Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Informace dle §§

Zásady pro poskytování informací
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

V souladu s usnesením vlády č. 875 ze dne 6. 9. 2000 o Metodickém pokynu ke sjednocení postupu orgánů veřejné správy při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím uvádíme požadované informace:

Zřízení Historického ústavu AV ČR , v. v. i.

Organizační struktura Historického ústavu AV ČR , v. v. i.

Jméno, adresa, telefon a elektronická adresa kontaktní osoby, kde lze podat 
písemnou žádost o informace:

       Mgr. Bc. Barbora Kličková
       Prosecká 809/76, 190 00 Praha 9
       telefon a fax: 286 887 513
       e-mail: sekretariat@hiu.cas.cz


Jméno, adresa, telefon a elektronická adresa kontaktní osoby, kde se lze odvolat 
proti rozhodnutí o žádosti či návrhu:

        doc. PhDr. Jan Němeček, DrSc. - statutární zástupce ředitele HÚ AV ČR
        Prosecká 76, 190 00  Praha 9
        telefon: +420 286 892 530
        e-mail: nemecek@hiu.cas.cz 

       Mgr. Bc. Barbora Kličková
       Prosecká 76, 190 00 Praha 9
       telefon a fax: 286 887 513
       e-mail: sekretariat@hiu.cas.cz


Přehled nejdůležitějších předpisů: 
       ›  Zákon č. 283/1992 Sb. (ve znění pozdějších předpisů), o AV ČR, 
       ›  Zákon c. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně
          některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) 
       ›  Příkaz ředitele č. 4/2006, poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
          o svobodném přístupu k informacím
 
       ›  Metodický pokyn ke sjednocení postupu orgánů veřejné správy při zajištění
          práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informací podle zákona
          č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím


Lhůty, které je ze zákona nutné dodržovat  
       ›  do 7 kalendářních dnů ode dne podání požádat žadatele o upřesnění požadované  informace 
       ›  nedostane-li HÚ AV ČR (kontaktní osoba) od žadatele upřesňující informace, odmítne
          žádost do 30 kalendářních dnů od podání žádosti 
       ›  žadatel je informován o odložení žádosti do 3 kalendářních dnů po jejím
          odložení,  nejpozději však ve lhůtě stanovené pro vyřízení žádosti zákonem 
       ›  povinný subjekt poskytne požadovanou informaci v základní lhůtě do
          15 kalendářních dnů od podání žádosti 
       ›  lhůtu 15 kalendářních dnů lze prodloužit nejvýše o 10 kalendářních dnů,
          tj. na 25 kalendářních dnů, a to jen ze závažných důvodů, kterými jsou: 
          - vyhledávání a sběr požadovaných informací v jiných dborech, 
          - žádost o objemné množství oddělených a odlišných informací v jedné žádosti, 
          - nutnost konzultovat s jiným povinným subjektem (nebo se dvěma či  více složkami povinného 
            subjektu, který má závažný zájem na předmětu žádosti 
      ›  prodloužení základní lhůty a o důvodech, které k  tomu vedly je žadatel
         informován do 15 kalendářních dnů 
      ›  lhůty pro poskytování informací se prodlužují v období od 1. 1. 2001 až 31. 12. 2001
         o polovinu, tj. na 22 respektive 37 kalendářních dní 
      ›  lhůta pro odvolání žadatele je 15 kalendářních dnů od doručení rozhodnutí.

Sazebník úhrad za poskytování informací  

Poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb. HÚ AV ČR v roce 2018
Poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb. HÚ AV ČR v roce 2017
Poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb. HÚ AV ČR v roce 2016
Poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb. HÚ AV ČR v roce 2015
Poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb. HÚ AV ČR za rok 2014
Poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb. HÚ AV ČR za rok 2013 
 
Rozhodnutí o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb. ze dne 3. 9. 2015 čj. HIU 610/2015
Rozhodnutí o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb. ze dne 3. 9. 2015
Rozhodnutí o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb. ze dne 16. 7. 2015
Rozhodnutí o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb. ze dne 2. 7. 2015 
 
Přípis k žádosti z 3. 1. 2016 k vyřízení
Opravné rozhodnutí ze dne 21. 12. 2015
Vyřízení žádosti ze dne 7. 12. 2015
Rozhodnutí o odvolání ze dne 19. 11. 2015
Rozhodnutí ze dne 29. 10. 2015
Odpověď k přípisu ze dne 29. 10. 2015
Odpověď (zápisy) ze dne 9. 10. 2015
Odpověď k přípisu ze dne 27. 9. 2015
Odpověď na žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 22. 5. 2017
Odpověď na žádost ze dne 7. 10. 2018