Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

BULLETIN Historického ústavu


vychází od roku 1991. Ve svých článcích mapuje především zajímavosti z vědeckého života Historického ústavu. Poskytuje zprávy o konferencích a vědeckých setkáních pořádaných v tuzemsku i zahraničí a informuje o přehledech bádání na konkrétních projektech se zapojením ústavu do mezinárodní vědy. Pravidelně přináší aktuální přehled věnovaný významným publikacím svých pracovníků a výběrové bibliografii, kterou doplňují příspěvky o společně strávených volnočasových aktivitách, zejména poznávacích expedicích. 


Vedoucí redaktorka                                                                           

PhDr. Eva Doležalová, Ph.D.

Odpovědná redaktorka

Mgr. Kateřina Bobková-Valentová, Ph.D. 
OBSAHY ČÍSEL  
 
20172016201520142013 (za rok 2012) 1/2011,  1/2010 1/2009,   1/2008 1/2007,   1/2005-2006 2/2004,  1/2004 2/2003,   1/2003 2/2002 1/2002