Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

2007