Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

číslo 4

SLOVANSKÝ PŘEHLED
4/2005


ČLÁNKY

Petr NOVÁK
Počátky československo-tureckých vztahů 1918-1920 [The Beginnings of Czechoslovak-Turkish Relations in 1918-1920].
s. 425-441

Andrej TÓTH
Odjezd maďarské mírové delegace na pařížskou mírovou konferenci 5. ledna 1920 a odraz této události ve vybraných směrodatných maďarských politických listech [The Arrival of the Hungarian Delegation to the Peace Conference in Paris on January 5, 1920, and the Reflection of this Event in Selected Authoritative Hungarian Political Newspapers].
s. 443-462

Zdeněk BĚLONOŽNÍK
Bolševismus a ruský národní charakter [Bolshevism and Russian National Character].
s. 463-474


MATERIÁLY A DOKUMENTY

Jan PELIKÁN
Dva dokumenty o plošném vybírání nelegálně držených zbraní v Kosovu v polovině 50. let 20. století [Two Documents on the Total Removal of the Illegally Kept Arms in Kosovo in the mid-50ties].
s. 475-482

Martin MAREK
Význam fondu Obchodní a živnostenské komory v Olomouci pro studium hospodářských vztahů podnikatelů olomouckého komorního obvodu se Sovětským svazem. Komentář k inventáři [The Importance of the Collection of the Chamber of Trade and Small Business in Olomouc for the Study of Economic Contacts Between the Entrepreneurs from the Olomouc Chamber´s District and the Soviet Union. Commentary on the Catalogue of Documents].
s. 483-509

Martin LACKO
Dojmy Slovákov zo situácie v obsadenej časti ZSSR 1941-1942 (O jednom neznámom prameni) [Impressions of the Slovaks of the Situation in the Occupied Part of the Soviet Union 1941-1942 (On an Unknown Source)].
s. 511-517

RECENZE, POZNÁMKY, ZPRÁVY

Ladislav HLADKÝ
Bosna a Hercegovina v 19. a 20. století. Politický a národnostní vývoj, problematika státnosti.
(Miroslav Šesták)
s. 519-520

Petr KALETA, František MARTÍNEK, Lukáš NOVOSAD (red.)
Praha a Lužičtí Srbové. Sborník z mezinárodní vědecké konference ke 140. výročí narození Adolfa Černého (Praha 25. - 26. 11. 2004).
(Miloslav Polívka)
s. 521-523

Jaroslav BOUČEK
Jan Slavík: příběh zakázaného historika.
(Pavel Holát)
s. 523-529

V. K. VINOGRADOV (odp. red.)
VČK upolnomočena soobščiť... 1918 g.
(Lukáš Babka)
s. 530

Niall FERGUSON
Nešťastná válka.
(Petr Prokš)
s. 531-533

Jan KLÍMA
Pod německou vlajkou. Příběh jedné koloniální říše.
(Petr Prokš)
s. 534-535

Jiří HOFMAN - Václav ŠIRC - Jaroslav VACULÍK (eds.)
Volynští Češi v prvním a druhém odboji.
(David Svoboda)
s. 535-537

Vladimír DUFEK
Doplňky k dějinám volyňských Čechů I.
(Jaroslav Vaculík)
s. 538-539

Rosaria QUARTARARO
L´Anschluss come problema internazionale. La responsabilitá anglo-francesi.
(Ondřej Houska)
s. 540-541

Oleh VLASJUK - Valerij SYDORUK - Volodymyr CJATKO
"Schidni kresy" pid znakom pol´skoho orla.
(David Svoboda)
s. 541-542

Ivo GOLDSTEIN
Hrvatska povijest.
(Tomáš Chrobák)
s. 542-545

KRONIKA

Vladislav ŠŤASTNÝ
Odešel významný slavista Milan Kudělka (29. 11. 1922 - 27. 7. 2005) [Prominent Slavist Milan Kudělka Passed Away (29. 11. 1922 - 27. 7. 2005)].
s. 547-549

Michal ROMAN
O bielorusko-slovenských hodnotách [On Belorussian-Slovak Values].
s. 549-552

Jaroslav VACULÍK
Konference Vítězové a poražení 1918-1945 [The Conference Winners and Losers 1918-1945].
s. 552-553

Jaroslav VACULÍK
Konference Výchova k budoucnosti [The Conference Education for Future].
s. 553

Luboš ŠVEC
VI. konference baltických studií - Pobaltská cesta v Evropě. Revoluce a evoluce [VI Conference of the Baltic Studies - The Baltic Way in Europe. Revolution and Evolution].
s. 553-555

Miroslav TEJCHMAN
Zasedání česko-rumunské komise historiků [The Meeting of the Czech-Roumanian Commission of Historians].
s. 555

Miroslav TEJCHMAN
Sympozium "Model 'Evropa' a modernizace střední a jihovýchodní Evropy" [The Symposium "Model 'Europe' and the Modernization of Central and South-Eastern Europe"].
s. 555-556

LIDÉ A DOBA

Róbert Kiss SZEMÁN
Ján Kollár, velký kreátor [Ján Kollár, the Great Creator].
s. 557-563

Michal BENÍK
Slovinsko-chorvatské teritoriální spory [The Slovenian-Croatian Territorial Disagreements].
s. 565-567