Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

číslo 3

SLOVANSKÝ PŘEHLED
3/2005


ČLÁNKY

Bohuslav LITERA
Ke vzniku Rudé armády [On the Origins of the Red Army].
s. 321-339

Petr PROKŠ
Válečná porážka císařského Německa a sovětské Rusko (srpen - listopad 1918) [Soviet Russia and the Defeat of Germany in the First World War (August - November 1918)].
s. 341-350

Eva IRMANOVÁ
Maďarská menšina na Slovensku. II. [Hungarian Minority in Slovakia. II.].
s. 351-384

RECENZE, POZNÁMKY, ZPRÁVY

Kosta NIKOLIĆ
Istorija ravnogorskog pokreta.
(Jan Pelikán)
s. 385-391

Pierre CABANES (ed.)
Histoire de l´Adriatique
(František Šístek)
s. 392-393

Richard OVERY
Rusové ve válce 1941-1945.
(Václav Veber)
s. 393-398

Jan Jacek BRUSKI - Eduard MAUR - Michał PUŁASKI - Jiří VYKOUKAL (eds.)
Procesy transformacyjne w Polsce i Czechosłowacji/Czechach po roku 1989.
(Artur Patek)
s. 398-399

Peter CABAN
V službe oltáru i Božiemu ľudu. Život a dielo kňaza Ondreja Cabana (1813-1860).
(Beáta Pekná)
s. 399-400

Peter CABAN
Banskobystrická diecéza a boj proti alkoholizmu v spolkoch striezlivosti.
(Andrea Križanová)
s. 400-401

KRONIKA

František ŠÍSTEK
Under Eastern Eyes: Travel Writing from Eastern Europe and the Balkans.
s. 402-403

Ondřej HOUSKA
Přednáška Dr. Boruta Klabjana na FF UK [The Lecture of Dr. Borut Klabjan at the Faculty of Arts of the Charles University].
s. 403-404

František NEUPAUER - Marian UHRIN
Slovenská republika 1939-1945 očami mladých historikov IV [The Slovac Republic of 1939-1945 Years Through the Eyes of Young Historians. 4th part].
s. 404-407

Lubomíra HAVLÍKOVÁ
Mezinárodní setkání balkanistů [The International Meeting of Specialists in Balkan Studies].
s. 407-410

Jan NĚMEČEK
Dni Milana Hodžu 2005 [Days of Milan Hodža].
s. 411-412

Emil VORÁČEK
Politická kultura v historii a v politologii. Zamyšlení u příležitosti jedné prezentace [The Political Culture in History and Politology. Some Reflections on the Occasion of One Presentation].
s. 413-416

LIDÉ A DOBA

Csaba Gy. KISS
Obraz národa v hymnách střední Evropy [The Image of Nation in Central Europe Anthems].
s. 417-424