 2020 v kategorii českých dějin získali Dana Dvořáčková-Malá, Martin Holý, Tomáš Sterneck, Jan Zelenka a kolektiv za publikaci Děti a dětství. Od středověku na práh osvícenství, kterou vydal Historický ústav společně s Nakladatelstvím Lidové noviny v roce 2019.

Anotace


OCENĚNÍ

Cenu nakladatelství Academia za rok 2019 v kategorii původní vědecká nebo populárně-naučná práce za rok 2019 získali Eva Semotanová, Zlatica Zudová-Lešková, Jitka Močičková, Jiří Cajthaml, Pavel Seemann, Jan D. Bláha a kolektiv za publikaci Český historický atlas. Kapitoly z dějin 20. století, kterou vydal Historický ústav v roce 2019.

  
Foto: Tomáš Janata, Radek Mikuláš

OCENĚNÍ

Ministr obrany Lubomír Metnar udělil 8. května 2020 doc. PhDr. Janu Němečkovi, DrSc. z Historického ústavu nejvyšší resortní vyznamenání, Zlatou lípu.
Ke slavnostnímu předání došlo 30. června 2020 při příležitosti oslavy Dne ozbrojených sil v Národním památníku na Vítkově.

 
Foto: Jan Němeček Jr.

Více zde:
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/vitkov-den-ozbrojenych-sil-metnar-padli-vojaci-oslavy-armada-vyznamenani.A200630_151204_domaci_flo

OCENĚNÍ

Prof. PhDr. Josefu Žemličkovi, DrSc., významnému českému medievistovi, byla na návrh předsedkyně AV ČR udělena medaile Josefa Hlávky jako ocenění jeho celoživotního díla ve prospěch české vědy.
Medaile bude slavnostně předána v listopadu na zámku Josefa Hlávky v Lužanech.

OCENĚNÍ

Dne 30. srpna 2019 v mramorovém sálu zámku Karlova koruna v Chlumci nad Cidlinou byla literární cenou Jaroslava Golla za rok 2019 odměněna ve třetí kategorii (ocenění nakladatelství soustavně se věnujících vydávání literatury pro děti a mládež) kniha Jiřího Martínka Naší republice je 100 let, vydaná nakladatelstvím Fragment.

Více:
https://www.novinky.cz/vase-zpravy/clanek/na-zamku-v-chlumci-nad-cidlinou-byly-predany-literarni-ceny-40294956

OCENĚNÍ

Dne 14. března 2019 obdržela Dr. Alexandra Kaar cenu rakouské nadace „Pro Civitate Austriae” (za rok 2018) za svou dizertační práci "Eine Frage des Seelenheils. Wirtschaft, Krieg und das Handelsverbot gegen die Hussiten in Böhmen (1420-1436)" [„Otázka spásy. Hospodářství, válka a zákaz obchodu proti husitům v Čechách (1420-1436)“]. Cenu udílenou každé dva roky získala Alexandra Kaar za mimořádný výzkum v oblasti komparativní středoevropské městské historie.

OCENĚNÍ

Dne 17. ledna 2019 se v budově Akademie věd ČR na Národní konal slavnostní ceremoniál, na kterém byl představen program dotací pro úspěšné vědce a vědkyně mladší a střední generace s mezinárodními zkušenostmi i jeho prvních šest laureátů. Mezi oceněnými prémií Lumina quaeruntur byla také PhDr. Marie Buňatová, Dr. phil.

http://www.avcr.cz/cs/pro-media/aktuality/Novy-smer-vyzkumu-a-vlastni-tym-To-vsechno-umozni-akademicke-premie-Lumina/?fbclid=IwAR37dYyJcf73OQuoOFLHu6i95KAggSNpsgxeuqm8xUTFDt9nH9vi-D-gmj0

OCENĚNÍ

Dne 10. ledna 2019 obdržel doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc. čestnou medaili Za zásluhy o Akademii věd ČR. Ocenění převzal z rukou předsedkyně AV ČR prof. Evy Zažímalové.

Více:
http://www.avcr.cz/cs/pro-media/aktuality/Predsedkyne-AV-CR-udelila-cestne-medaile-Zdenku-Samcovi-a-Radomiru-Vlckovi/ 
 

OCENĚNÍ

Dne 16. října 2018 v Lannově vile v Praze udělila předsedkyně AV ČR prof. Eva Zažímalová Mgr. Vojtěchu Szajkóovi, Ph.D. Cenu AV ČR pro mladé vědecké pracovníky za vynikající výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, určenou badatelům do 35 let. Cena obdržel za knihu Železnice, pošta a telegraf rakouské armády v letech 1848–1914.

