Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

        PUBLIKACE NAKLADATELSTVÍ HISTORICKÝ ÚSTAV

                           V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ OD ROKU 2012

Časopisy

ČESKÝ ČASOPIS HISTORICKÝ 
1/20122/2012, 3-4/2012, 1/2013, 2/2013, 3/2013, 4/2013, 1/2014, 2/2014, 3/2014, 4/2014, 1/2015, 2/2015, 3/2015, 4/2015, 1/2016, 2/2016, 3/2016, 4/2016, 1/2017, 2/2017, 3/2017, 4/2017, 1/2018, 2/2018, 3/2018, 4/2018, 1/2019, 2/2019
 HISTORICKÁ GEOGRAFIE  
 1/2012, 2/2012, 1/2013, 2/2013, 1/2014, 2/2014, 1/2015, 2/2015, 1/2016, 2/2016, 1/2017, 2/2017
 FOLIA HISTORICA BOHEMICA 
 1/2012, 2/2012, 1/2013, 2/2013, 1/2014, 2/2014, 1/2015, 2/2015, 1/2016, 2/2016, 1-2/2017
 MODERNÍ DĚJINY 
 1/2012, 2/2012, 1/2013, 2/2013, 1/2014, 2/2014,
 MEDIAEVALIA HISTORICA BOHEMICA 
 1/2012, 2/2012, 1/2013, 2/2013, 1/2014, 2/2014, 1/2015, 2/2015, 1/2016, 2/2016, 1/2017, 2/2017, 1/2018, 2/2018, 1/2019, 2/2019, 1/2020
 SLOVANSKÝ PŘEHLED / SLOVANSKÉ HISTORICKÉ STUDIE     
 1-2/2012 3-4/2012 , 5/2012, 1-2/2013, 3-4/2013, 5/2013, 1/2014, 2/2014, 3/2014, 1/2015, 2/2015, 3/2015,
 1/2016, 2/2016, 3/2016, 1/2017, 2/2017, 3/2017, 1/2018, 2/2018, 3/2018, 1/2019, 2/2019, 3/2019, 1/2020,   2/2020, 3/2020
 HOSPODÁŘSKÉ DĚJINY - ECONOMIC HISTORY 
 1/2012,         Pozn.: Od č. 28  přešlo vydávání i distribuce časopisu pod FF OU.
 BOLLETTINO DELL´ISTITUTO STORICO CECO DI ROMA 
 8/2012, 9/2014,
BULLETIN HISTORICKÉHO ÚSTAVU AV ČR                všechna čísla ZDE


