Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Veřejné soutěže

7. listopadu 2012

Zjednodušené podlimitní řízení

BIBLIOGRAFIE DĚJIN ČESKÝCH ZEMÍ - KOMPLEXNÍ SOFTWAROVÉ ZABEZPEČENÍ 

Detail zakázky

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Veřejná zakázka s užitím rámcové smlouvy

BIBLIOGRAFIE DĚJIN ČESKÝCH ZEMÍ - KOMPLEXNÍ SOFTWAROVÉ ZABEZPEČENÍ 

Původní výzva                                       Zrušení soutěže  
                                                                                          
_____________________________________________________________________________VÝVOJ DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ KE ZPŘÍSTUPNĚNÍ KARTOTÉK BADATELŮ
(projekt DF P010VV019)


Zadávací dokumentace              Rámcová smlouva                 Roční smlouva o dílo 2012        
                                                Dodatek rámcové smlouvy           Dodatek roční smlouvy
Výběrové řízení - protokol        
Posouzení výběrového řízení                                                       Roční smlouva o dílo 2013                             
Protokol o otevírání obálek                                                          Roční smlouva o dílo 2014