Více:
http://www.avcr.cz/cs/pro-media/aktuality/Cenu-AV-CR-2018-obdrzeli-biolog-historik-ci-matematik/

https://g.cz/3-cesti-vedci-pod-35-ktere-vyznamena-akademie-ved-a-rozhodne-byste-je-meli-znat/

OCENĚNÍ

Mgr. Vojtěch Szajkó, Ph.D., vědecký pracovník oddělení biografických studií, obdržel Prémii Miroslava Ivanova pro autory literatury faktu do 39 let. Slavnostní předání proběhlo 11. května 2018 v rámci veletrhu Svět knihy 2018.

Více:
http://www.ceskenovinky1.eu/domains/ceskenovinky1.eu/2018/05/14/ceny-miroslava-ivanova-za-literaturu-faktu-osmnacty-rocnik-cen-miroslava-ivanova-za-literaturu-faktu/
https://www.facebook.com/pg/Nakladatelstvi.Epocha/photos/?tab=album&album_id=1863797156974513

OCENĚNÍ
Prof. Jaroslav Pánek (HÚ AV ČR) a prof. Jan Rychlík (FF UK) obdrželi od představitelů Dolnoslezského vojvodství čestnou zlatou medaili za zásluhy. Slavnostní akt se konal za účasti Juliana Golaka – místopředsedy Dolnoslezského sněmíku ve Vratislavi, Marzeny Krajewské – rady vyslankyně Velvyslanectví Polské republiky v Praze a členů výboru Polsko-české vědecké společnosti na Velvyslanectví Polské republiky v Praze dne 25. září 2017.

        
Foto: Jaroslav Novotný, Historický ústav AV ČR

MEDAILE AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY

Předseda Akademie věd ČR prof. Jiří Drahoš vyznamenal ve čtvrtek 19. ledna 2017 tři významné české vědce. Nejvyšší ocenění AV ČR, čestnou medaili „De scientia et humanitate optime meritis“, převzal prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc., dr. h. c. mult. (Historický ústav AV ČR). Čestnou oborovou medailí Ernsta Macha za zásluhy ve fyzikálních vědách byl oceněn prof. RNDr. Jaroslav Polák, DrSc., dr.h.c. (Ústav fyziky materiálů AV ČR), a medaili Františka Palackého za zásluhy v historických vědách obdržel prof. PhDr. Josef Žemlička (Historický ústav AV ČR a Filozofický ústav AV ČR).  Více

Foto: Stanislava Kyselová, AV ČR


OCENĚNÍ
PhDr. Václava Horčáková, vedoucí oddělení historické bibliografie  Historického ústavu AV ČR, obdržela za významný přínos českému knihovnictví medaili Zdeňka Václava Tobolky, udělenou 6. září 2016 v Olomouci. Srdečně gratulujeme.  Více       Národní knihovna ČRMAGNESIA LITERA -  DILIA LITERA PRO OBJEV ROKU

Cenu DILIA Litera pro objev roku získala v soutěži Magnesia Litera Mgr. Blanka Jedličková, odborná pracovnice Historického ústavu AV ČR za knihu Ženy na rozcestí. Divadlo a ženy okolo něj 1939–1945, Praha, Academia 2015, 320 s. Anotace   Více  

Rozhovor s autorkou zde      Fotogalerie zde    Magnesia LiteraCENY AKADEMIE VĚD ČR 2015 PRO ÚSPĚŠNÉ VĚDCE
Dne 24. září 2015   předal v Lannově vile předseda AV ČR prof. Jiří Drahoš Ceny Akademie věd ČR za vynikající výsledky velkého vědeckého významu. V oblasti humanitních a společenských věd byl oceněn autorský tým Historického ústavu AV ČR vedený prof. PhDr. Evou Semotanovou, DrSc. a autorský tým Stavební fakulty ČVUT v Praze vedený doc. Ing. Jiřím Cajthamlem, Ph.D. za Akademický atlas českých dějinVíce

     

Foto
: Stanislava Kyselová (Akademický bulletin)         Fotogalerie:  viz Akademický bulletin
CENA JOSEFA HLÁVKY
V historických prostorách lužanského zámku se dne 22. června 2015 udělila Nadace Český literární fond a Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových Ceny Josefa Hlávky za vědeckou literaturu. Za rok 2014 byli v oblasti společenských věd oceněni prof. Eva Semotanová, doc. Jiří Cajthaml a kolektiv za knihu Akademický atlas českých dějin (nakladatelství Academia).  Více                      
Foto
: Akademický bulletin


KNIHA ROKU 2014

Cenu Nakladatelství Academia za rok 2014 - Kniha roku, Cenu Slovník roku (2. místo)  Cenu poroty za encyklopedické dílo historické získala publikace Eva SEMOTANOVÁ – Jiří CAJTHAML a kol.: Akademický atlas českých dějin. Praha, Academia 2014 

