Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

GDPR

Směrnice Historického ústavu AV ČR, v. v. i. pro ochranu osobních údajů

Směrnice Historického ústavu AV ČR, v. v. i. o užívání výpočetní techniky

Žádost o informaci, zda a v jakém rozsahu jsou zpracovávány osobní údaje
Žádost o informaci, zda a v jakém rozsahu jsou zpracovávány osobní údaje