Monografie

Robert ŠIMŮNEK,
Správní systém šlechtického dominia v pozdně středověkých Čechách.
Rožmberská doména 1418–1472
,
Historický ústav, Praha 2005, 737s.
Ke stažení zde
Milan ŘEPA,
Moravané, Němci, Rakušané. Vlasti moravských Němců v 19. století,
Historický ústav, Praha 2014, 262s.
Ke stažení zde  
Dvory a rezidence ve středověku II. Skladba a kultura dvorské společnosti,
Dana Dvořáčková-Malá, Jan Zelenka (edd.),
Historický ústav, Praha 2008, 510s.
Ke stažení zde
Dvory a rezidence ve středověku,
Dana Dvořáčková-Malá (ed.),
Historický ústav, Praha 2006, 290s.
Ke stažení zde
Josef NOVOTNÝ,
Zápisky z první světové války. Paměti českého vojáka z války a zajetí 1914–1918,
Petr Prokš. (ed.),
Historický ústav, Praha 2016, 132s.
Ke stažení zde
Vojtěch KESSLER,
Paměť v kameni. Druhý život válečných pomníků,
Historický ústav, Praha 2017, 340s.
Ke stažení zde
Martin HOLÝ
Ve službách šlechty. Vychovatelé nobility z českých zemí (1500–1620),
Historický ústav, Praha 2011, 504s.
Ke stažení zde
Jan ZELENKA,
Beneficium et feudum. Podoba a proměny lenního institutu,
Historický ústav, Praha 2016, 228s.
Ke stažení zde
Nicholas CRESSWELL, Svatava RAKOVÁ
Přežít revoluci. Cestovní deník Nicholase Cresswella. 1774-1777
Historický ústav, Praha 2015, 268s.
Ke stažení zde 
Kolektiv autorů
Historiografické a historické problémy středověku
Historický ústav, Praha 2016, 240s.
Ke stažení zde 
Jan NĚMEČEK a kolektiv
Československo-sovětská smlouva 1943,
Historický ústav, Praha 2014, 212s.
Ke stažení zde
Dana DVOŘÁČKOVÁ-MALÁ, Jan ZELENKA,
Curia ducis, curia regis. Panovnický dvůr za vlády Přemyslovců,
Historický ústav, Praha 2011, 320s.
Ke stažení zde
Kristina REXOVÁ, Věra HANELOVÁ,
Bibliografie dějin Českých zemí,
Edice Věda kolem nás, sv. 78, Academia 2018, 20s. 
Ke stažení zde
Marie MAKARIUSOVÁ
Biografický slovník českých zemí
Edice Věda kolem nás. Academia 2017, 20 s. Ke stažení zde
Bibliografie vědeckých prací Jaroslava Pánka. Bibliography of scholarly works of Jaroslav Pánek. Sestavila Václava Horčáková. Práce Historického ústavu AV ČR, Opera Institut Historici Pragae, řada D - Bibliographia, sv. 17, 2016, 248 s.   Svazek je neprodejný.  Ke stažení zde
Alice VELKOVÁ
Krutá vrchnost, ubozí poddaní? Proměny venkovské rodiny a společnosti
v 18. a první polovině 19. století na příkladu západočeského panství Šťáhlavy
Praha, Historický ústav Práce Historického ústavu AV ČR, Řada A-Monographia, svazek 27, 2009, 586 s.
Anotace      Ke stažení: ZDE
Historický atlas měst - sv. 21 - Plzeň
Praha, Historický ústav 2009 Více
Atlas si můžete prohlédnout zde
Eva SEMOTANOVÁ
Historical Geography Research Centre
Praha, Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., pro HÚ, 2016   Ke stažení: Pdf 
Zlatica ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Emil VORÁČEK et. al.
Theory and Practice of the Welfare State in Europe in 20th Century
Praha, Historický ústav 2014, 640 s. Anotace: eng - cze     Contents     Svazek je rozebrán!
Ke stažení: Pdf 
Milan TALICH - Eva SEMOTANOVÁ
Kartografické zdroje jako kulturní dědictví. Výzkum nových metodik
a technologií digitalizace, zpřístupnění a využití starých map, plánů, atlasů a glóbů
Praha 2015, 114 s.  Ke stažení zde
Eva CHODĚJOVSKÁ, Eva SEMOTANOVÁ, Robert ŠIMŮNEK
Historical Landscapes in Bohemia, Regions of Třeboň, Broumov and Praha
Praha, Institute of History, Czech Academy of Science, 2015 
Ke stažení zde
Radomír VLČEK
Josef Macůrek
Praha, Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., pro HÚ, 2015.  Ke stažení: Pdf  
Jaroslav PÁNEK
Český historický ústav v Římě
Praha, Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., pro HÚ, 2015.  Ke stažení: Pdf
Eva SEMOTANOVÁ
Historická krajina Česka a co po ní zůstalo
Praha, Historický ústav 2014.  Ke stažení:  ZDE
Confession and Nation in the Era of Reformations 
Central Europe in Comparative Perspective

(Eds.): Eva Doležalová, Jaroslav Pánek.
Praha, Historický ústav 2011.  Ke stažení: ZDE
Collective and Individual Patronage and the Culture 
of Public Donation in Civil Society in 19th and 20th Century in the Central Europe
.
(Edd.): Milan Hlavačka, Magdaléna Pokorná, Tomáš W. Pavlíček. 2010.  Ke stažení: ZDE
Reflexe dějin první Československé republiky v české a slovenské historiografii 
S
borník referátů přednesených na kolokviu pořádaném Historickým ústavem AV ČR
v Praze 18. listopadu 1997.   Ke stažení: ZDE