Zpráva nakladatelství Academia     Zpráva JTP      Anotace a ocenění 
 


CENY AKADEMIE VĚD ZÍSKALI ÚSPĚŠNÍ VĚDCI

Ceny Akademie věd ČR předal ve středu 1. října 2014 vynikajícím českým badatelům předseda AV ČR prof. Jiří Drahoš. Toto prestižní ocenění spojené též s finanční odměnou je udělováno za ukončené vědecké výsledky excelentního a kvalitního výzkumu strategicky orientovaného na společenské priority, které přispívají k prestiži české vědy v mezinárodním srovnání a od jejichž prvního zveřejnění nebo realizování neuplynulo více než pět let. Předávacího aktu v pražské Lannově vile se kromě laureátů zúčastnili i ředitelé vědeckých pracovišť Akademie věd ČR a další významné osobnosti. V kategorii Oblast humanitních a společenských věd byla oceněna Mgr. Eva Chodějovská z Historického ústavu AV ČR za vědecký výsledek: Historický atlas měst České republiky - sv. č. 24: Praha-Smíchov, vydaný nakladatelstvím Historický ústav.

   

Foto
: Stanislava Kyselová          Fotogalerie: zde
OCENĚNÍ

Ředitel Památníku Lidice, JUDr. Milouš Červencl, uděluje od roku 2008 Pamětní odznak Památníku Lidice vybraným fyzickým nebo právnickým osobám. Ocenění je zpravidla podmíněno dlouholetou spoluprací s Památníkem Lidice a vynaloženým úsilím při dosahování výrazných výsledků při plnění úkolů příspěvkové organizace, za rozvoj vztahů Památníku Lidice s veřejností apod. Odznak se uděluje obvykle jedenkrát ročně, a to u příležitosti pietní vzpomínky konané vždy ve výročí lidické nebo ležácké tragédie.

Dne 22. června 2014 při pietní vzpomínce k 72. výročí vypálení osady Ležáky bylo toto významné ocenění předáno Miloši Zemanovi, prezidentu ČR, plk. Ing. Františku Hlaváčkovi, veliteli KVV Pardubice, Ing. Ingrid Pecháčkové, Společnost pro zachování památky Ležáků a 

PhDr. Vojtěchu Kynclovi, Ph.D. z Historického ústavu AV ČR.

PhDr. Vojtěch Kyncl, Ph.D. se podílel na vytvoření nové expozice v Národní kulturní památce – Pietního území Ležáky v letech 2008-2009. K vytvoření výstavního prostoru posloužila jeho obhájená rigorózní práce s názvem Ležáky. Obyčejná vesnice, Silver A a pardubické gestapo v zrcadle heydrichiády, Pelhřimov 2008. Tato práce byla oceněna Cenou dr. Edvarda Beneše 2007 a Cenou děkana Filozofické fakulty Jihočeské univerzity 2007. Díky podpoře učitelů a institucí mohla vzniknout odborná monografie, podle které byl následně vytvořen projekt expozice, který v architektonicky a výtvarně zajímavém prostoru představuje veřejnosti výsledky historického bádání českých, německých a britských archivů. Aplikovaná historie tak našla přímý prostor pro své užití.


      
 
Foto: Petra Kynclová a Vojtěch KynclCENY NAKLADATELSTVÍ ACADEMIA 2013 A STUDENTSKÁ SOUTĚŽ

Současně s Cenami Nakladatelství Academia byli již druhým rokem vybíráni také nejlepší autoři Studentské soutěže Nakladatelství Academia, jejichž slavnostní vyhlášení se uskutečnilo ve čtvrtek 20. března 2014 v sídle Akademie věd České republiky. V kategorii Humanitní a společenské vědy se vítězem stala  s prací Ženy na rozcestí Mgr. Blanka Jedličková, odborná pracovnice oddělení dějin 20. století Historického ústavu Akademie věd ČR          

Foto:
Luděk Svoboda (Akademický bulletin)  Čestná oborová medaile Františka Palackého udělena prof. PhDr. Jaroslavu Pánkovi, DrSc., dr. h. c. multi.

Předseda Akademie věd ČR prof. RNDr. Jiří Drahoš, dr. h. c., udělil v roce 2013 prof. PhDr. Jaroslavu Pánkovi, DrSc., dr. h. c. multi. (Historický ústav AV ČR), Čestnou oborovou medaili Františka Palackého za zásluhy v historických vědách. Slavnostní předání oborové medaile za přítomnosti předsedy Akademie věd ČR, místopředsedy pro III. vědní oblast PhDr. Pavla Barana, CSc., vedení Historického ústavu AV ČR, pracovníků ústavu a dalších představitelů vědecké obce se konalo 17. února 2014 v prostorách Akademie věd ČR. K ocenění upřímně blahopřejeme.

                   

Foto: Akademický bulletinČESKÁ HLAVA 2013

Společnost Česká hlava je spolu s Úřadem vlády České republiky každoročním vyhlašovatelem stejnojmenných cen - nejprestižnějšího českého ocenění za vědu a výzkum, kterého mohou vědci v naší zemi dosáhnout. Slavnostní vyhlášení oceněných vědců a techniků se uskutečnilo na galavečeru v neděli 17. listopadu 2013 v Národním domě na Vinohradech, a to za přítomnosti premiéra země, členů vlády, čelních představitelů politických stran a Senátu, zástupců vysokých škol, českých byznysmenů a dalších vzácných hostů. O týden později v neděli 24. listopadu 2013 odvysílala Česká televize záznam slavnostního předávání ocenění na ČT2. Laureátům je ocenění Česká hlava za vědu, výzkum a inovace předáváno v několika kategoriích již od roku 2002. Od roku 2006 je vítězná hlavní cena udělována premiérem České republiky na základě usnesení vlády jako "česká nobelovka za vědu, výzkum a inovace“ pod názvem Národní cena vlády Česká hlava.

Laureát Národní ceny vlády Česká hlava prof. PhDr. František Šmahel, DrSc., Dr.h.c. mult. 
(ředitel Historického ústavu AV ČR v letech 1990-1998),

Více: http://www.ceskahlava.cz/cz/ceska-hlava/       http://www.avcr.cz/
CENA MIROSLAVA IVANOVA

V pátek 17. května 2013 byla na 19. mezinárodním knižním veletrhu a literárním festivalu Svět knihy Praha 2013,  konaném ve dnech 16. až 19. května 2013 na Výstavišti Praha – Holešovice, udělena prémie Ceny Miroslava Ivanova v kategorii produkce literatury faktu za poslední tři roky monografii Zlatica ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ: Zapomenutá elita. Českoslovenští vojenští diplomaté v letech 1938 - 1945.  Anotace  Cenu za Historický ústav Akademie věd ČR převzal doc. PhDr. Jan Němeček, DrSc.   Ocenění         CENA SLOVNÍK ROKU

Do 20. ročníku soutěže pořádané Jednotou tlumočníků a překladatelů (JTP) bylo přihlášeno 80 titulů. Odborná porota, složená ze zástupců profesních překladatelských a tlumočnických organizací z České a Slovenské republiky a dalších odborníků, zasedala 8. února 2013Cena poroty za encyklopedické dílo byla udělena za publikaci: Jindřich DEJMEK: Diplomacie Československa. Díl I. Nástin dějin ministerstva zahraničních věcí a diplomacie (1918-1992) Academia, Praha 2012. Více: zde     Anotace
OCENĚNÍ

Předsedkyně Poslanecké sněmovny PČR Miroslava Němcová přijala  8. ledna 2013 vítěze 21. ročníku dějepisné soutěže studentů gymnázií České republiky, jejich pedagogy a organizátory soutěže. Pamětní list za odbornou a organizační přípravu a účast v porotě soutěže v roce 2012 převzal  prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc. z Historického ústavu AV ČR.

Foto: Archiv PSP ČRCENA PŘEDSEDY AKADEMIE VĚD ČR ZA PROPAGACI VĚDY

Prvními laureáty nově udělované Ceny předsedy Akademie věd ČR za propagaci či popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací se stali RNDr. Jiří Grygar, CSc., doc. RNDr. Karel Hudec, DrSc., a doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D. (Historický ústav AV ČR). Na návrh odborné poroty a doporučení Akademické rady AV ČR cenu slavnostně předal prof. Jiří Drahoš v předvečer Světového dne rozvoje informací, v úterý 23. října 2012 v sídle AV ČR v Praze. Toto ocenění se uděluje jedenkrát za rok maximálně třem výzkumným pracovníkům a je spojeno s finanční odměnou. Odborné porotě, která v daném kontextu posuzuje životní dílo vybraných badatelů, předkládají návrhy na udělení ceny ředitelé pracovišť AV ČR po projednání v radách pracovišť, dále Vědecká rada AV ČR a Rada pro popularizaci vědy AV ČR.

   

Foto: Archiv Akademický bulletinCENA AKADEMIE VĚD ČR

Ceny Akademie věd ČR předal ve středu 10. října 2012 vynikajícím českým vědcům předseda AV ČR prof. Jiří Drahoš. Slavnostní ceremoniál se tradičně uskutečnil v pražské vile Lanna. Předávacího aktu se kromě laureátů zúčastnili i ředitelé vědeckých pracovišť AV ČR a další významné osobnosti. Cena Akademie věd ČR mladých vědeckých pracovníků za vynikající výsledky vědecké práce předána PhDr. Martinu Holému, Ph.D., Historický ústav AV ČR za vědecký výsledek Ve službách šlechty. Vychovatelé nobility z českých zemí (1500-1620) z nakladatelství Historický ústav.  Více

     

Foto: Archiv Akademický Bulletin